Grunnkurs digitale ferdigheter - nettundervisningKursarrangør: K2 utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 8 dager
Pris: 4.900

Vi tilbyr grunnkurs i digitale ferdigheter som nettbasert undervisning. Kurset gir deg gode basiskunnskaper om digitale hjelpemidler og kan brukes i jobb, dagliglivet og i videre kursing / utdanning.

Innhold:
I kurset lærer du om grunnleggende digitale ferdigheter som du har nytte av når du bruker PC. Hensikten er å bli en trygg PC- bruker og kunne mestre ulike aktiviteter vi gjør hver dag, enten i arbeidslivet, i hjemmet, i samfunnet eller i opplæring- og undervisningssammenheng. Du vil blant annet lære om hvordan du kan løse praktiske oppgaver, finne riktig informasjon og hvordan kommunisere på en god måte.

Agenda:
• Modul 1: Bruk av Teams
• Modul 2: Grunnleggende IT forståelse
• Modul 3: Outlook (epost)
• Modul 4: Word
• Modul 5: Excel
• Modul 6: PowerPoint
• Modul 7: Bildebehandling
• Modul 8: Internett

Digital læringsportal:
I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal

Gjennomføring:
Det er lagt opp modulbasert, slik at du får mulighet til å trene på det du har lært mellom hver modul. Du får muligheten til å stille spørsmål underveis i undervisningen. For at du skal få størst mulig utbytte av kurset er det viktig at du sitter et sted hvor det stille og du kan konsentrere deg om innholdet i kurset.

Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid via din pc. Du følger undervisningen live sammen med andre deltakere. Her kan dere kommunisere, spørre, diskutere og reflektere sammen på lik linje som i et tradisjonelt klasserom. Vi vil være tett på individuell progresjon og kunne følge tett opp den enkelte deltager. Du kan se all undervisning i opptak i etterkant.

Målgruppe for kurset:
Dette kurset passer for deg som ønsker å lære mer og føle deg tryggere på hvordan du kan bruke digitale hjelpemidler i jobb og i hverdag.

Opptakskrav:
• Fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
• Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter på minimum A2-nivå

Kursmateriell:
Krav til utstyr: Som deltaker på interaktive nettkurs hos K2 må du ha tilgang til pc, nett og headsett i undervisningen.

Eksamen / sertifisering:
Ved fullført kurs får du tilsendt kursbevis