Datakurs for arbeids- og hverdagslivKursarrangør: Office Pakken
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 måned
Pris: Ta kontakt for tilbud.

Stadig flere bedrifter har behov for folk med kunnskaper om data og databehandling. Kan du dokumentere at du har slik kunnskap? Datakortet oppnår man ved å gjennomføre tester og derigjennom blir man kvalifisert som bruker på de vanligste kontorapplikasjonene.

Er du på NAV? Ta kontakt så snakker vi med din saksbehandler hos NAV.

Datakortet er et internasjonalt kompetansebevis som gir deg dokumentert datakompetanse. I utlandet kalles datakortet for "European Computer Driving Licencse" eller ECDL.

Datakortet er delt inn i 6 moduler, og i løpet av datakortstudiet vil du tilegne deg kunnskaper og kan teste deg selv for å se om du har kunnskaper nok til å ta de sertifiserende testene for hver modul.

Mål med kurset: Deltakeren skal gjennom grunnleggende forståelse i IT og Microsoft Office pakken som inngår i det som tidligere het «Datakortet», og lære seg å håndtere og bruke de vanligste kontorapplikasjonene på en sikker, smart og effektiv måte. Etter avsluttet kurs skal man kunne jobbe både smartere og mer effektivt i sin eksisterende jobb eller i en ny jobb.

Kurset Datakortet Modul 1-6 tar for seg:

• Grunnleggende IT-forståelse
• Windows 10
• Word
• Excel
• PowerPoint
• Outlook

(VI kan tilrettelegge de forskjellige modulene etter deltakerens ønske også.)

Gjennomføring: Kurset gjennomføres ved bruk av Internett, og er helt fra starten av interaktivt – dvs. at deltaker(ne) tar i bruk datamaskinen fra dag 1 og får oppgaver de må gjøre selv og ikke bare følge med på teorien. Videre inneholder kurset tekst, bilder, små tester og oppgaver hele veien for å følge med på progresjonen til den enkelte. Et enkelt, fleksibelt og tilpasset kurs.

Her er en oversikt over aktører vi har levert kurs til:
- NAV (flere avdelinger i Viken og resten av landet)
- Skedsmo Kommune
- Lørenskog kommune
- Ski kommune
- Halden kommune
- Kristiansand kommune
- Oslo Universitetssykehus
- Diakonhjemmet Sykehus
- Oslomet
- Orkla
- Munch Museet
- Gilde
- Strømmen Videregåendeskole
- Frelsesarmeen
Og mange flere.

Vi tilbyr også flere moduler som man kan ta i tillegg til de standard office programmene i "datakortet":

Flere Microsoft programmer:
- Modul 7: Teams
- Modul 8: Onenote
- Modul 9: Access
- Modul 10: OneDrive
- Modul 11: Office 365

Google tjenester:
- Modul 12: Docs
- Modul 13: Drive
- Modul 14: Gmail
- Modul 15: Calendar
- Modul 16: Chrome
- Modul 17: Forms
- Modul 18: Sheets
- Modul 19: Slides

Andre programmer:
- Modul 20: Zoom
- Modul 21: Salesforce

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker datakortet.

Dersom du er medlem i en fagforening, kan du ha rett på å søke utdanningsstipend til datakurs. Ta kontakt for mer informasjon om dette!

Kursmateriell

Deltagerne må ha med egen datamaskin. I enkelte tilfeller kan vi tilrettelegge for datamaskin under kurset.

Eksamen / sertifisering

Deltagerne får kursbevis etter endt kurs som de kan bruke på CV´en sin.

Sertifiserende tester:
Etter avsluttet selvstudium vil man kunne avlegge sertifiserende tester on-line hos et godkjent testsenter.