Certified Scrum Product Owner (CSPO)Kursarrangør: Glasspaper AS
Sted: Vest-Agder, Kristiansand
Vest-Agder
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 15.900

Dette Certified Scrum Product Owner kurset gir deg kunnskap om Scrum med fokus på forretnings- og kundesiden med utdypet gjennomgang av praktiske teknikker for utarbeidelse og prioritering av Product Backlog.

Kursinnhold:
Tar du dette kurset vil du lære alt som er å vite om hvordan Product Owner rollen er definert og hvordan en kan implementere denne i egen organisasjon. Kurset gjennomføres svært interaktivt med øvelser, forelesninger, gruppeoppgaver, historier og anekdoter fra norsk IT-bransje samt konkrete diskusjoner med klassen. Kursholder har lang erfaring med innføring av Scrum og andre smidige rammeverk og teorien vil understrekes med praktiske eksempler.

Om gjennomføring av kurset:
• Kurset er godkjent av Scrum Alliance og gir sertifiseringen Certified Scrum Product Owner
• Norske instruktører
• Til forskjell fra andre tilsvarende kurs har vi valgt å sette et tak på 25 deltagere på kurset. Dette er for å gi maksimal verdi til deltagerne gjennom dialog og konkrete spørsmål.


Program:

1) Forståelse av hvordan Scrum er definert og hvilke prinsipper og verdier som ligger i bunnen:
• Opprinnelsen fra "The Toyota Way" og Lean: Just-in-time prinsippet, Pull prinsippet, Eliminate Waste og Deliver Fast
• Lag en lærende organisasjon
• Scrum sin posisjon i organisasjonen

2) Å forstå empirisk prosessledelse. Scrum hviler på prinsippene om:
• gjennomsiktighet (hvordan sørge for at hindringer blir synlige)
• inspeksjon (hvordan skal vi forstå de hindringene vi observerer)
• adapsjon (hvordan agerer vi for å fjerne hindringer og sørge for forbedringer)

3) Forståelse av alle rollene, med spesiell fokus på Product Owner sine ansvarsområder:
• Etablere en visjon for satsingen slik at alle forstår hvilken effekt vi vi ha ut av den. Hvem skal tilfredsstilles og hvilke behov har disse.
• Ha en løpende kommunikasjon med interessentene slik at endringer i behov og prioriteringer fanges opp
• Utarbeidelse av en Product Backlog som er estimert og prioritert
• Gjennomføre Sprint Planleggingsmøte som første del av hver iterasjon
• Kommunisere godt med Scrum Teamet og passe på å ikke tråkke inn på ansvarsområdet til teamet
• Sørge for at vi får god feedback fra de rette interessentene på slutten av hver iterasjon. (Sprint Review)
• Kontinuerlige kost / nytte vurderinger slik at Teamet til enhver tid jobber med det som skaper størst verdi
• Release planlegging og akseptansetest

4) Forståelse for å legge arbeid i å utarbeide en klar Visjon som:
• fokuserer det ønskede effektmålet
• er kortfattet og lett å forholde seg til
• kommuniserer godt til både interessenter, ledelse, forretningssiden og ingeniører
• er utarbeidet i samarbeide med interessenter, ledelse, forretningssiden og ingeniørene
• fungerer som en rettesnor over lang tid
• som er et godt utgangspunkt for å lage en release plan eller road map

5) Å forstå de ulike nivåene av estimering:
• forskjellen på forpliktende og uforpliktende estimering
• overordnede, uforpliktende estimater med riktig presisjonsnivå
• detaljerte, forpliktende estimater
• relativ estimering - vi estimerer størrelse og kalkulerer fremdrift senere
• bruk av Planning Poker
• å respektere teamets estimater uten å tilføre ytre press

6) Å forstå hva en Product Backlog er (og ikke er):
• som liste med funksjoner og andre nødvendigheter for å tilfredsstille Visjonen
• styrken ved en levende Product Backlog som er akkurat passe detaljert
• Product Backlog som Planleggingsverktøy
• en Product Backlogs modningsprosess (Product Backlog grooming)
• utvikle Product Backlog i samarbeide mellom interessenter og Scrum Team
• riktig nivå av verktøystøtte for Product Backlog
• Bruk av User Stories

7) Å få en grunnleggende forståelse for prioritering:
• Styrken ved løpende prioritering
• Åpen, synlig prioritering - styrker og utfordringer
• bruk av tankemodeller som Kano-modellen: Exciters, Satisfiers, Basic needs, Indifferent
• Identifisere minimale "bolker" av funksjonalitet (Minimal Marketable Features)
• Teknikken Feature Mapping
• Å veie kortsiktige mot langsiktige behov

8) Å forstå release management:
• verdien av hyppige releaser og "ekte" feedback fra markedet
• verdien av å forplikte seg i siste ansvarlige øyeblikk
• verdien av en klar og riktig definisjon av ordet Ferdig (Definition of Done - DoD)
• å forstå konseptet teknisk gjeld
• lære å utnytte erfaringdata på teamets fart (velocity)
• lage langtidsplaner basert på velocity med et realistisk forhold til usikkerhet
• utnytte konseptet release burndown

9) Å forstå styrken til iterasjonene (Sprints):
• verdien i at teamet committer seg - og får jobbe uforstyrret mot Sprint målet
• verdien av rytme og å holde Sprint lengden konstant over tid
• gjennomføring av gode Sprint Planning møter
• gjennomføring av gode Sprint Review møter
• gjennomføring av gode Sprint Retrospective møter
• utnytte Burndown Chart
• forstå Daily Scrum møtene


Om instruktøren: Geir Amsjø

Norges første Certified Scrum Trainer: Agile Coach. Geir har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen i mange ulike roller: Utvikling, prosjektledelse, test, kvalitetssikring og linjeledelse for å nevne noen. Metodikk og prosessforbedring har alltid vært hovedinteressen, og siden 2003 har fokus utelukkende vært på smidig systemutvikling og Lean. Geir er en svært erfaren kursholder og har veiledet / coachet en rekke norske selskaper innen smidig.

Målgruppe for kurset

Produkteiere, ledere og ellers alle som er ansvarlig for å skape verdier for kundene og egen organisasjon.

Forkunnskaper:
• Kurset krever i utgangspunktet ingen forkunnskaper. Du vil derimot ha stor fordel av å gå igjennom en av følgende:
• Scrum foundation eLearning
• Scrumhåndboka (Norsk)
• Den offisielle Scrumguiden
• Hva er egentlig Scrum

Kursspråk: Norsk

Eksamen / sertifisering

Dette er et sertifiseringskurs - etter gjennomført og godkjent kurs vil du få tittelen Certified Scrum Product Owner.