Arkivskolen - Ett-årig - NettkursKursarrangør: Nettopplæring
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 1 år
Pris: 13.400

Skaff deg en solid basis og forståelse av det daglige arbeidet med digitale arkiv. Ett-årig kurs med ti innleveringer. Fleksibel opplæring: Du velger selv når og hvor du jobber med kurset.

For deg som ønsker:
• Et faglig grunnlag for å delta i den daglige driften av elektroniske arkiv i offentlig sektor.
• Faglig påfyll og oppdateringer knyttet til det daglige arkivarbeidet som utføres i offentlig sektor.

Formål:
Formålet med kurset er å gi deg nødvendig faglig innsikt for å utføre en god jobb i det daglige arbeidet med elektronisk arkiv.

I kurset får du:
• Grunnleggende arkivfaglig kompetanse.
• Innsikt i og forståelse av hensikten med oppgavene i arkivet.
• Større faglig trygghet i det daglige arbeidet.
• Innsikt i hva som må kvalitetssikres og hvorfor.
• Faglig veiledning fra din nettlærer.

Tema og oppgaver:
Kurset er inndelt i ti ulike temaer:

• Arkiv og dokumentasjon.
• Dokumentene.
• Journalføring.
• Daglige arbeidsoppgaver.
• Arkivkoder.
• Periodisering.
• Bevaring og kassasjon.
• Innsyn og offentlighet.
• Arkivplan.
• Kvalitet i alle ledd.

Oppdateringer – Lovverk:
Ved endringer i lovverk knyttet til innholdet i kurset, sørger vi for å holde deltakerne og kurset oppdatert. Vi informerer deltakere om at endringer kommer og forklarer hva endringene omfatter. I tillegg oppdateres pensum når endringene er trådt i kraft.

Innsendingsoppgavene:
Alle svar på innsendingsoppgavene blir kommentert og evaluert av din nettlærer. For å få kursbevis må alle besvarelsene være godkjent. Hvis en besvarelse ikke blir godkjent får du alltid muligheten til å levere ny tekst til vurdering.

Kursinnhold og målgruppe:
Kurset tar utgangspunkt i en elektronisk hverdag og legger stor vekt på praktisk vinkling av fagstoffet. Teksten er derfor krydret med eksempler fra både statlige og kommunale virksomheter. Vi leder deg også gjennom aktuelt lovverk.

Kurspakken inneholder:
• Fagstoff (ca 200 sider)
• Quiz til hvert tema
• Treningsoppgaver
• Lenker til lovverk og artikler
• Ti innsendingsoppgaver

Fleksibilitet:
Du styrer selv når og hvor du jobber med kurset. Kurset har ingen samlinger og ingen faste frister for innlevering av besvarelser.

Målgrupper for kurset:
• Ansatte som jobber med arkiv i offentlig sektor.
• Lærlinger, praktikanter eller arbeidssøkere som ønsker grunnleggende arkivfaglig kompetanse.

Praktisk informasjon
Oppstart:

Er du arbeidssøker, lærling, i praksis eller lignende: Ta kontakt ved ønske om annet oppstartstidspunkt.

Påmelding:
Påmeldingsfrist: 2. september 2021. Åpent for påmelding.

Pris:
Prisen inkluderer tilgang til nettkurs og faglig veileder i ett år, samt alt nødvendig fagstoff.

Et springbrett til høyskolestudier:
Arkivskolen gir ikke studiepoeng, men kan være et springbrett til å ta fatt på høyskolestudier i neste omgang.