Arbeidsvarsling del 1 og 2 - BedriftsinterntKursarrangør: Kompetanse AS
Sted: I våre lokaler i Drammen eller hos din bedrift
          Oslo
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Pris: Avtales

Vi tilbyr arbeidsvarsling del 1 for bedrift. Gir deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Innhold:
De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2. De som har kurs type 1 trenger ikke kurs type 0.

Krav til kursholder:
Ansvarlig kursholder skal ha gyldig godkjenning fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Arbeidsmåter:
Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning. I spesielle tilfeller kan kurset ha
fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre.
Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.

Målgruppe:
Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Varighet på sertifiseringen:
Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med
eksamen gjennomføres.