Sikkerhetskurs industri og offshore i Øygarden

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Enkle løfteinnretninger - modul O-2.2

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk under riggoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Fallsikring - avansert

Vi tilbyr kurs i fallsikring på avansert nivå. Kurset gjør deltageren i stand til å benytte tau til posisjoneringsformål under arbeidsutførelsen. Tar for seg både opprigging, bruk og andre momenter ved arbeid i tau.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Fallsikring - grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring iht. arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 23.01.2017 (+3) 1 dag23.01.2017 (+3)
Bergen, NUI-Hallen Bergen 27.02.2017 (+2) 1 dag27.02.2017 (+2)
Bergen, NUI-Hallen 10.04.2017 1 dag27.02.2017 (+2)
Bergen, NUI-Hallen 29.05.2017 1 dag27.02.2017 (+2)
Bergen, Ågotnes Bergen 17.02.2017 (+4) 1 dag17.02.2017 (+4)

Fallsikring - sakkyndig

Vi tilbyr kurs i fallsikring sakkyndig. Målsettingen med dette kurset er å gi deltakerne kompetanse og gjennomgå teknikker som gjør arbeidsgivere i stand til å øke sikkerheten ved bruk av PVU til fallsikring i arbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Fallsikring - videregående

Dette kurset er for deg som ønsker en grunnleggende opplæring i faget fallsikring. Det egner seg for deg som ønsker å ha muligheten til å velge blant et bredt utvalg av utstyr og metoder alt etter hva situasjonen tilsier. Første dag er lik Innføring Fallsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Fallsikring og redning (NOG113)

Vi tilbyr kurs i fallsikring og redning (NOG113). Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Fallsikringsutstyr

Vi tilbyr kurs i fallsikringsutstyr. Opplæringen legger i hovedsak vekt på riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr, bruk, kontroll og vedlikehold. Gjøre seg kjent med produsentens bruksanvisning slik at fallsikringsutstyret brukes på en riktig og sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

ISPS - Company Security Officer (CSO)

Vi tilbyr kurs i ISPS - Company Security Officer (CSO). Målsettingen er å heve kompetansenivået innen maritim security slik at kursdeltakeren forstår CSOs ansvar og oppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Kjemikaliekurs - 1 dag

Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av kjemikalier, kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Kjemikaliekurs - 2 dager

Ved gjennomført kurs skal deltageren ha kompetanse i å kunne anvende lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og bruk av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Samt kunne klargjøre hvordan de kan forhindre ulykker og helseskader ved håndtering av kjemikalier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Medisinsk behandling ( VI / 4-2)

Målsettingen er å gjenkjenne symptomer og vurdere behov for hjelp og behandling ved akutt sykdom eller skade. Kunne mestre livstruende situasjoner og utføre medisinsk behandling ved hjelp av radiolegetjenesten for skip i sjøen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager

Medisinsk førstehjelp ( VI / 4-1)

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp ( VI / 4-1). Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter i å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

MTO - Ulykkesgranskning

Målsettingen er å forstå hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO metodikken. Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta / delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr NOROG - beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonel

Vi tilbyr kurs i NOROG grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Skadestedsleder (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+2) 5 dager27.02.2017 (+2)

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+2) 2 dager02.03.2017 (+2)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2017 (+4) 4 dager24.01.2017 (+4)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2017 (+45) 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 23.01.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 25.01.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 30.01.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 01.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 06.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 08.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 13.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 15.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 20.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 22.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 27.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 01.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 06.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 08.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 13.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 15.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 20.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 22.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 27.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 29.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 03.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 05.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 10.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 18.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 20.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 24.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 26.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 02.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 04.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 15.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 18.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 22.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 29.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 31.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 06.06.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 12.06.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 14.06.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 19.06.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 22.06.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 26.06.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 03.07.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 13.07.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 17.07.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 24.07.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 31.07.2017 2 dager18.01.2017 (+45)

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2017 (+7) 1 dag27.01.2017 (+7)

NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Frammøte i res... Bergen 23.01.2017 (+6) 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, Frammøte i res... 13.02.2017 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, Frammøte i res... 20.03.2017 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, Frammøte i res... 18.04.2017 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, Frammøte i res... 08.05.2017 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, Frammøte i res... 19.06.2017 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, Frammøte i res... 26.06.2017 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, CHC Helikopter... Bergen 13.02.2017 (+3) 4 dager13.02.2017 (+3)
Bergen, CHC Helikopter... 13.03.2017 4 dager13.02.2017 (+3)
Bergen, CHC Helikopter... 08.05.2017 4 dager13.02.2017 (+3)
Bergen, CHC Helikopter... 19.06.2017 4 dager13.02.2017 (+3)

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.02.2017 (+8) 2 dager13.02.2017 (+8)

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon. Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 09.02.2017 (+8) 1 dag09.02.2017 (+8)

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.02.2017 (+5) 5 dager20.02.2017 (+5)

NOROG Søk og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag. Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.02.2017 (+7) 2 dager14.02.2017 (+7)

Security Awareness (A-VI / 6-1)

Vi tilbyr kurs i Security Awareness (A-VI / 6-1). Målsettingen er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger / hendelser mot maritim transportsektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Security Awareness (A-VI / 6-1)

Vi tilbyr kurs i Security Awareness (A-VI / 6-1). Målsettingen er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Security Duties (A-VI / 6-2)

Vi tilbyr kurs i Security Duties (A-VI/6-2). Målsettingen med kurset er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security. Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+2) 5 dager27.02.2017 (+2)
Kvinnherad Kvinnherad 30.01.2017 (+1) 5 dager30.01.2017 (+1)

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjonskurs (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+2) 2 dager02.03.2017 (+2)
Kvinnherad Kvinnherad 26.01.2017 (+2) 2 dager26.01.2017 (+2)

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Redningsfarkost / livbåtfører (A-VI / 2-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjon (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjonskurs (A-VI / 2-1). Førere av redningsfarkost og MOB båt unntatt hurtiggående MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Kvinnherad Kvinnherad 09.02.2017 (+8) 1 dag09.02.2017 (+8)

STCW - SSO-Ship Security Officer (STCW-2010 A-VI / 5)

Vi tilbyr kurs i STCW - SSO-Ship Security Officer (STCW-2010 A-VI / 5). Målsettingen er å heve kompetansenivået innen maritim security slik at kursdeltakeren forstår SSOs ansvar og oppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

STCW - videregående sikkerhet repetisjon for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for maskinoffiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Målsettingen er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+2) 3 dager27.02.2017 (+2)
Kvinnherad Kvinnherad 25.04.2017 3 dager25.04.2017

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (inkl. oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1 ,4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Stord Stord 3 dager

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (uten oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere dekksoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager

STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager
Stord Stord 3 dager

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+2) 3 dager27.02.2017 (+2)
Kvinnherad Kvinnherad 07.02.2017 (+1) 4 dager07.02.2017 (+1)

STCW-78 - Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager

STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Oppdatering (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager

Tauredningskurs - repetisjon (NOG113)

Vi tilbyr tauredning repetisjonskurs (NOG113). Kurset skal gi kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.02.2017 (+8) 4 dager14.02.2017 (+8) 12.900 kr

Fallsikring

Vi tilbyr fallsikringskurs. Få innføring i fallsikringsutstyr og teknikker for redning, slik at du kan du utføre jobben din med minst mulig risiko. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.975 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+5) 2 dager02.03.2017 (+5) 7.900 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter du har fullført oppgraderingskurset får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redingsteknikker, forbyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.03.2017 (+5) 3 dager01.03.2017 (+5) 10.700 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2017 (+20) 1 dag27.01.2017 (+20) 7.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2017 (+7) 4 dager24.01.2017 (+7) 12.000 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - engelsk

Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform. Troverdig undervisning og spennende simulatortrening av våre erfarne instruktører gir deg grundig opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.02.2017 (+8) 4 dager14.02.2017 (+8) 12.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - repetisjon

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2017 (+84) 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 23.01.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 25.01.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 30.01.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 01.02.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 06.02.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 08.02.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 13.02.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 15.02.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 20.02.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 22.02.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 27.02.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 01.03.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 06.03.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 08.03.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 13.03.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 15.03.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 20.03.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 22.03.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 27.03.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 29.03.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 03.04.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 05.04.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 10.04.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 18.04.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 20.04.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 24.04.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 26.04.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 04.05.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 16.05.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 18.05.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 22.05.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 29.05.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 31.05.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 14.06.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 13.07.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 09.08.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 22.10.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager18.01.2017 (+84) 11.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2017 (+13) 1 dag27.01.2017 (+13) 7.500 kr

HLO Helidekk - grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter, og om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+11) 4 dager23.01.2017 (+11) 19.550 kr

HLO Helidekk - repetisjon

Vi tilbyr HLO - Helidekk repetisjonskurs. Kurset fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset og lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.02.2017 (+15) 2 dager13.02.2017 (+15) 10.500 kr

STCW Krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW Krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.04.2017 (+2) 2 dager11.04.2017 (+2) 4.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere. Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+5) 2 dager02.03.2017 (+5) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for dekksoffiserer oppdatering. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år. Kurset inneholder medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 3 dager27.02.2017 (+5) 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 3 dager27.02.2017 (+5) 10.000 kr

STCW til GSK (1 dag)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 1 dag. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.500 kr

STCW til GSK (2 dager)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 2 dager. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 11.000 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+11) 5 dager23.01.2017 (+11) 16.900 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+16) 2 dager23.01.2017 (+16) 9.000 kr

Avansert fallsikring

Vi tilbyr kurs i avansert fallsikring. Kurset gjør deg i stand til å benytte tau til posisjoneringsformål under arbeidsutførelsen. Tar for seg både opprigging, bruk og andre momenter ved arbeid i tau. Dette kurset tilsvarer AAKs tidligere kurs i Masteklatring.

Sted Neste kurs Varighet Pris