Sikkerhetskurs industri og offshore i Austevoll

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Fallsikringskurs

Vi tilbyr fallsikringskurs. Målsettingen med kurset er å gi økt kunnskap om riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr. Gjøre brukeren kjent med sele, fallblokk, fangline og falldemper. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.06.2017 4 timer07.06.2017

Sikker bruk av farlig arbeidsutstyr

Målsettingen med kurset er økt kunnskap om sikker bruk av farlig arbeidsutstyr. Skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.02.2017 (+5) 1 dag09.02.2017 (+5) 3.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2017 (+47) 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 25.01.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 01.02.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 08.02.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 15.02.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 22.02.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 01.03.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 08.03.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 15.03.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 22.03.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 29.03.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 05.04.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 12.04.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 19.04.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 26.04.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 03.05.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 10.05.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 25.05.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 31.05.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 07.06.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 14.06.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 21.06.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 28.06.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 05.07.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 12.07.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 19.07.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 26.07.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 02.08.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 09.08.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 16.08.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 23.08.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 30.08.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 06.09.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 13.09.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 20.09.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 27.09.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 04.10.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 11.10.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 18.10.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 25.10.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 01.11.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 08.11.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 15.11.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 22.11.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 29.11.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 06.12.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 13.12.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 20.12.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2017 (+48) 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 25.01.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 01.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 08.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 15.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 22.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 01.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 08.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 15.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 22.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 29.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 05.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 12.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 19.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 26.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 03.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 10.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 24.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 31.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 07.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 14.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 17.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 21.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 28.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 05.07.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 12.07.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 19.07.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 26.07.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 02.08.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 09.08.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 16.08.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 23.08.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 30.08.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 06.09.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 13.09.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 20.09.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 27.09.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 04.10.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 11.10.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 18.10.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 25.10.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 01.11.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 08.11.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 15.11.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 22.11.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 29.11.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 06.12.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 13.12.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 20.12.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav­ og høyspenningsanlegg

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.01.2017 (+25) 2,5 timer16.01.2017 (+25) 1.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.02.2017 (+10) 2 dager02.02.2017 (+10) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.01.2017 (+93) 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 18.01.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 23.01.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 25.01.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 30.01.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 01.02.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 06.02.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 08.02.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 13.02.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 15.02.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 16.02.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 20.02.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 22.02.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 27.02.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 01.03.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 06.03.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 08.03.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 13.03.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 15.03.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 20.03.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 22.03.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 27.03.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 29.03.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 30.03.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 03.04.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 05.04.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 10.04.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 18.04.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 20.04.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 24.04.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 26.04.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 04.05.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 11.05.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 15.05.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 18.05.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 22.05.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 29.05.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 31.05.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 14.06.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 22.06.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 13.07.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 03.08.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 09.08.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 14.09.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 26.10.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 07.12.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager16.01.2017 (+93) 11.000 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2017 (+28) 1 dag27.01.2017 (+28) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2017 (+15) 4 dager24.01.2017 (+15) 12.000 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 11.000 kr

GSK-Basic Safety and Emergency Course

Vi tilbyr GSK-Basic Safety and Emergency Course. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.02.2017 (+8) 4 dager14.02.2017 (+8) 12.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2017 (+13) 1 dag27.01.2017 (+13) 7.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+11) 4 dager23.01.2017 (+11) 19.550 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2017 (+18) 2 dager24.01.2017 (+18) 10.550 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.02.2017 (+9) 3 dager13.02.2017 (+9) 16.900 kr

Kombikurs: Grunnleggende sikkerhet oppdatering for sjøfolk + HUET

Vi tilbyr kombikurs: Grunnleggende sikkerhet oppdatering for sjøfolk + HUET.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.03.2017 (+5) 3 dager01.03.2017 (+5) 15.500 kr

Kombikurs: Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisin

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 20.800 kr

Kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert HUET

Vi tilbyr kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert Helikopterevakuering (HUET).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 17.500 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.02.2017 (+8) 3 dager08.02.2017 (+8) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.02.2017 (+8) 1 dag09.02.2017 (+8) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+11) 5 dager23.01.2017 (+11) 16.900 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+16) 2 dager23.01.2017 (+16) 9.000 kr

Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 20.800 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.03.2017 (+5) 3 dager01.03.2017 (+5) 10.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+5) 2 dager02.03.2017 (+5) 7.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 16.400 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+5) 2 dager02.03.2017 (+5) 8.000 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.04.2017 (+2) 2 dager11.04.2017 (+2) 4.900 kr

STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs i STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.02.2017 (+3) 1 dag24.02.2017 (+3) 3.500 kr

STCW Videregående sikkerhet oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 3 dager27.02.2017 (+5) 13.300 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.02.2017 (+2) 14 dager20.02.2017 (+2) 23.000 kr

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 16.400 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 3 dager27.02.2017 (+5) 10.000 kr

Forkurs til fagprøve og kurs Maskinering manuelle maskiner

Hop Kompetansesenter tilbyr forkurs til fagprøve og kurs Maskinering manuelle maskiner

Sted Neste kurs Varighet Pris
Askøy Askøy

Enkle løfteinnretninger - modul O-2.2

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk under riggoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Fallsikring - avansert

Vi tilbyr kurs i fallsikring på avansert nivå. Kurset gjør deltageren i stand til å benytte tau til posisjoneringsformål under arbeidsutførelsen. Tar for seg både opprigging, bruk og andre momenter ved arbeid i tau.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Fallsikring - grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring iht. arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 23.01.2017 (+3) 1 dag23.01.2017 (+3)
Bergen, NUI-Hallen Bergen 27.02.2017 (+2) 1 dag27.02.2017 (+2)
Bergen, NUI-Hallen 10.04.2017 1 dag27.02.2017 (+2)
Bergen, NUI-Hallen 29.05.2017 1 dag27.02.2017 (+2)
Bergen, Ågotnes Bergen 17.02.2017 (+4) 1 dag17.02.2017 (+4)

Fallsikring - sakkyndig

Vi tilbyr kurs i fallsikring sakkyndig. Målsettingen med dette kurset er å gi deltakerne kompetanse og gjennomgå teknikker som gjør arbeidsgivere i stand til å øke sikkerheten ved bruk av PVU til fallsikring i arbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Fallsikring - videregående

Dette kurset er for deg som ønsker en grunnleggende opplæring i faget fallsikring. Det egner seg for deg som ønsker å ha muligheten til å velge blant et bredt utvalg av utstyr og metoder alt etter hva situasjonen tilsier. Første dag er lik Innføring Fallsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Fallsikring og redning (NOG113)

Vi tilbyr kurs i fallsikring og redning (NOG113). Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Fallsikringsutstyr

Vi tilbyr kurs i fallsikringsutstyr. Opplæringen legger i hovedsak vekt på riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr, bruk, kontroll og vedlikehold. Gjøre seg kjent med produsentens bruksanvisning slik at fallsikringsutstyret brukes på en riktig og sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

ISPS - Company Security Officer (CSO)

Vi tilbyr kurs i ISPS - Company Security Officer (CSO). Målsettingen er å heve kompetansenivået innen maritim security slik at kursdeltakeren forstår CSOs ansvar og oppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Kjemikaliekurs - 1 dag

Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av kjemikalier, kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Kjemikaliekurs - 2 dager

Ved gjennomført kurs skal deltageren ha kompetanse i å kunne anvende lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og bruk av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Samt kunne klargjøre hvordan de kan forhindre ulykker og helseskader ved håndtering av kjemikalier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Medisinsk behandling ( VI / 4-2)

Målsettingen er å gjenkjenne symptomer og vurdere behov for hjelp og behandling ved akutt sykdom eller skade. Kunne mestre livstruende situasjoner og utføre medisinsk behandling ved hjelp av radiolegetjenesten for skip i sjøen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager

Medisinsk førstehjelp ( VI / 4-1)

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp ( VI / 4-1). Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter i å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

MTO - Ulykkesgranskning

Målsettingen er å forstå hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO metodikken. Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta / delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr NOROG - beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonel

Vi tilbyr kurs i NOROG grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag