Sikkerhetskurs industri og offshore i Hordaland

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Arbeidsvarsling kurs 1 - Arbeid på veg

Kurs 1 i arbeidsvarsling er for alle som oppholder seg på offentlig grunn i sitt arbeid der det er, eller skal ligge, en godkjent arbeidsvarslingsplan, i forkant av arbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Odda Odda 17.01.2017 (+1) 1 dag17.01.2017 (+1)

Arbeidsvarsling kurs 3 - Manuell dirigering

Kurs 3 i arbeidsvarsling er for de som lovlig skal dirigere trafikken ved arbeidsområdet. Ved bestått praktisk øvelse i manuell trafikkdirigering kan man lovlig stoppe og regulere trafikken.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Odda Odda 18.01.2017 (+1) 1 dag18.01.2017 (+1)

Fallsikring - repetisjon

Vi tilbyr fallsikring repetisjon. Etter endt repetisjonskurs skal deltakerne være fullt oppdatert på alle nye momenter som er knyttet til fallsikring, og samtidig ha gjennomgått tidligere innøvde metoder. Spesielt viktig er det at deltakerne får grundig kunnskap om hendelser og årsakene til disse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

Grunnleggende fallsikringskurs

Vi tilbyr grunnleggende fallsikringskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Instruktørkurs - grunnleggende fallsikring

Vi tilbyr instruktørkurs i grunnleggende fallsikring. Etter endt kurs skal deltakerne kjenne til regelverket og de standarder, retningslinjer, brukerveiledninger og beste praksis som er relevant for fallsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

NS 9600 Klasse A Nivå 2 kurs, Re-sertifisering

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 23.000 kr

NS 9600 Klasse A nivå 3, re-sertifisering

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 27.000 kr

NS 9600 Klasse A, nivå 1, innkl grunnopplæring

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 7 dager 29.000 kr

NS 9600 Klasse A, nivå 1, Re-sertifisering

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 20.500 kr

NS 9600 Klasse A, nivå 2

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 27.000 kr

NS 9600 Klasse A, nivå 3

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 8 dager 34.000 kr

NS 9600 Klasse B Grunnopplæring

Tilkomstteknikk klasse B er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 20.700 kr

NS 9600 Klasse B Lagleder

Tilkomstteknikk klasse B er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 22.500 kr

Engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.01.2017 (+9) 4 dager03.01.2017 (+9) 12.900 kr

Fallsikring

Vi tilbyr fallsikringskurs. Få innføring i fallsikringsutstyr og teknikker for redning, slik at du kan du utføre jobben din med minst mulig risiko. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.975 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.01.2017 (+6) 5 dager02.01.2017 (+6) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.12.2016 (+7) 2 dager08.12.2016 (+7) 7.900 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter du har fullført oppgraderingskurset får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redingsteknikker, forbyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.12.2016 (+7) 3 dager14.12.2016 (+7) 10.700 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.12.2016 (+23) 1 dag16.12.2016 (+23) 7.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2017 (+7) 4 dager24.01.2017 (+7) 12.000 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - engelsk

Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform. Troverdig undervisning og spennende simulatortrening av våre erfarne instruktører gir deg grundig opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.01.2017 (+9) 4 dager03.01.2017 (+9) 12.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - repetisjon

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.12.2016 (+94) 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 07.12.2016 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 12.12.2016 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 14.12.2016 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 19.12.2016 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 02.01.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 04.01.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 09.01.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 11.01.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 16.01.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 18.01.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 23.01.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 25.01.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 30.01.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 01.02.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 06.02.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 08.02.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 13.02.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 15.02.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 20.02.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 22.02.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 27.02.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 01.03.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 06.03.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 08.03.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 13.03.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 15.03.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 20.03.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 22.03.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 27.03.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 29.03.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 03.04.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 05.04.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 10.04.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 18.04.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 20.04.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 24.04.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 26.04.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 04.05.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 16.05.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 18.05.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 22.05.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 29.05.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 31.05.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 14.06.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 13.07.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 09.08.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 22.10.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager05.12.2016 (+94) 11.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.12.2016 (+15) 1 dag12.12.2016 (+15) 7.500 kr

HLO Helidekk - grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter, og om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.12.2016 (+13) 4 dager20.12.2016 (+13) 19.550 kr

HLO Helidekk - repetisjon

Vi tilbyr HLO - Helidekk repetisjonskurs. Kurset fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset og lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.12.2016 (+17) 2 dager20.12.2016 (+17) 10.500 kr

STCW Krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW Krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.04.2017 (+2) 2 dager11.04.2017 (+2) 4.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere. Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.12.2016 (+7) 5 dager12.12.2016 (+7) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.12.2016 (+7) 5 dager12.12.2016 (+7) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.12.2016 (+7) 2 dager15.12.2016 (+7) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for dekksoffiserer oppdatering. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år. Kurset inneholder medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.12.2016 (+7) 3 dager13.12.2016 (+7) 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.12.2016 (+7) 3 dager13.12.2016 (+7) 10.000 kr

STCW til GSK (1 dag)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 1 dag. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.500 kr

STCW til GSK (2 dager)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 2 dager. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.12.2016 (+4) 2 dager05.12.2016 (+4) 11.000 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+11) 5 dager23.01.2017 (+11) 16.900 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.12.2016 (+18) 2 dager19.12.2016 (+18) 9.000 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.12.2016 (+6) 1 dag08.12.2016 (+6) 3.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.12.2016 (+51) 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 14.12.2016 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 04.01.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 11.01.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 18.01.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 25.01.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 01.02.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 08.02.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 15.02.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 22.02.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 01.03.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 08.03.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 15.03.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 22.03.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 29.03.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 05.04.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 12.04.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 19.04.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 26.04.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 03.05.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 10.05.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 25.05.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 31.05.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 07.06.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 14.06.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 21.06.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 28.06.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 05.07.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 12.07.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 19.07.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 26.07.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 02.08.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 09.08.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 16.08.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 23.08.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 30.08.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 06.09.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 13.09.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 20.09.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 27.09.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 04.10.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 11.10.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 18.10.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 25.10.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 01.11.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 08.11.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 15.11.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 22.11.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 29.11.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 06.12.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 13.12.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 20.12.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.12.2016 (+52) 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 14.12.2016 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 04.01.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 11.01.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 18.01.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 25.01.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 01.02.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 08.02.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 15.02.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 22.02.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 01.03.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 08.03.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 15.03.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 22.03.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 29.03.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 05.04.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 12.04.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 19.04.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 26.04.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 03.05.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 10.05.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 24.05.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 31.05.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 07.06.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 14.06.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 17.06.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 21.06.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 28.06.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 05.07.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 12.07.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 19.07.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 26.07.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 02.08.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 09.08.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 16.08.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 23.08.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 30.08.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 06.09.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 13.09.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 20.09.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 27.09.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 04.10.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 11.10.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 18.10.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 25.10.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 01.11.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 08.11.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 15.11.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 22.11.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 29.11.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 06.12.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 13.12.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 20.12.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav­ og høyspenningsanlegg

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.12.2016 (+26) 2,5 timer12.12.2016 (+26) 1.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.01.2017 (+6) 5 dager02.01.2017 (+6) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.12.2016 (+12) 2 dager08.12.2016 (+12) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.12.2016 (+103) 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 07.12.2016 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 12.12.2016 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 14.12.2016 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 19.12.2016 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 02.01.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 04.01.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 05.01.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 09.01.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 11.01.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 16.01.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 18.01.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 23.01.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 25.01.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 30.01.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 01.02.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 06.02.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 08.02.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 13.02.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 15.02.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 16.02.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 20.02.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 22.02.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 27.02.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 01.03.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 06.03.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 08.03.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 13.03.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 15.03.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 20.03.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 22.03.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 27.03.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 29.03.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 30.03.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 03.04.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 05.04.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 10.04.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 18.04.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 20.04.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 24.04.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 26.04.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 04.05.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 11.05.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 15.05.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr
Bergen 18.05.2017 2 dager05.12.2016 (+103) 11.000 kr