Sikkerhetskurs industri og offshore i Hordaland

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag, 1 dag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.580 kr

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.03.2017 (+4) 2 dager15.03.2017 (+4) 8.100 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.03.2017 (+4) 4 dager13.03.2017 (+4) 15.900 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.10.2017 3 dager04.10.2017 16.900 kr
Sund Sund 3 dager 16.900 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.06.2017 (+2) 1 dag09.06.2017 (+2) 6.600 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS) Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1,5 timer 2.400 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.05.2017 (+2) 5 dager08.05.2017 (+2) 11.300 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.05.2017 (+2) 2 dager11.05.2017 (+2) 6.200 kr
Sund Sund 2 dager 6.200 kr

Grunnleggende sikkerhets kurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+88) 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 28.02.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 06.03.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 07.03.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 13.03.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 14.03.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 15.03.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 20.03.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 21.03.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 27.03.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 28.03.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 03.04.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 04.04.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 18.04.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 19.04.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 20.04.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 24.04.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 25.04.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 03.05.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 08.05.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 10.05.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 15.05.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 22.05.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 23.05.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 29.05.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 30.05.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 07.06.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 13.06.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 20.06.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 21.06.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 27.06.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 04.07.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 25.07.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 26.07.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 01.08.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 08.08.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 15.08.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 22.08.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 29.08.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 12.09.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 19.09.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 26.09.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 03.10.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 10.10.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 17.10.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 24.10.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 31.10.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 07.11.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 14.11.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 21.11.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 28.11.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 05.12.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 12.12.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr
Bergen 19.12.2017 2 dager27.02.2017 (+88) 8.100 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Hovedmålet er gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.03.2017 (+9) 4 dager13.03.2017 (+9) 12.900 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell repetisjon for beredskapspersonell. Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.690 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere. Hovedmålet: STCW-F konvensjonens Kapittel 3, Regel 1 om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2017 (+5) 50 timer24.04.2017 (+5) 19.040 kr

Helikopterevakuering inkl. brannslukking og førstehjelp - sivile

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 10.250 kr

Helikopterevakuering inkl. pustelunge

Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.02.2017 (+39) 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 07.03.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 14.03.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 21.03.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 28.03.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 04.04.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 19.04.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 25.04.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 03.05.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 09.05.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 16.05.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 23.05.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 30.05.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 07.06.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 13.06.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 20.06.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 27.06.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 04.07.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 25.07.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 01.08.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 08.08.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 15.08.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 22.08.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 29.08.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 05.09.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 12.09.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 19.09.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 26.09.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 03.10.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 10.10.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 17.10.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 24.10.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 31.10.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 07.11.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 14.11.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 21.11.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 28.11.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 05.12.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 12.12.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr
Bergen 19.12.2017 1 dag28.02.2017 (+39) 7.250 kr

Helikopterevakuering med H.A.B.D

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne evakuere et helikopter selvstendig under vann, med og uten bruk av H.A.B.D

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag/2 dager 12.000 kr

HLO Basic

After completing the course, the participants will have acquired basic knowledge and skills relating to helicopter operations

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 07.03.2017 (+5) 4 dager07.03.2017 (+5) 21.670 kr

HLO Grunnkurs

Etter fullført kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket, innbefattet sikkerhetsrutiner, fore-bygging av ulykker og relevant verne-, brann- og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 07.03.2017 (+5) 4 dager07.03.2017 (+5) 21.670 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Målsettingen er at endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 08.03.2017 (+13) 2 dager08.03.2017 (+13) 13.200 kr

Kondisjonstest, brannopplæring

Vi tilbyr kondisjonstest for deltakere på HLO og søk og redningslag. Innhold: Kondisjonstest alt 1. ihht Norsk olje og gass pkt 7.1.3.1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 990 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.03.2017 (+12) 4 dager13.03.2017 (+12) 34.570 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen: • Mønstring • Klargjøring • Evakuering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+25) 1 dag27.02.2017 (+25) 15.610 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.03.2017 (+9) 4 dager07.03.2017 (+9) 26.170 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i Livbåtfører konvensjonell livbåt. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltagerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.03.2017 (+9) 1 dag10.03.2017 (+9) 7.360 kr

Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskelivbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 10.200 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring repetisjon

Hovedmålet etter fullført kurs er at deltakerne skal kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+6) 1 dag27.02.2017 (+6) 11.400 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten, grunnleggende u/mørkekjøring

Vi tilbyr grunnleggende kurs i mann over bord (hurtiggående) liten båt uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 15.400 kr

Mann Over Bord (hurtiggående)liten båt m/mørkekjøring gr.leggende

Vi tilbyr Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring grunnleggende kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.03.2017 (+2) 4 dager28.03.2017 (+2) 18.560 kr

Mann Over Bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne låre og bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.04.2017 (+7) 1 dag20.04.2017 (+7) 7.000 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende

Vi tilbyr Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 36.300 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring. Målsettingen er å repetere og vedlikeholde kompetanse på Stor MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Falck Nutec Be... Bergen 3 dager 15.180 kr
Bergen, Falck Nutec So... Bergen 3 dager 15.180 kr

Mann-Over-Bord stor båt (DC) m/mørkekjøring - grunnleggende

OSE1141 - Redning av personell fra farlige områder ( sjø/høyde/trange rom osv).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+2) 5 dager27.02.2017 (+2) 36.300 kr

Mann-Over-Bord stor båt (DC) m/mørkekjøring - repetisjon

OSE1242 - Redning av personell fra farlige områder ( sjø/høyde/trange rom osv). Etter fullført kurs skal deltakerne kunne låre og bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 28.02.2017 (+2) 3 dager28.02.2017 (+2) 22.500 kr

Medisinsk behandling 40 t

Gi kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne organisere og samarbeide optimalt ved ulykker og sykdom om bord. Kurset er oppbygd i henhold til tabell A-VI/4-1 minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp og tabell A-VI/4-2 minstekrav til kompetanse i medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.09.2017 5 dager11.09.2017 13.010 kr

Mørkekjøring-modul for Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt

Etter fullført kurs skal deltakerne kunne, utføre søk og redning Kursinnhold Søkstrening i mørke

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 1 dag27.02.2017 (+5) 4.400 kr

Oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere, nasjonal emneplan ihht STCW- F kap. 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.03.2017 (+6) 3 dager20.03.2017 (+6) 8.070 kr

Oppgradering -STCW til NOG - Grunnleggende sikkerhet og beredskap

Vi tilbyr oppgraderingskurs fra STCW til Norsk olje og gass - grunnleggende sikkerhet og beredskapskurs. Målsettingen er å gi kursdeltakerne kunnskaper om forebyggende vern & sikkerhetsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.150 kr

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Hovedmålet er at etter fullført kurs skal deltagerne kunne klargjøre livbåten for evakuering, organisere og lede ombordstigning og sjøsette båten. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering. Opprettholde kommunikasjon med redningsteamet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.03.2017 (+4) 4 dager28.03.2017 (+4) 24.200 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Når kurset er fullført, skal deltakerene kunne klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.05.2017 (+2) 4 dager02.05.2017 (+2) 15.070 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr OSE135 livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjonskurs. Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.360 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+4) 2 dager02.03.2017 (+4) 4.500 kr

Påbygging fra Norog til STCW grunnleggende sikkerhetskurs for sjø

Påbygging fra Norog til STCW grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.03.2017 (+6) 3 dager20.03.2017 (+6) 7.900 kr

Pårørendehåndtering

Vi tilbyr kurs i pårørendehåndtering. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere henvendelser fra og til pårørende i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Security på forsyningsbaser (NOG 091)

Vi tilbyr kurs i security på forsyningsbaser (NOG 091). Målsettingen er at kurset skal gi deltakerne kjennskap til aktuelle regelverk for sikring og hvordan man etterlever dem i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

Sikringsrisikoanalyse (security) + trusselvurdering

Vi tilbyr kurs i sikringsrisikoanalyse (security). Metoden som læres bort på kursene er gjeldende praksis og i samsvar med de nye norske standardene NS 5831:20​:14 og NS 5832:2014, som er laget spesielt for security.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Målsettingen er å sikre at deltagere med særskilte sikkerhetsplikter om bord, får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet ombord, i henhold til sine sikkerhetsplikter. I henholdt til STCW A-VI / 6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.300 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2017 (+5) 5 dager24.04.2017 (+5) 16.800 kr

STCW kombi oppdatering offiserer og med.behandling

Oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Ved fullført, kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen: -Brannledelse -Medisinsk førstehjelp -Sjøredning -Medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.03.2017 (+4) 3 dager13.03.2017 (+4) 13.100 kr

STCW kombi oppdatering redningsfarkost og HMOB

Oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Ved fullført, kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen: -Brannledelse -Medisinsk førstehjelp -Sjøredning -Medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 2 dager27.02.2017 (+5) 15.600 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32 t

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Målsettingen er at når kurset er fullført, skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.03.2017 (+5) 4 dager28.03.2017 (+5) 13.200 kr

STCW Mann Over Bord (hurtiggående) 32 t

Vi tilbyr kurs i STCW Mann Over Bord (hurtiggående). Målsettingen er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.06.2017 (+1) 4 dager06.06.2017 (+1) 16.200 kr

STCW Mann-Over-Bord (hurtiggående) 32 t m/mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i STCW Mann-Over-Bord (hurtiggående) 32 t m/mørkekjøring.Kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.03.2017 (+2) 4 dager28.03.2017 (+2) 18.600 kr

STCW Oppdatering for offiserer 24 t

Vi tilbyr STCW Oppdatering for offiserer. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.03.2017 (+4) 3 dager13.03.2017 (+4) fra 9.500 kr

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16 t

Vi tilbyr STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.03.2017 (+6) 2 dager21.03.2017 (+6) 7.900 kr
Sund Sund 2 dager 7.900 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t

Vi tilbyr STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster – konvensjonell båt

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.03.2017 (+9) 1 dag10.03.2017 (+9) 6.600 kr
Sund Sund 1 dag 6.600 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t – sliskebåt

Vi tilbyr STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t – sliskebåt

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.03.2017 (+26) 1 dag06.03.2017 (+26) 6.000 kr

STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående) 16 t

Vi tilbyr STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående). Målsettingen med kurset er oppdatering av forkunnskaper i hht STCW A- VI/2 og tabell A-VI/2-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.04.2017 (+9) 2 dager20.04.2017 (+9) 8.900 kr

STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående) 16 t m/mørkekjørin

Vi tilbyr STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående) 16 t m/mørkekjøring. Målsettingen med kurset er kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+6) 2 dager27.02.2017 (+6) 11.560 kr

STCW Oppdatering medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering medisinsk behandling. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til tabell A VI / 4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.03.2017 (+4) 1 dag16.03.2017 (+4) 3.400 kr

STCW oppgradering dekksoffiserer uten fartstid 66t

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering dekksoffiserer uten fartstid. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A VI71, VI/2, VI/3, VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.06.2017 (+2) 8 dager12.06.2017 (+2) 26.950 kr

STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid 66 t

Vi tilbyr STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4.

Sted