Sikkerhetskurs industri og offshore i Hordaland

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Enkle løfteinnretninger - modul O-2.2

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk under riggoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Fallsikring - avansert

Vi tilbyr kurs i fallsikring på avansert nivå. Kurset gjør deltageren i stand til å benytte tau til posisjoneringsformål under arbeidsutførelsen. Tar for seg både opprigging, bruk og andre momenter ved arbeid i tau.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Fallsikring - grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring iht. arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 26.06.2017 1 dag26.06.2017
Bergen, NUI-Hallen Bergen 29.05.2017 1 dag29.05.2017
Bergen, Ågotnes Bergen 05.05.2017 (+1) 1 dag05.05.2017 (+1)
Bergen, Ågotnes 07.06.2017 1 dag05.05.2017 (+1)

Fallsikring - sakkyndig

Vi tilbyr kurs i fallsikring sakkyndig. Målsettingen med dette kurset er å gi deltakerne kompetanse og gjennomgå teknikker som gjør arbeidsgivere i stand til å øke sikkerheten ved bruk av PVU til fallsikring i arbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Fallsikring - videregående

Dette kurset er for deg som ønsker en grunnleggende opplæring i faget fallsikring. Det egner seg for deg som ønsker å ha muligheten til å velge blant et bredt utvalg av utstyr og metoder alt etter hva situasjonen tilsier. Første dag er lik Innføring Fallsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Fallsikring og redning (NOG113)

Vi tilbyr kurs i fallsikring og redning (NOG113). Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Fallsikringsutstyr

Vi tilbyr kurs i fallsikringsutstyr. Opplæringen legger i hovedsak vekt på riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr, bruk, kontroll og vedlikehold. Gjøre seg kjent med produsentens bruksanvisning slik at fallsikringsutstyret brukes på en riktig og sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

ISPS - Company Security Officer (CSO)

Vi tilbyr kurs i ISPS - Company Security Officer (CSO). Målsettingen er å heve kompetansenivået innen maritim security slik at kursdeltakeren forstår CSOs ansvar og oppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Kjemikaliekurs - 1 dag

Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av kjemikalier, kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Kjemikaliekurs - 2 dager

Ved gjennomført kurs skal deltageren ha kompetanse i å kunne anvende lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og bruk av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Samt kunne klargjøre hvordan de kan forhindre ulykker og helseskader ved håndtering av kjemikalier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Medisinsk behandling ( VI / 4-2)

Målsettingen er å gjenkjenne symptomer og vurdere behov for hjelp og behandling ved akutt sykdom eller skade. Kunne mestre livstruende situasjoner og utføre medisinsk behandling ved hjelp av radiolegetjenesten for skip i sjøen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager

Medisinsk førstehjelp ( VI / 4-1)

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp ( VI / 4-1). Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter i å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

MTO - Ulykkesgranskning

Målsettingen er å forstå hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO metodikken. Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta / delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr NOROG - beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonel

Vi tilbyr kurs i NOROG grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Skadestedsleder (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 5 dager19.06.2017

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.04.2017 (+1) 2 dager27.04.2017 (+1)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2017 (+1) 4 dager30.05.2017 (+1)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.04.2017 (+18) 2 dager26.04.2017 (+18)

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.04.2017 (+3) 1 dag26.04.2017 (+3)

NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Frammøte i res... Bergen 08.05.2017 (+2) 4 dager08.05.2017 (+2)
Bergen, Frammøte i res... 19.06.2017 4 dager08.05.2017 (+2)
Bergen, Frammøte i res... 26.06.2017 4 dager08.05.2017 (+2)
Bergen, CHC Helikopter... Bergen 08.05.2017 (+1) 4 dager08.05.2017 (+1)
Bergen, CHC Helikopter... 19.06.2017 4 dager08.05.2017 (+1)

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.05.2017 (+4) 2 dager04.05.2017 (+4)

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon. Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 27.04.2017 (+4) 1 dag27.04.2017 (+4)

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.05.2017 (+2) 5 dager08.05.2017 (+2)

NOROG Søk og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag. Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.05.2017 (+3) 2 dager03.05.2017 (+3)

Security Awareness (A-VI / 6-1)

Vi tilbyr kurs i Security Awareness (A-VI / 6-1). Målsettingen er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger / hendelser mot maritim transportsektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Security Awareness (A-VI / 6-1)

Vi tilbyr kurs i Security Awareness (A-VI / 6-1). Målsettingen er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Security Duties (A-VI / 6-2)

Vi tilbyr kurs i Security Duties (A-VI/6-2). Målsettingen med kurset er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security. Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 5 dager19.06.2017
Kvinnherad Kvinnherad 5 dager

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjonskurs (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.04.2017 (+1) 2 dager27.04.2017 (+1)
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Redningsfarkost / livbåtfører (A-VI / 2-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjon (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjonskurs (A-VI / 2-1). Førere av redningsfarkost og MOB båt unntatt hurtiggående MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Kvinnherad Kvinnherad 27.04.2017 (+4) 1 dag27.04.2017 (+4)

STCW - SSO-Ship Security Officer (STCW-2010 A-VI / 5)

Vi tilbyr kurs i STCW - SSO-Ship Security Officer (STCW-2010 A-VI / 5). Målsettingen er å heve kompetansenivået innen maritim security slik at kursdeltakeren forstår SSOs ansvar og oppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

STCW - videregående sikkerhet repetisjon for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for maskinoffiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Målsettingen er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 3 dager19.06.2017
Kvinnherad Kvinnherad 25.04.2017 3 dager25.04.2017

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (inkl. oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1 ,4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Stord Stord 3 dager

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (uten oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere dekksoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager

STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager
Stord Stord 3 dager

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 3 dager19.06.2017
Kvinnherad Kvinnherad 25.04.2017 4 dager25.04.2017

STCW-78 - Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager

STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Oppdatering (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager

Tauredningskurs - repetisjon (NOG113)

Vi tilbyr tauredning repetisjonskurs (NOG113). Kurset skal gi kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å gi deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass- og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.04.2017 (+5) 1 dag28.04.2017 (+5) 4.500 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Førstehjelp grunnkurs gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter. Lær hvordan du skal opptre når en ulykke eller nødsituasjon oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.05.2017 (+4) 5 dager08.05.2017 (+4) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.05.2017 (+4) 2 dager11.05.2017 (+4) 6.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass og inneholder teoretisk og praktisk undervisning innen HMS-kultur/forebyggende, førstehjelp, evakueringsmuligheter, brannvern, sjøredning og helikopterevakuering med bruk av pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2017 (+6) 4 dager29.05.2017 (+6) 15.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.04.2017 (+66) 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 08.05.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 09.05.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 15.05.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 22.05.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 23.05.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 29.05.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 30.05.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 07.06.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 13.06.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 20.06.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 27.06.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 04.07.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 10.07.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 11.07.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 18.07.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 25.07.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 01.08.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 08.08.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 15.08.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 22.08.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 29.08.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 12.09.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 19.09.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 26.09.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 03.10.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 10.10.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 17.10.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 24.10.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 31.10.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 07.11.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 14.11.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 21.11.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 28.11.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 05.12.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 12.12.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr
Bergen 19.12.2017 2 dager25.04.2017 (+66) 9.700 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.05.2017 (+6) 5 dager08.05.2017 (+6) 17.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.05.2017 (+6) 2 dager08.05.2017 (+6) 7.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI / 1 og tabeller A-VI / 1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.05.2017 (+6) 5 dager08.05.2017 (+6) 15.000 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI / 1 og tabeller A-VI / 1-1, 1-2 og 1-3 .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.05.2017 (+6) 2 dager08.05.2017 (+6) 6.500 kr

Helikopterevakueringskurs

Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs. Kurset er i utgangspunktet inkludert i grunnleggende sikkerhetskurs og grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon. For deltakerne som kun skal ha huet-delen inneholder denne teoretisk og praktisk undervisning i bruk av nødpustesystem og evakuering fra helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.04.2017 (+33) 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 03.05.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 09.05.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 23.05.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 30.05.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 07.06.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 13.06.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 20.06.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 27.06.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 04.07.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 11.07.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 18.07.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 25.07.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 01.08.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 08.08.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 15.08.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 22.08.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 29.08.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 05.09.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 12.09.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 19.09.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 26.09.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 03.10.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 10.10.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 17.10.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 24.10.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 31.10.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 07.11.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 14.11.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 21.11.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 28.11.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 05.12.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 12.12.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr
Bergen 19.12.2017 1 dag25.04.2017 (+33) 5.990 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.05.2017 (+4) 4 dager02.05.2017 (+4) 20.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer, og inneholder et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.05.2017 (+8) 2 dager04.05.2017 (+8) 11.100 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.05.2017 (+7) 4 dager02.05.2017 (+7) 27.600 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.05.2017 (+8) 3 dager03.05.2017 (+8) 17.300 kr

Livbåtfører FF1200 grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i livbåtfører FF1200. Grunnkurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.06.2017 (+3) 4 dager13.06.2017 (+3) 34.200 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører FF1200. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.06.2017 (+29) 1 dag08.06.2017 (+29) 15.200 kr

Livbåtfører FF48 grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i livbåtfører FF48. Grunnkurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.05.2017 (+3) 4 dager09.05.2017 (+3) 25.990 kr

Livbåtfører FF48 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører FF48. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.05.2017 (+35) 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 05.05.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 08.05.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 09.05.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 15.05.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 16.05.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 23.05.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 24.05.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 29.06.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 30.06.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 06.07.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 07.07.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 10.07.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 11.07.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 20.07.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 21.07.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 24.07.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 25.07.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 07.09.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 08.09.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 11.09.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 12.09.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 21.09.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 22.09.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 25.09.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 26.09.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 02.11.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 03.11.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 06.11.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 07.11.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 16.11.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 17.11.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 20.11.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 21.11.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 27.11.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr
Bergen 28.11.2017 1 dag04.05.2017 (+35) 10.400 kr

Livbåtfører konvensjonell grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.05.2017 (+11) 4 dager02.05.2017 (+11) 13.700 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs

Vi tilbyr Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer og inneholder et representativt utvalg av innholdet i Livbåtfører grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2017 (+9) 1 dag29.05.2017 (+9) 8.200 kr

Livbåtfører sliske grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører sliske grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 18.500 kr

Livbåtfører sliske repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliske.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.800 kr

Medisinsk behandling oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.04.2017 (+1) 1 dag27.04.2017 (+1) 3.500 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 6.000 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2017 1 dag29.05.2017 3.500 kr

Oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.08.2017 (+1) 8 dager16.08.2017 (+1) 20.000 kr

Oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50

Vi tilbyr oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50. Kurset oppgrader personell med Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass (Offshore) til STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.06.2017 (+4) 3 dager07.06.2017 (+4) 7.900 kr

Oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.08.2017 (+1) 8 dager16.08.2017 (+1) 20.000 kr

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.04.2017 (+4) 2 dager27.04.2017 (+4) 3.900 kr