Sikkerhetskurs industri og offshore i Bergen

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.500 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Førstehjelp grunnkurs gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter. Lær hvordan du skal opptre når en ulykke eller nødsituasjon oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass og inneholder teoretisk og praktisk undervisning innen HMS-kultur/forebyggende, førstehjelp, evakueringsmuligheter, brannvern, sjøredning og helikopterevakuering med bruk av pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 15.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.700 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW- F kapittel 3

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 17.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 15.000 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.500 kr

Helikopterevakueringskurs

Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.100 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 20.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer, og inneholder et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 11.100 kr

Kombinertkurs - Søk- og redningslag og HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombinertkurs søk- og redningslag og HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 17.300 kr

Kombinertkurs - Søk- og redningslag, HLO og MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombinertkurs - Søk- og redningslag, HLO og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 27.600 kr

Livbåtfører konvensjonell grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.700 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs

Vi tilbyr Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs. Repetisjonskurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer og inneholder et representativt utvalg av innholdet i Livbåtfører grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.200 kr

Livbåtfører sliske grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører sliske grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 18.500 kr

Livbåtfører sliske repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliske.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.800 kr

Medisinsk behandling oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 6.000 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr

Oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 8 dager 20.000 kr

Oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50

Vi tilbyr oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50. Kurset oppgrader personell med Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass (Offshore) til STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 7.900 kr

Oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 8 dager 20.000 kr

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 3.900 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.700 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.800 kr

Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter

Vi tilbyr kurs i sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.900 kr

STCW repetisjon for sjøfolk - IMO60 / IMO50

Vi tilbyr STCW repetisjon for sjøfolk - IMO60 / IMO50. Repetisjon av sikkerhetskurset må tas innen 5 år for å fornye sertifikatet og unngå nytt grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 15.000 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk - IMO60 / IMO50

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk - IMO60 / IMO50.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 15.000 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 17.700 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.500 kr

Videreg sikkerhetsopplæring oppdatering inkl medisinsk behandling

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkludert medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.000 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, del A kapittel VI, tabell A-VI 2-1, 3-1 og 4-1 og omfatter teoretisk og praktisk opplæring innen redningsfarkoster, brannslokkingsledelse og medisinsk førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10 dager 25.000 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 9.500 kr

Fallsikring - repetisjon

Vi tilbyr fallsikring repetisjon. Etter endt repetisjonskurs skal deltakerne være fullt oppdatert på alle nye momenter som er knyttet til fallsikring, og samtidig ha gjennomgått tidligere innøvde metoder. Spesielt viktig er det at deltakerne får grundig kunnskap om hendelser og årsakene til disse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

Grunnleggende fallsikringskurs

Vi tilbyr grunnleggende fallsikringskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Instruktørkurs - grunnleggende fallsikring

Vi tilbyr instruktørkurs i grunnleggende fallsikring. Etter endt kurs skal deltakerne kjenne til regelverket og de standarder, retningslinjer, brukerveiledninger og beste praksis som er relevant for fallsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

NS 9600 Klasse A Nivå 2 kurs, Re-sertifisering

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 23.000 kr

NS 9600 Klasse A nivå 3, re-sertifisering

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 27.000 kr

NS 9600 Klasse A, nivå 1, innkl grunnopplæring

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 7 dager 29.000 kr

NS 9600 Klasse A, nivå 1, Re-sertifisering

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 20.500 kr

NS 9600 Klasse A, nivå 2

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 27.000 kr

NS 9600 Klasse A, nivå 3

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 8 dager 34.000 kr

NS 9600 Klasse B Grunnopplæring

Tilkomstteknikk klasse B er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 20.700 kr

NS 9600 Klasse B Lagleder

Tilkomstteknikk klasse B er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 22.500 kr

Fallsikring

Vi tilbyr fallsikringskurs. Få innføring i fallsikringsutstyr og teknikker for redning, slik at du kan du utføre jobben din med minst mulig risiko. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+2) 1 dag27.02.2017 (+2) 2.975 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+5) 2 dager02.03.2017 (+5) 7.900 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter du har fullført oppgraderingskurset får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redingsteknikker, forbyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.03.2017 (+5) 3 dager01.03.2017 (+5) 9.700 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.03.2017 (+18) 1 dag10.03.2017 (+18) 7.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.03.2017 (+6) 4 dager07.03.2017 (+6) 12.000 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - engelsk

Vi tilbyr engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.03.2017 (+7) 4 dager28.03.2017 (+7) 12.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - repetisjon

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.02.2017 (+74) 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 27.02.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 01.03.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 06.03.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 08.03.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 13.03.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 15.03.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 20.03.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 22.03.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 27.03.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 29.03.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 03.04.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 05.04.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 10.04.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 18.04.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 20.04.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 24.04.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 26.04.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 04.05.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 15.05.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 18.05.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 22.05.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 29.05.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 31.05.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 14.06.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 13.07.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 09.08.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 22.10.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager22.02.2017 (+74) 7.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.03.2017 (+12) 1 dag01.03.2017 (+12) 7.500 kr

HLO Helidekk - grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter, og om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.03.2017 (+9) 4 dager20.03.2017 (+9) 19.550 kr

HLO Helidekk - repetisjon

Vi tilbyr HLO - Helidekk repetisjonskurs. Kurset fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset og lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.03.2017 (+16) 2 dager09.03.2017 (+16) 10.500 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.03.2017 (+3) 2 dager24.03.2017 (+3) 4.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere. Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 20.000 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+5) 2 dager02.03.2017 (+5) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for dekksoffiserer oppdatering. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år. Kurset inneholder medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 3 dager27.02.2017 (+5) 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 3 dager27.02.2017 (+5) 10.000 kr

STCW til GSK (1 dag)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 1 dag. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

STCW til GSK (3 dager)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 3 dager. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.03.2017 (+9) 5 dager20.03.2017 (+9) 16.900 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.03.2017 (+14) 2 dager08.03.2017 (+14) 9.000 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag, 1 dag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.580 kr

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.03.2017 (+4) 2 dager15.03.2017 (+4) 8.100 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.03.2017 (+4) 4 dager13.03.2017 (+4) 15.900 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.02.2017 (+1) 3 dager22.02.2017 (+1) 16.900 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.02.2017 (+3) 1 dag24.02.2017 (+3) 6.600 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS) Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1,5 timer 2.400 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.05.2017 (+2) 5 dager08.05.2017 (+2) 11.300 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.05.2017 (+2) 2 dager11.05.2017 (+2) 6.200 kr

Grunnleggende sikkerhets kurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.02.2017 (+89) 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 27.02.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 28.02.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 06.03.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 07.03.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 13.03.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 14.03.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 15.03.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 20.03.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 21.03.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 27.03.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 28.03.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 03.04.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 04.04.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 18.04.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 19.04.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 20.04.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 24.04.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 25.04.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 03.05.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 08.05.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 10.05.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 15.05.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 22.05.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 23.05.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 29.05.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 30.05.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 07.06.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 13.06.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 20.06.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 21.06.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 27.06.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 04.07.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 25.07.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 26.07.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 01.08.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 08.08.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 15.08.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 22.08.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 29.08.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 12.09.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 19.09.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 26.09.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 03.10.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 10.10.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 17.10.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 24.10.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 31.10.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 07.11.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 14.11.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 21.11.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 28.11.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 05.12.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager21.02.2017 (+89) 8.100 kr
Bergen 12.12.2017 2 dager