Sikkerhetskurs industri og offshore i Bergen

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Fallsikring

Vi tilbyr fallsikringskurs. Få innføring i fallsikringsutstyr og teknikker for redning, slik at du kan du utføre jobben din med minst mulig risiko. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 1 dag26.06.2017 2.975 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 (+3) 5 dager19.06.2017 (+3) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.06.2017 (+3) 2 dager22.06.2017 (+3) 7.900 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter du har fullført oppgraderingskurset får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redingsteknikker, forbyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.06.2017 (+3) 3 dager21.06.2017 (+3) 9.700 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.06.2017 (+12) 1 dag02.06.2017 (+12) 7.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2017 (+4) 4 dager30.05.2017 (+4) 12.000 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - engelsk

Vi tilbyr engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.06.2017 (+5) 4 dager20.06.2017 (+5) 12.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - repetisjon

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2017 (+51) 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 31.05.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 14.06.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 13.07.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 09.08.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 22.10.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager29.05.2017 (+51) 7.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.06.2017 (+8) 1 dag02.06.2017 (+8) 7.500 kr

HLO Helidekk - grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter, og om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 (+6) 4 dager19.06.2017 (+6) 19.550 kr

HLO Helidekk - repetisjon

Vi tilbyr HLO - Helidekk repetisjonskurs. Kurset fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset og lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2017 (+10) 2 dager29.05.2017 (+10) 10.500 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.06.2017 2 dager07.06.2017 4.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere. Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 (+3) 5 dager19.06.2017 (+3) 20.000 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 (+3) 5 dager19.06.2017 (+3) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.06.2017 (+3) 2 dager22.06.2017 (+3) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for dekksoffiserer oppdatering. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år. Kurset inneholder medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 (+3) 3 dager19.06.2017 (+3) 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 (+3) 3 dager19.06.2017 (+3) 10.000 kr

STCW til GSK (1 dag)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 1 dag. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

STCW til GSK (3 dager)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 3 dager. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2017 (+6) 5 dager29.05.2017 (+6) 16.900 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2017 (+9) 2 dager30.05.2017 (+9) 9.000 kr

Fallsikring - repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallsikring. Etter endt kurs skal deltakerne være fullt oppdatert på alle nye momenter som er knyttet til fallsikring, og samtidig ha gjennomgått tidligere innøvde metoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

Grunnleggende fallsikringskurs

Vi tilbyr grunnleggende fallsikringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Instruktørkurs i grunnleggende fallsikring

Vi tilbyr instruktørkurs i grunnleggende fallsikring. Etter endt kurs skal deltakerne kjenne til regelverket og de standarder, retningslinjer, brukerveiledninger og beste praksis som er relevant for fallsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

NS 9600 Arbeid i tau - klasse A nivå 1, re-sertifisering

Vi tilbyr re-sertifisering i NS 9600 Arbeid i tau - klasse A nivå 1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.06.2017 3 dager16.06.2017 20.500 kr

NS 9600 Arbeid i tau - klasse A nivå 3, re-sertifisering

Vi tilbyr re-sertifisering i NS 9600 Arbeid i tau - klasse A nivå 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 27.000 kr

NS 9600 Arbeid i tau - klasse A, nivå 3 og sikringsleder

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.06.2017 8 dager16.06.2017 34.000 kr

NS 9600 Arbeid i tau - klasse B Lagleder (fallsikring)

Tilkomstteknikk klasse B er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 22.500 kr

NS 9600 Arbeid i tau - klasse B, grunnopplæring (fallsikring)

Tilkomstteknikk klasse B er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 20.700 kr

NS 9600 Arbeid i tau klasse A - nivå 2, re-sertifisering

Vi tilbyr re-sertifisering i NS 9600 Arbeid i tau klasse A - nivå 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.06.2017 3 dager16.06.2017 23.000 kr

NS 9600 Arbeid i tau klasse A nivå 1 grunnopplæring (fallsikring)

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 7 dager 29.000 kr

NS 9600 Arbeid i tau klasse A, nivå 2 - modell 1

Tilkomstteknikk klasse A er et avansert system for arbeid i tau på avanserte konstruksjoner, hvor et arbeislag av sertifisert personell er i stand til å utføre alle former for avansete taumetoder og redning av personell i forbindelse med dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 27.000 kr

Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Vi tilbyr kurs i varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Formålet er å gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.550 kr

Gassmåling

I samarbeid med Martin Bruusgaard & Co. tilbyr Wesmans Marine kurs i bruk, kalibrering og vedlikehold av gassmålingsinstrumenter. Vennligst påfør ønsket kursdato i påmeldingen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 8 timer 3900 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.06.2017 (+3) 1 dag15.06.2017 (+3) 3.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.05.2017 (+29) 2 timer31.05.2017 (+29) 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.05.2017 (+30) 1 dag31.05.2017 (+30) 2.550 kr

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav­ og høyspenningsanlegg

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 (+15) 2,5 timer19.06.2017 (+15) 1.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 (+3) 5 dager19.06.2017 (+3) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.06.2017 (+5) 2 dager22.06.2017 (+5) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2017 (+56) 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 31.05.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 14.06.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 22.06.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 13.07.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 03.08.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 09.08.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 14.09.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 26.10.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 07.12.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager29.05.2017 (+56) 11.000 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.06.2017 (+17) 1 dag02.06.2017 (+17) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2017 (+9) 4 dager30.05.2017 (+9) 12.000 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 11.000 kr

GSK-Basic Safety and Emergency Course

Vi tilbyr GSK-Basic Safety and Emergency Course. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.06.2017 (+5) 4 dager20.06.2017 (+5) 12.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.06.2017 (+8) 1 dag02.06.2017 (+8) 7.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 (+6) 4 dager19.06.2017 (+6) 19.550 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2017 (+10) 2 dager29.05.2017 (+10) 10.550 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2017 (+5) 3 dager29.05.2017 (+5) 16.900 kr

Kombikurs: Grunnleggende sikkerhet oppdatering for sjøfolk + HUET

Vi tilbyr kombikurs: Grunnleggende sikkerhet oppdatering for sjøfolk + HUET.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.06.2017 (+3) 3 dager21.06.2017 (+3) 15.500 kr

Kombikurs: Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisin

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 20.800 kr

Kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert HUET

Vi tilbyr kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert Helikopterevakuering (HUET).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 17.500 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.05.2017 (+5) 3 dager31.05.2017 (+5) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.06.2017 (+5) 1 dag01.06.2017 (+5) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2017 (+6) 5 dager29.05.2017 (+6) 16.900 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2017 (+9) 2 dager30.05.2017 (+9) 9.000 kr

Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 20.800 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.06.2017 (+3) 3 dager21.06.2017 (+3) 10.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.06.2017 (+3) 2 dager22.06.2017 (+3) 7.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2017 (+3) 5 dager19.06.2017 (+3) 16.400 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.06.2017 (+3) 2 dager22.06.2017 (+3) 8.000 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.06.2017 2 dager07.06.2017 4.900 kr

STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs i STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.06.2017 (+1)<