Sikkerhetskurs industri og offshore

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

ATEX

Målsettingen med dette kurset er å få en forståelse av forskriftene som gjennomfører ATEX-direktivene og de tilhørende krav. Deltakeren skal få en forståelse av hvilke krav som stilles til utstyrets konstruksjon og bruk, og til de krav som stilles til arbeidsgiver og arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2017 1 dag10.10.2017 3.600 kr
Stavanger Stavanger 23.05.2017 1 dag23.05.2017 3.600 kr
Tønsberg Tønsberg 14.03.2017 (+2) 1 dag14.03.2017 (+2) 3.600 kr

Batterikurs

Praktisk og teoretisk opplæring i drift og vedlikehold av batterier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 04.04.2017 (+3) 2 dager04.04.2017 (+3) 9.100 kr

EKOM - Fiber

Etter avsluttet modul skal deltakeren kjenne til prosjektering, installasjon og testing av alle typer fiberoptiske installasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 21.03.2017 (+1) 2 dager21.03.2017 (+1) 8.200 kr

EKOM NEK 700

Kurs i kablingssystemer og kommunikasjonsnett

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 23.03.2017 (+1) 2 dager23.03.2017 (+1) 8.200 kr

Elektrotermografi - Level 1

Kurset inneholder disse emnene: • Varme og strålingslære • Definisjoner av temperatur, varme og termisk energi • Varmeoverføring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.04.2017 4 dager03.04.2017 13.900 kr
Stavanger Stavanger 24.04.2017 4 dager24.04.2017 13.900 kr
Trondheim Trondheim 29.05.2017 (+1) 4 dager29.05.2017 (+1) 13.900 kr
Ullensaker Ullensaker 27.02.2017 (+2) 4 dager27.02.2017 (+2) 13.900 kr

Elsikkerhet for instruert personell og førstehjelp ved strømulykk

Elsikkerhet for instruert personell og førstehjelp ved strømulykker Øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 04.05.2017 (+1) 1 dag04.05.2017 (+1) 2.900 kr
Tønsberg Tønsberg 14.03.2017 (+1) 1 dag14.03.2017 (+1) 2.900 kr

EMC grunnleggende

EMC er et krav som vi må forholde oss til ved design, bygging, drift og vedlikehold av en elektrisk installasjon. Kurset tar sikte på å belyse de krav og utfordringer som i dag ligger til grunn for å få en installasjon til å drifte i forenlighet med andre elektriske komponenter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 28.03.2017 (+1) 1 dag28.03.2017 (+1) 4.400 kr

Ex 001 - Grunnmodul

IECEx CoPC er eneste internasjonale system for kompetansesertifisering av personell knyttet til design, installasjon, drift og inspeksjon i Ex-områder. Som med alle IECEx-sertifikater er sertifiseringen gyldig på tvers av landegrenser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 24.01.2017 (+5) 1 dag24.01.2017 (+5) 4.900 kr

Ex 001 - Grunnmodul sertifisering

IECEx CoPC er eneste internasjonale system for kompetansesertifisering av personell knyttet til design, installasjon, drift og inspeksjon i Ex-områder. Som med alle IECEx-sertifikater er sertifiseringen gyldig på tvers av landegrense

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 25.01.2017 (+5) 1 dag25.01.2017 (+5) 3.200 kr

Ex 003 og 006 - Installasjon og test

Etter endt kurs skal deltagerne være godt forberedt til å avlegge en godkjent sertifiseringsprøve i IECEx CoPC modul 003 og 6.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 07.02.2017 (+3) 2 dager07.02.2017 (+3) 8.400 kr

Ex 003 og 006 - Installasjon og test sertifisering

IECEx CoPC er eneste internasjonale system for kompetansesertifisering av personell knyttet til design, installasjon, drift og inspeksjon i Ex-områder. Som med alle IECEx-sertifikater er sertifiseringen gyldig på tvers av landegrenser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 16.12.2016 (+4) 1 dag16.12.2016 (+4) 4.500 kr

EX 004, 007 and 008 - Inspection and maintenance

The course provides participants with thorough preparation for the IECEx CoPC certification examination for modules 04, 07 and 08.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 09.12.2016 (+2) 1 dag09.12.2016 (+2) 4.900 kr

Ex 004, 007 og 008 - Inspeksjon og vedlikehold

Etter endt kurs skal deltakerne være godt forbredt til å avlegge en sertifiseringsprøve i IECEx CoPC modul 004, 7 og 8.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 17.01.2017 (+5) 1 dag17.01.2017 (+5) 4.900 kr

Ex 004, 007 og 008 - Inspeksjon og vedlikehold sertifisering

IECEx CoPC er eneste internasjonale system for kompetansesertifisering av personell knyttet til design, installasjon, drift og inspeksjon i Ex-områder. Som med alle IECEx-sertifikater er sertifiseringen gyldig på tvers av landegrenser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 09.12.2016 (+6) 1 dag09.12.2016 (+6) 5.000 kr

Ex autorisasjon reparasjon

Kurset gir kompetanse som EN 60079-19/OD015 krever ved arbeid i eller ledelse av et autorisert verksted for reparasjon av elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 30.05.2017 2 dager30.05.2017 17.100 kr

Ex autorisasjon skapbygging

Kurset gir kompetanse som EXR-01 krever ved arbeid i eller ledelse av et autorisert verksted for innbygging eller ombygging av skap og bokser for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 08.06.2017 2 dager08.06.2017 17.100 kr

Ex grunnleggende

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.03.2017 (+1) 3 dager14.03.2017 (+1) 12.900 kr
Stavanger Stavanger 10.01.2017 (+2) 3 dager10.01.2017 (+2) 12.900 kr
Trondheim Trondheim 04.04.2017 (+1) 3 dager04.04.2017 (+1) 12.900 kr
Tønsberg Tønsberg 14.02.2017 3 dager14.02.2017 12.900 kr
Ålesund Ålesund 06.06.2017 (+1) 3 dager06.06.2017 (+1) 12.900 kr

Ex grunnleggende og Ex vedlikehold oppdatering

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha fått oppdatert sine kunnskaper om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.04.2017 (+1) 2 dager18.04.2017 (+1) 9.150 kr
Stavanger Stavanger 10.01.2017 (+7) 2 dager10.01.2017 (+7) 9.150 kr
Tønsberg Tønsberg 31.01.2017 (+4) 2 dager31.01.2017 (+4) 9.150 kr

Ex grunnleggende oppdatering

Etter gjennomført opplæring skal deltakeren ha fått oppdatert sine teoretiske kunnskaper om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at arbeidet kan utføres på en sikker og fagmessig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.02.2017 (+1) 1 dag28.02.2017 (+1) 5.000 kr

Ex introduksjon for ikke-elektropersonell

Kurset er teoretisk og gir deltakerne innsikt i arbeidsrutiner og prosedyrer som gjelder for eksplosjonsfarlige områder. Deltakerne får forståelse for arbeid og utstyr som kan være mulige tennkilder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.03.2017 1 dag07.03.2017 4.700 kr
Stavanger Stavanger 07.02.2017 (+1) 1 dag07.02.2017 (+1) 4.700 kr
Tønsberg Tønsberg 06.06.2017 (+1) 1 dag06.06.2017 (+1) 4.700 kr

Ex og Exi grunnleggende

Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å tyde sonekart og installere elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder samt installere og funksjons- og sikkerhetsmessig beregne egensikkert elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2017 (+1) 5 dager24.04.2017 (+1) 18.300 kr
Stavanger Stavanger 30.01.2017 (+1) 5 dager30.01.2017 (+1) 18.300 kr
Tønsberg Tønsberg 06.03.2017 (+1) 5 dager06.03.2017 (+1) 18.300 kr

Ex vedlikehold

Dette er et påbyggingskurs for personell som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset er en kombinasjon av forelesninger, teoretiske arbeidsoppgaver og praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.02.2017 (+2) 3 dager07.02.2017 (+2) 12.900 kr
Stavanger Stavanger 17.01.2017 (+4) 3 dager17.01.2017 (+4) 12.900 kr
Tønsberg Tønsberg 21.03.2017 (+2) 3 dager21.03.2017 (+2) 12.900 kr

Exi for prosjekteringspersonell

Målsettingen med dette kurset er at deltakeren skal bli i stand til å utføre beregning og sikkerhetsvurdering av egensikre systemer, i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Deltakerne skal også få kjennskap til hvilke krav som stilles til systemdokumentasjon og samsvarserklæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 07.03.2017 (+1) 2 dager07.03.2017 (+1) 9.400 kr

Exi grunnleggende

Dette er et påbyggingskurs for personell som skal arbeide med egensikre systemer. Kurset er basert på teori og praktiske øvelser og gir en grundig innføring i grunnleggende Exi-filosofi, samt tilhørende regelverk. Installasjon og feilsøking skal dermed kunne utføres på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.12.2016 (+2) 3 dager13.12.2016 (+2) 12.900 kr
Stavanger Stavanger 07.03.2017 (+1) 3 dager07.03.2017 (+1) 12.900 kr
Tønsberg Tønsberg 24.01.2017 (+4) 3 dager24.01.2017 (+4) 12.900 kr

FEF og NEK 440

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en innføring i NEK 440:2011 med tilhørende sentrale paragrafer i FEF 2006.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 04.04.2017 (+1) 2 dager04.04.2017 (+1) 8.100 kr

FSE lavspenning og førstehjelp ved strømulykker

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Deltakerne skal også kunne utføre praktisk førstehjelp (HLR) på personell som har blitt utsatt for ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.04.2017 (+1) 1 dag19.04.2017 (+1) 3.400 kr
Stavanger Stavanger 08.12.2016 (+2) 1 dag08.12.2016 (+2) 3.400 kr
Tønsberg Tønsberg 19.12.2017 1 dag19.12.2017 3.400 kr

FSE lavspenning og høyspenning

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.750 kr
Stavanger Stavanger 25.10.2017 (+1) 1 dag25.10.2017 (+1) 2.750 kr
Tønsberg Tønsberg 18.01.2017 (+6) 1 dag18.01.2017 (+6) 2.750 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.750 kr

Førstehjelp ved strømulykker

Kurset er praktisk rettet og gjør deltakeren i stand til å utføre førstehjelp mot ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 22.11.2017 1 dag22.11.2017 1.650 kr
Tønsberg Tønsberg 20.12.2016 (+2) 1 dag20.12.2016 (+2) 1.650 kr

Installatørprøven - forberedende kurs

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være bevisste på hva det vil si å forestå, samt at de skal ha fått mange nyttige tips med tanke på hva de bør vektlegge på installatørprøven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.01.2017 (+1) 4 dager30.01.2017 (+1) 16.700 kr
Kristiansand Kristiansand 23.01.2017 (+1) 4 dager23.01.2017 (+1) 16.700 kr
Stavanger Stavanger 16.01.2017 (+1) 4 dager16.01.2017 (+1) 16.700 kr
Tromsø Tromsø 30.01.2017 (+1) 4 dager30.01.2017 (+1) 16.700 kr
Trondheim Trondheim 13.02.2017 (+1) 4 dager13.02.2017 (+1) 16.700 kr
Tønsberg Tønsberg 23.01.2017 (+1) 4 dager23.01.2017 (+1) 16.700 kr
Ullensaker Ullensaker 06.02.2017 (+2) 4 dager06.02.2017 (+2) 16.700 kr

Jording i elektriske installasjoner offshore

Dette kurset fokuserer på de forskjellige jordingssystemene og hvilke tiltak som må gjøres for å få et godt jordingsanlegg med hensyn på sameksistens. I kurset lærer deltakeren om hvilke forskrifter og standarder som gjelder for jording.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.300 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 3.300 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 3.300 kr

Jordplatemåling

Grunnkurs. Etter endt gjennomføring skal deltakere ha kunnskap om grunnleggende måleteknikk og metoder, og de skal kjenne til de vanligste årsaker til målefeil.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 09.05.2017 2 dager09.05.2017 9.100 kr

Måleteknikk innen høyspenningssystemer

Etter gjennomført kurs skal deltakeren være i stand til å utføre måling på høyspenningssystemer, med fokus på ulike ytre faktorer som kan påvirke måleresultatet. Deltakerne skal også kunne dokumentere resultatet av målingene

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hemsedal Hemsedal 23.05.2017 1 dag23.05.2017 5.000 kr
Tønsberg Tønsberg 19.01.2017 (+1) 1 dag19.01.2017 (+1) 5.000 kr

NEK 400:2014

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å bruke forskriften og NEK 400:2014 i sitt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 7.300 kr
Tønsberg Tønsberg 14.12.2016 2 dager14.12.2016 7.300 kr
Ullensaker Ullensaker 07.03.2017 (+3) 2 dager07.03.2017 (+3) 7.300 kr

NORSOK Z-015N Midlertidig utstyr

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om de tekniske krav som foreligger til midlertidig utstyr eller containere. Deltakerne skal etter endt kurs kunne bruke og forstå NORSOK standarden Z-015N med hovedreferanser til underliggende normer og standarder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.11.2017 1 dag17.11.2017 4.400 kr
Stavanger Stavanger 27.04.2017 (+2) 1 dag27.04.2017 (+2) 4.400 kr
Tønsberg Tønsberg 07.03.2017 1 dag07.03.2017 4.400 kr

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne til: • Oppbyggingen og innholdet i Ptils regelverksamling for petroleumsvirksomheten (HMS-forskriften). • Hvilke forskrifter som er adoptert av Petroleumstilsynet og innholdet i disse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.02.2017 (+3) 3 dager28.02.2017 (+3) 10.950 kr
Stavanger Stavanger 31.01.2017 (+3) 3 dager31.01.2017 (+3) 10.950 kr
Tønsberg Tønsberg 10.01.2017 (+4) 3 dager10.01.2017 (+4) 10.950 kr

Varmekabel i Ex-områder

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å installere, feilsøke og vedlikeholde varmekabelsystemer i henhold til NEK 400, NEK 420 og IEC 61892 del 6 og 7.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 09.05.2017 1 dag09.05.2017 4.950 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.950 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 4.950 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 50)

Vi tilbyr Grunnleggende sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Hurtiggående MOB-båt kurs

Vi tilbyr Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Industrivern

Vi tilbyr Industrivern. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Liten MOB båt kurs

Vi tilbyr Liten MOB båt kurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Liten MOB båt repetisjonskurs

Vi tilbyr Liten MOB båt repetisjonskurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset tar seg nødvendige sikkerhetstiltak offshore og skal forberede personell på situasjoner som kan oppstå. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje 4 dager

NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjon

Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjon. Kurset er godkjent og iht retningslinjer for Norsk Olje og Gass (NOG)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje 2 dager

Oppdatering Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 80)

Vi tilbyr Oppdatering av grunnleggende sikkerhetsopplæring Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs

Vi tilbyr Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Videregående sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Fallsikringskurs grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende fallsikringskurs. Målsettingen med kurset er å gi økt kunnskap om riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr. Gjøre brukeren kjent med sele, fallblokk, fangline og falldemper. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Dovre Dovre 4 timer 2.300 kr
Molde Molde 4 timer 2.300 kr
Oslo Oslo 4 timer 2.300 kr
Trondheim Trondheim 4 timer 2.300 kr
Ullensaker, Jessheim Ullensaker 4 timer 2.300 kr
Ullensaker, Marche, Kl... Ullensaker 4 timer 2.300 kr
Volda Volda 4 timer 2.300 kr

HMS Sikkerhet på Arbeidsplassen. Norsk,Engelsk,Polsk og Litauisk

Vi tilbyr kurs i elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring. Kurset holdes på norsk, engelsk, litauisk og polsk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 1 dag 1.500 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 1.500 kr

Verktøy og utstyr

Stillcon As tilbyr kurs i verktøy og utstyr. Hensikten med verktøy og utstyr kurset er å gi de personer som jobber med verktøy med ekstra utstyr kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 1 dag 1.700 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.540 kr
Oslo Oslo 2 dager 9.540 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.540 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.540 kr

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.12.2016 2 dager14.12.2016 9.900 kr
Kristiansand Kristiansand 13.12.2016 2 dager13.12.2016 9.900 kr
Oslo Oslo 15.12.2016 2 dager15.12.2016 9.900 kr
Stavanger, Falck Nutec... Stavanger 15.12.2016 2 dager15.12.2016 9.900 kr
Stavanger, Hinna Stavanger 2 dager 9.900 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.900 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.12.2016 4 dager12.12.2016 15.900 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 15.900 kr
Oslo Oslo 13.12.2016 4 dager13.12.2016 15.900 kr
Stavanger, Falck Nutec... Stavanger 4 dager 15.900 kr
Stavanger, Hinna Stavanger 4 dager 15.900 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 15.900 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 16.900 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 16.900 kr
Oslo Oslo 3 dager 16.900 kr
Stavanger, Falck Nutec... Stavanger 3 dager 16.900 kr
Stavanger, Hinna Stavanger 3 dager 16.900 kr
Sund Sund 3 dager 16.900 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 16.900 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 6.600 kr
Oslo Oslo 1 dag 6.600 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 6.600 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 6.600 kr

Beredskapsledelse grunnkurs 2. linje

Etter opplæringen skal deltagerne være i stand til å utøve proaktiv ledelsesmetode som en del av 2 linje beredskapsorganisasjonen. Deltagerne skal ha innsikt i hvordan beredskap etableres og vedlikeholdes, hvordan mennesker reagerer under kriser og hvordan man utøver ledelse i en beredskapssituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Kristiansand Kristiansand 2 dager
Oslo Oslo 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager
Trondheim Trondheim 2 dager

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 11.300 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager 11.300 kr
Oslo Oslo 5 dager 11.300 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 11.300 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 11.300 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.200 kr
Kristiansand Kristiansand 08.12.2016 2 dager08.12.2016 6.200 kr