Rosenberg kurs & kompetanse

Rosenberg kurs & kompetanse har en stor bredde i fag-opplæringskurs rettet mot all type industri. Vi holder til 20 minutt fra Sola Airport Stavanger, 7 minutt med buss fra Stavanger sentrum. Alle kurs og all trening foregår i et industrielt miljø inne på Rosenbergs område.


 |  1 2   |  Neste side >>

Fallsikring 8 timer ihht NS 9610 / NOROG 113

8 timer teori/praksis.Kjenne til regelverket og de standarder, retningslinjer, brukerveiledninger og beste praksis som er relevant for fallsikring

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 03.01.2023 (+6) 8 timer03.01.2023 (+6) 2900 kr  

Lift og Personløfter kurs Klasse AB (C teori) med praksis

For at personell skal kunne betjene en personløfter på en sikker og tilfredsstillende måte.

Sted Dato Varighet Pris
Rogaland Rogaland 20.02.2023 8 timer20.02.2023 2.200 kr  

Riggerkurs Modul P-2.4 & P-4.4

Målsettingen er at etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 09.01.2023 (+7) 5 dager09.01.2023 (+7) 9.750 kr  

Riggerkurs modul P-2.4 og P-4.4 - repetisjon

Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 12.12.2022 (+6) 8 timer12.12.2022 (+6) 2.000 kr  

Stortruck T8 med praksis

Vi tilbyr opplæring i stortruck T8 med praksis. Etter dette kurset har du ferdig sertifisert kompetansebevis.3 dagers kurs, inneholder både teori og praksis. Forkunnskap: T4 Truckfører. Teori på dagtid, praksis på ettermiddag/kveld.

Sted Dato Varighet Pris
Rogaland Rogaland 10.01.2023 3 dager10.01.2023 8500 kr  

Stropp /anhuker - Modul 1 og 2.3 G11

Vi tilbyr kurs i stropp /anhuker, modul 1.1/2.3. Sikker bruk av løfteredskap. Hensikten med stroppekurset er å gi personer som jobber med løfteredskap kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike løfteredskap.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 14.12.2022 (+8) 3 dager14.12.2022 (+8) 4.500 kr  

Traverskran G4 m/praksis

Vi tilbyr kurs i G4 traverskran. Hensikten med opplæringen er å gi eleven en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskran slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner minimaliseres.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 05.12.2022 (+4) 5 dager05.12.2022 (+4) 6.490 kr  

Truck T1- T4 m/praksis

Hensikten med opplæringen er å gi blivende truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av truck. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 23.01.2023 (+3) 5 dager23.01.2023 (+3) 6.490 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>