Rosenberg kurs & kompetanse

Rosenberg kurs & kompetanse har en stor bredde i fag-opplæringskurs rettet mot all type industri. Vi holder til 20 minutt fra Sola Airport Stavanger, 7 minutt med buss fra Stavanger sentrum. Alle kurs og all trening foregår i et industrielt miljø inne på Rosenbergs område.


Lift og Personløfter kurs Klasse AB (C teori) med praksis

For at personell skal kunne betjene en personløfter på en sikker og tilfredsstillende måte.

Sted Dato Varighet Pris
Rogaland Rogaland 20.02.2023 8 timer20.02.2023 2.200 kr  

Stortruck T8 med praksis

Vi tilbyr opplæring i stortruck T8 med praksis. Etter dette kurset har du ferdig sertifisert kompetansebevis.3 dagers kurs, inneholder både teori og praksis. Forkunnskap: T4 Truckfører. Teori på dagtid, praksis på ettermiddag/kveld.

Sted Dato Varighet Pris
Rogaland Rogaland 3 dager 8500 kr  

Stropp /anhuker - Modul 1 og 2.3 G11

Vi tilbyr kurs i stropp /anhuker, modul 1.1/2.3. Sikker bruk av løfteredskap. Hensikten med stroppekurset er å gi personer som jobber med løfteredskap kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike løfteredskap.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 01.02.2023 (+6) 3 dager01.02.2023 (+6) 4.790 kr  

Traverskran G4 m/praksis

Vi tilbyr kurs i G4 traverskran. Hensikten med opplæringen er å gi eleven en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskran slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner minimaliseres.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 13.02.2023 (+3) 5 dager13.02.2023 (+3) 6.990 kr  

Truck T1- T4 m/praksis

Hensikten med opplæringen er å gi blivende truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av truck. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 13.03.2023 (+2) 5 dager13.03.2023 (+2) 6.990 kr