Rosenberg kurs & kompetanse

Rosenberg kurs & kompetanse har en stor bredde i fag-opplæringskurs rettet mot all type industri. Vi holder til 20 minutt fra Sola Airport Stavanger, 7 minutt med buss fra Stavanger sentrum. Alle kurs og all trening foregår i et industrielt miljø inne på Rosenbergs område.


Riggerkurs Modul P-2.4 & P-4.4

Målsettingen er at etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 06.02.2023 (+6) 5 dager06.02.2023 (+6) 9.990 kr  

Stortruck T8 med praksis

Vi tilbyr opplæring i stortruck T8 med praksis. Etter dette kurset har du ferdig sertifisert kompetansebevis.3 dagers kurs, inneholder både teori og praksis. Forkunnskap: T4 Truckfører. Teori på dagtid, praksis på ettermiddag/kveld.

Sted Dato Varighet Pris
Rogaland Rogaland 3 dager 8500 kr  

Stropp /anhuker - Modul 1 og 2.3 G11

Vi tilbyr kurs i stropp /anhuker, modul 1.1/2.3. Sikker bruk av løfteredskap. Hensikten med stroppekurset er å gi personer som jobber med løfteredskap kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike løfteredskap.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 01.02.2023 (+6) 3 dager01.02.2023 (+6) 4.790 kr  

Traverskran G4 m/praksis

Vi tilbyr kurs i G4 traverskran. Hensikten med opplæringen er å gi eleven en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskran slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner minimaliseres.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 13.02.2023 (+3) 5 dager13.02.2023 (+3) 6.990 kr  

Truck T1- T4 m/praksis

Hensikten med opplæringen er å gi blivende truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av truck. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 13.03.2023 (+2) 5 dager13.03.2023 (+2) 6.990 kr  

Varme arbeider

Vi tilbyr kurs i varme arbeider.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 30.01.2023 (+2) 1 dag30.01.2023 (+2) 2.300 kr