Kurs i eiendom i Ski

Her finner du kurs innen eiendom med temaer som eiendomsutvikling, eiendomsfag, eiendomsinvestering, eiendomsøkonomi, eiendomsforvaltning med mer.

Boligutvikling i praksis - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert kurs om boligutvikling i praksis. Dette er nettstudieutgaven av heldagsfordypningen med samme navn. Nettstudiet henvender seg til mindre eiendomsutviklere og investorer som ønsker å bli det.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Boligutvikling: Fra tomtekjøp og regulering til salg - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om boligutvikling: Fra tomtekjøp og regulering til salg og overtakelse. Denne modulserien tar for seg veien fra anskaffelse av eiendom, regulering av eiendommen og oppføring av boliger, til salg og overtakelse av bygget. Innholdet tar utgangspunkt i et mellomstort boligprosjekt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Borettslagsmodellen - nettkurs

Vi tilbyr kurs om borettslagsmodellen som nettkurs. Som utbygger er det viktig å sette seg inn i borettslagsmodellen, for å unngå fallgruver og for å bli kjent med fordelene som kan oppnås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.750 kr

Brannsikkerhet med Firesafe - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om brannsikkerhet med Firesafe. Senter for eiendomsfag i samarbeid med Firesafe inviterer til nettstudie om brannsikkerhet. Nettstudiet gir deg en komprimert utgave av vår todagers fordypning med Firesafe.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Byggherreforskriften - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om byggherreforskriften. I denne modulserien vil Ottar Fiksdal Egset og Stein-Ivar M. Gamlem, begge advokater og partnere i Advokatfirmaet Føyen, gjennomgå byggherreforskriften - med fokus på forskriftens krav, regler og viktighet for håndtering av risiko.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Den juridiske byggeprosessen - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om den juridiske byggeprosessen. Denne modulserien gjennomgår den juridiske byggeprosessen, med utgangspunkt i plan- og bygningslovens prosess for behandling av byggesaker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Eiendom fra A til Å - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om eiendom fra A til Å. Etter å ha fullført Eiendom fra A til Å skal du ha tilegnet seg en bredere forståelse av eiendom som forretningsområde, en eiendoms verdikjede samt de ulike perspektiver en eiendom kan betraktes ut fra og jobbes med.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Eiendom som rettigheter og fysisk struktur - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om eiendom som rettigheter og fysisk struktur. Eiendom står sentralt i samfunnet og det reguleres både av det norske lovverket, Grunnloven og EMK -den europeiske menneskerettskonvensjonen. Modulen vil gi den en god oversikt og innføring i eiendomsdannelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Eiendomsstrukturering i utviklingsprosjekter - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om eiendomsstrukturering i utviklingsprosjekter. I dette modulserien vil advokatene Sofia Bjørk og Kristine Strandenes gå gjennom betydningen av effektiv eiendomsstrukturering i utviklingsprosjekter samt ulike fremgangsmåter for å oppnå dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.750 kr

Eiendomsutvikling: Avtaler og strukturer - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om eiendomsutvikling: Avtaler og strukturer i utviklingsprosjekter. Formålet med denne modulserien er å gi deg en strukturert gjennomgang av hvordan du kan forbedre egen eiendomsutvikling gjennom gode avtaler og strukturer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Eiendomsøkonomi - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om eiendomsøkonomi. I løpet av kurset blir den faglige gjennomgangen forestås av erfarne rådgivere i BDO, representert ved partner Anders Ramberg og direktør John Giæver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Ekspropriasjon, skjønn og verdsettelse - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om ekspropriasjon, skjønn og verdsettelse. I denne modulserien vil senioradvokat Erik Gjævenes i advokatfirmaet Hjort gå igjennom prosessen rundt ekspropriasjon og hvilke steg som knytter seg til en slik avgjørelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Entreprise fra A til Å - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om entreprise fra A til Å. I denne modulserien vil han gå i gjennom hovedelementene som alle entreprisekontrakter består av. Her vil fallgruver - og hvordan disse kan unngås - bli belyst.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Gårdeieransvar - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om gårdeieransvar. Som eier av bebygd eiendom har du automatisk et juridisk ansvar som ligger til eierrollen, og som i liten grad kan delegeres til andre. Disse ansvarsforholdene er det påkrevet at du som gårdeier forholder deg aktivt til.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Husleie - endringsarbeider ønsket av leietaker - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om husleie - endringsarbeider ønsket av leietaker. I dette nettstudiet vil Jens Aas og Christian O. Hartmann gå gjennom endringer ønsket av leietaker, både i forkant av og i leieperioden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.750 kr

Husleiegarantier, konkurs og boets rettigheter - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om husleiegarantier, konkurs og boets rettigheter. I mange leieforhold stilles det garanti for leietakers forpliktelser. Vi ser stadig at den etablerte garantien gir dårligere sikkerhet enn utleier trodde eller ingen sikkerhet overhodet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.750 kr

Hvordan lykkes med grunn- og rettighetserverv - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om hvordan lykkes med grunn- og rettighetserverv i utviklingsprosjekter. I denne modulserien vil advokat og partner Odd Walther Moi og senioradvokat Sofia Bjørck, begge fra SANDS, gå igjennom suksesskriterier og fallgruver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Innføring i eiendomstransaksjoner - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om innføring i eiendomstransaksjoner. Modulserien gir en innføring i eiendomstransaksjoner fra A til Å. Du lærer om hvordan eiendomstransaksjoner blir til, de forskjellige aktørenes roller og om selve transaksjonsprosessen - med due diligence og kontraktsforhandlinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.750 kr

Merverdiavgift og boligutvikling - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om merverdiavgift og boligutvikling. I denne modulserien vil partner Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Henrik Smeby, begge fra Advokatfirmaet PwC, dele av sine erfaringer om vellykket MVA-strategi for boligbyggere, med gode praktiske eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.750 kr

Merverdiavgift og infrastrukturbidrag - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om merverdiavgift og infrastrukturbidrag med Geir Frøholm og Christian O. Hartmann, SANDS. Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.750 kr

Merverdiavgift og næringseiendom - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om merverdiavgift og næringseiendom. Merverdiavgift kan være et utfordrende fagfelt å ferdes i. I denne modulserien vil Trond Ingebrigtsen gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-strategi.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Opparbeidelsesplikten og refusjonsreglene - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om opparbeidelsesplikten og refusjonsreglene. I denne modulserien blir du bedre kjent med opparbeidelsesplikten og refusjonsregelverket som behandles i Plan- og bygningsloven kap. 18.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om praktisk bruk av utbyggingsavtaler. I dette nettstudiet gjennomgår Geir Frøholm og Sofia Bjørck regelverket som gjelder utbyggingsavtaler og vanlige problemstillinger som oppstår i saker som gjelder slike avtaler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Seksjonering fra A til Å - organisering - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om seksjonering fra A til Å - organisering av utviklingsprosjekter. Formålet med denne modulserien er å gi deg oppdatert kunnskap om seksjonering - med særlig vekt på prosess, muligheter og fallgruver ved seksjonering av utviklingsprosjekter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Teknisk tilstandsanalyse - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om teknisk tilstandsanalyse. I nettstudie av vår årlige fordypning vil du få en komprimert og digital versjon av 2-dagerskurset. Nettstudiet vil gi kunnskap om grunnlaget for og omfanget av analysen for fagområdene bygg, VVS og elektro, med både teoretisk og praktisk tilnærming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Tomtefeste - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om tomtefeste. I denne modulserien undervises det om temaet tomtefeste og dens utfordringer. De tar for seg lover, regler, eksempler og fallgruver - slik at du får en bedre innsikt i hva du kan forvente om du kjøper, selger eller besitter et bygg på en festet eiendom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.750 kr

Utvikling av prosjekt i reguleringsfasen - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om utvikling av prosjekt i reguleringsfasen. I denne modulserien snakker Per Fretheim og Astrid Humerfelt, begge fra Mad Arkitekter, om eiendomsprosjekter som må reguleres og om hvordan du kan sikre et godt prosjekt og en god prosess gjennom detaljregulering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.750 kr

Verdivurdering av næringseiendom - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om verdivurdering av næringseiendom. Formålet med denne modulserien er å gi deg en strukturert gjennomgang innen fagområdet verdivurdering av næringseiendom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Vurdering av risiko og fallgruver ved eiendomsutvikling, nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om vurdering av risiko og fallgruver ved eiendomsutvikling. I nettstudiet tar eiendomsadvokatene i BAHR Emilie Ovanger Jørgensen og Øystein Nore Nyhus for seg hvilke risikofaktorer og fallgruver man kan møte på ved planlegging og gjennomføring av et eiendomsutviklingsprosjekt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr

Gratis smakebit av Smart utleiekurs - Online

Jeg tilbyr Gratis smakebit av Smart utleiekurs - Online. Drømmer du om å leve av eiendom? Her er noen triks slik lykkes du med kortidsutleie og Airbnb lei ut ditt eget hus.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Gratis kr

Intro til Smart utleie - Online

Dette er introduksjonskurset til det digitaleprogrammet til Smart utleie. Det er mange som er nysgjerrig på hvordan det konkret er å være med her hos oss i Smart utleie og hva de får tilbake?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Du kan se filmene så ofte du ønsker... 990 kr

Niko som eiendomscoach

Dette tilbudet er kun for de som har høy kunnskap om eiendom og utleie eller er svært lærevillige ønsker å komme i gang med konkrete investeringer nå. Har du kommet hit, så får du det til! Dette er rett og slett tjenesten jeg vill brukt selv om jeg skulle begynt med eiendom!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 måneder 119.900 kr

Utleieakademiet - smart utleie - Online

Det er her du knekker utleiekoden og skaper magi! Dette kurset tar deg fra dagens situasjon frem til nye eiendomskjøp og leiekontrakter! I ditt eget tempo kan du lære deg alle de store og små triksene som må være på plass for å bli en suksessfull utleieinvestor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 måneder 49.900 kr