Anleggsgartnerkurs i Ringsaker

Anleggsgartneren arbeider med opparbeiding, stell, beplantning og vedlikehold av offentlige og private grøntområder som parker, gågater, idrettsanlegg, kirkegårder, lekeplasser, boområder, golfbaner og kulturlandskap. Arbeidsoppgavene er en blanding av gartner- og anleggsfag, så arbeidet kan bestå av å bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, gjerder og murer, samt legge brostein og heller i naturstein. Anleggsgartneren må kunne kjøre forskjellige typer maskiner og like å jobbe utendørs.

Anleggsgartnertekniker - Deltid

Vi tilbyr fagskoleutdanningen anleggsgartnertekniker er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere som ønsker en lederutdanning innen eget fagområde.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 4 år 24.000 kr

Anleggsgartnertekniker - Heltid

Vi tilbyr fagskoleutdanningen anleggsgartnertekniker er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere som ønsker en lederutdanning innen eget fagområde.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 2 år 24.000 kr

Gartner med antikvarisk kompetanse - deltid

Vi tilbyr studiet Gartner med antikvarisk kompetanse på deltid. Fagskolestudiet Gartner med antikvarisk kompetanse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 2 år 12.000 kr

Grøntanleggsforvaltning - hageplanlegging, skjøtsel og ledelse

Vi tilbyr studiet grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse på deltid Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 2 - 3 år 18.000 kr

Grøntanleggslære med LOD - deltid

Vi tilbyr studiet grøntanleggslære med LOD. Grøntanleggslære tar særlig for seg FNs bærekrafts mål som handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige jamfør FNs mål 11.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 1 år 9.000 kr

Hageplanlegging - deltid

Vi tilbyr studiet hageplanlegging. Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og privathager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 1 år 9.000 kr

Historiske grøntanlegg - deltid

Vi tilbyr studiet historiske grøntanlegg. Studiet har både praktiske og teoretiske økter, og vi jobber med konkrete restaureringsprosjekter. Teorien består bl.a. av en innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselshistorie, verneteorier og lovverk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker Syv samlinger á fem dager - 1 år. 9.000 kr

Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg - deltid

Vi tilbyr studiet Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg på deltid Studiet gir deg spesialkompetanse innen hageplanlegging, samt drift og skjøtsel av hager og uteanlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 2 år 12.000 kr

Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs - deltid

Vi tilbyr studiet sirkulær disponering av vann – vann som ressurs. Sirkulær disponering av vann er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker Syv samlinger á tre dager 9.000 kr

Skjøtsel og drift av uteområder - deltid

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg, samt det å ta vare på biologisk mangfold.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker Åtte samlinger á tre dager over 1 å... 9.000 kr

Studiet planteinnstallasjoner i innerom

Fagskolestudiet Planteinnstallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker en spisskompetanse på tropiske planter og hvordan de kan brukes for å skape trivsel og estetiske uttrykk i inne-rom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker Fire samlinger per semester, 16 sam... 12.000 kr

Fagskolekurs i prosjektledelse for anleggsbransjen

Vi tilbyr gratis nettkurs innen Prosjektledelse, som er spesielt laget for ansatte i anleggsbransjen. Det er partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen som finansierer kompetansetilbudet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 måned Gratis kr

Fagskolekurs innen fremmede arter og masseforflytting for anlegg

Vi tilbyr gratis nettkurs om fremmede arter og masseforflytting, som er spesielt laget for ansatte i anleggsbransjen. Dette er et samarbeid mellom arbeidsliv og regjering. Til å undervise i disse emnene har vi engasjerte forelesere som er blant landets fremste på disse temaene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 21.10.2021 1 måned21.10.2021 Gratis kr

Fagbrev anleggsgartnerfaget - virtuelt klasserom

Vi tilbyr fagbrev i anleggsgartnerfaget som virtuelt klasserom. Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.11.2021 80 timer15.11.2021 23.900 kr