Piano (barn, ungdom og voksne)Kursarrangør: Nordstrand Kulturskole
Sted: Kastellet skole, Munkerud skole og Oppsal skole.
          Oslo
Type:Privatundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 semester

Vi tilbyr pianoundervisning for barn og unge i alle aldre.

Når kan et barn begynne med pianoundervisning? Vi anbefaler at barnet begynner så tidlig som mulig, gjerne allerede fra 7, 8 års alderen. Det er viktig å komme tidlig i gang for å tilegne seg god teknikk, trene opp gehør og utenatspill, og jobbe inn gode øverutiner. Nybegynnere får utdelt et kompendium første semester. Heftet skal være til hjelp for elev og foreldre ved øving hjemme.

Vi anbefaler enetime for pianoelever. De yngste elevene fra 6 - 8 år får to prøvetimer hos lærer før kursavgift bindes ut semesteret. Andre nye elever får en prøvetime. Prøvetimene koster det samme som avtalt time. Kulturskolen tar opp nye elever hele året. For mer informasjon, send oss en mail eller kontakt leder.

Kurspris avhenger av lengden på timen, se kulturskolens hjemmeside under kurspriser musikk.

Dag, tidspunkt og oppstart avtales med kulturskolens leder.

Målgruppe for kurset

Alle aldre som ønsker å lære å spille piano

Barn, ungdom og voksne

Kursmateriell

Følgende inngår i kursavgiften:
Individuell time/ gruppetime, elevkonsert, samspillgrupper

Uttalelser

Våre barn har trivdes veldig godt med tilbudet fra Nordstrand Kulturskole, med høyt kvalifiserte lærere innen både piano, gitar og teater.
Benedicte Bennin

Tilpasset pianoundervisning med fantastisk gode musikkpedagoger til vår datter i en årrekke.
Lena Merete og Arne Olav Sunde