MVA - Fast eiendom - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.000

Nettkurset gir en oversikt over avgiftsmessige forhold knyttet til bruk, utleie, kjøp og salg av fast eiendom, herunder reglene om frivillig registrering og justeringsreglene. Kurset inneholder praktiske eksempler med tall, samt flere caser for å illustrere ulike scenarioer.

Kursinnhold:

Begrepet «fast eiendom»:
• Definisjon
• Avgrensning mot løsøre

Avgiftspliktige tjenester knyttet til fast eiendom:
• Lovens system
• Hotellvirksomhet
• Utleie av hytter og ferieleiligheter
• Parkeringsplasser

Frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret:
• Vilkår
• Virkning
• Praktiske eksempler
• Myldrearealer og fellesarealer
• Dokumentasjonskrav
• Tips om innhold i leiekontrakten
• Fremutleie
• Forhåndsregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør

Egen bruk av fast eiendom:
• Fradragsretten
• Egen bruk og utleie

Justeringsreglene:
• Kapitalvarebegrepet
• Justeringsperiode
• Justeringsplikt- / rett
• Justeringshendelser
• Tomme lokaler
• Praktiske eksempler og case med tall

Salg og kjøp av fast eiendom:
• Salg av AS
• Salg av eiendommen som sådan
• Overføring av justeringsplikt- / rett
• Dokumentasjonskrav
• Transaksjonskostnader
• Infrastruktur

Skatteetatens kontroller:
• Kontroller og bokettersyn
• Opplysningsplikt
• Tips & råd

Case:
• Løsning av praktiske caser i fellesskap


Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

oppdatering:
regnskapsfører:
• S/A 7 timer

Revisor:
• Skatt 7 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er aktuelt for regnskapsførere, regnskapsmedarbeidere, økonomiansvarlige, revisorer og andre som jobber med merverdiavgift og fast eiendom.