Likviditetsbudsjettering og oppfølging - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 timer
Pris: fra 2.100

Vi tilbyr kurs i likviditetsbudsjettering og oppfølging som nettkurs. En del bedrifter sliter med økonomien på grunn av dårlig styring og manglende likviditet - kanskje på tross av potensielt god lønnsomhet.

Innhold:
I dette kurset vil vi lære å lage et likviditetsbudsjett for en bedrift der vi bruker en enkel, men effektiv modell. I kurset får du systematisk innblikk i gjennomføringen av likviditetsbudsjettet, og lærer å se sammenhengen mellom budsjettet, balansetallene og andre faktorer som investeringer, emisjoner og kapitalbinding. Verktøyet er enkelt, og du kan raskt kan ta det i bruk i egen bedrift eller for dine kunder. Resultatet vil snart vise seg på bunnlinjen.


Agenda:
Kurset er bygget opp rundt en case-situasjon der en bedrift er kommet i en vanskelig likviditetssituasjon grunnet for lite fokus på dette tidligere. NB! Det er viktig at deltakere laster ned casen til bruk underveis i kurset. Vi setter opp likviditetsbudsjettet ut fra et resultatbudsjett, balansen og informasjon om investeringsplaner. Deretter ser vi på hvordan likviditeten endrer seg når vi simulerer endringer i effektive kredittider for kunder og leverandører.

Vi går grundig gjennom prinsippene for aktiv styring av eiendeler og gjeld i en bedrift både for å frigjøre likviditet, men også for å møte vanskelige tider. Vi viser hvordan vi kan anvende verdier og tall fra økonomisystemet for å få indikasjoner om likviditetsutviklingen.

Kurset drøfter aktiv likviditetsbudsjettering ved hjelp av:
• Økonomisystemet med faktiske kundefordringer og leverandørgjeld, skyldig MVA, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og feriepenger
• Verdier fra budsjetter, reviderte budsjetter og prognoser
• Kontantstrøm fra budsjetter og prognoser
• Forfall på inngående balanse
• Forfall på regnskapsposter fram til inneværende periode
• Kontantstrøm på budsjetter og prognoser fra og med inneværende periode.


Undervisningsform:
Nettkurset deler seg inn 4 sekvenser med en teoretisk innføring, en gjennomgang av oppgaven som skal løses, og til slutt en gjennomgang av oppgaven før det oppsummeres. Halvparten av kurstiden vil deltakeren bruke på å løse oppgaven, det er derfor VIKTIG at deltaker laster ned excel-vedlegget merket "blank". Casen er bygget opp slik at deltakerne vil kjenne igjen vanlige problemstillinger rundt likviditetsstyring og de blir kjent med bruk av en enkel modell som kan anvendes i det praktiske arbeid for styring av likviditeten i egen bedrift eller ute hos andre virksomheter.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Regn 4 timer

Revisor:
• Regn 4 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er særlig aktuelt for de som ønsker å lære mer om likviditetsstyring, spesielt med tanke på utforming av likviditetsbudsjettet. Likviditetsplanlegging er en særdeles krevende oppgave som inneholder mye usikkerhet. For å kompensere for dette blir det lagt stor vekt på simuleringer for å se hvordan likviditeten endrer seg etter forskjellige scenarier.

Samtidig ser vi på hvilke forhold som fører til anstrengt likviditet, og hvilke tiltak som bør gjennomføres for å sikre at likviditeten ikke "lekker" ut av bedriften. Vi ser videre på beste praksis i oppfølging av eiendeler og gjeld for optimal likviditetsstyring. For å få utbytte av kurset må det være en klar intensjon om å utvikle bedre systemer for likviditetsstyring.

Vis flere tilsvarende kurs: