Leder del 3 - HMS for renholdsvirksomheter, nettkursKursarrangør: cleaning.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 2.600

Vi tilbyr lederkurs del 3 - HMS for renholdsvirksomheter som nettkurs. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er tema med stor betydning både for private og offentlige virksomheter.

Bedrifter må grundig dokumentere sine HMS systemer, og i anbudsprosesser får dokumentasjon opp mot HMS stadig større betydning. Forskning viser også at virksomheter som satser på systematisk HMS-arbeid, lykkes bedre. Arbeidsmiljøloven §3 - 5 krever at virksomhetens daglig leder (arbeidsgiver), verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring. Arbeidstilsynets veiledning sier at arbeidsgivers opplæring i HMS arbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold, aktiviteter og størrelse.

Arbeidstilsynets veiledning har definert hva som bør inngå i opplæringen:
• Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
• Systematisk HMS arbeid
• Arbeidsmiljøfaktorer
• Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
• Inkluderende arbeidsliv

Kurset gir grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. I tillegg fungerer kurset som en referanse til kilder for mer informasjon. Følg lenkene for temaer som du føler er aktuelle for deg, og hvor du ønsker å gå mer i dybden. Medgått tid for gjennomføring av nettkurset vil variere avhengig av deltagerens forkunnskaper, studieteknikk, dybdelesing med mer.

Deltageren styrer selv fremdriften, og kan logge seg av og på. Kurset gjennomføres fra begynnelse til slutt, med kunnskapsprøver for hver avsluttende leksjon. HMS testene må gjennomføres med minst 80 % riktige svar. Ved bestått kurs får kursdeltageren tilsendt kompetansebevis fra Norwegian Cleaning Consultants AS. Kursbeviset er personlig og inneholder deltakers navn og beskriver de hovedtema som er gjennomført og testet i kunnskapsprøvene. Kursdokumentasjonen tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav og retningslinjer.

Leksjoner

Lover og regler:
• Arbeidsmiljø
• Arbeidsmiljøloven (AML)
• Endringer i AML fra 1. juli 2015
• Internkontroll
• Arbeidsmiljøguiden
• Offentlig godkjent renholdsbedrift
• Renholdsoverenskomsten
• Kilder

Vernearbeidet:
• Arbeidsgiver
• Verneombud
• Hovedverneombud
• Regionale verneombud
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Bedriftshelsetjeneste (BHT)
• Arbeidstagers medvirkningsplikt
• Nyttige brosjyrer og lenker

Arbeidsmiljø:
• Arbeidsmotivasjon
• Våre behov styrer vår adferd.
• Mulighet for påvirkning
• Mestring og anerkjennelse
• Sosiale relasjoner
• Arbeidsledelse
• Kulturelle utfordringer
• Inkluderende arbeidsliv
• Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø
• Mellommenneskelige ferdigheter
• Renholdsledelse
• Innemiljø

Målrettet og aktivt HMS arbeid:
• Arbeidsmiljø for renholdere
• Renholdsmidler
• Muskel- og skjelettplager
• Ergonomi
• Utstyr for renhold
• Arbeidsteknikk
• Hudproblemer
• Personlig verneutstyr
• Hva er arbeidsrelatert stress
• Enkel modell for risikovurdering
• Oppfølging av sykmeldte
• Ide’ banken
• Førstehjelp

Målgruppe for kurset

Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Eksamen / sertifisering

Etter at kurset er avsluttet vil deltageren motta sitt kompetansebevis pr post.