cleaning.no er et senter for kompetanse innen renholdsvirksomhet i Norge. Vi bidrar med rådgivning og bedriftsutvikling, og tilbyr en rekke kurs for renholdere og ledere. Kursene kan være både nettkurs, interne samt åpne kurs.

Vi gir deg en kvalitetsmessig opplæring slik at du kan være en kompetent og dyktig medarbeider innen profesjonelt renhold.

«Vår erfaring - din suksess»


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Cleaning.no sertifisert leder - nettkurs

Er du en grunder i renholdsbransjen og jobber dag og natt for å lykkes med din bedrift? Eller er du en mellomleder der det stilles store krav og forventninger til din kompetanse og resultater?

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 14.700 kr  

Fagbrev renholdsoperatør

Vi tilbyr fagbrevkurs for renholdsoperatør. Undervisningen foregår i klasser, med forelesninger og gruppearbeid. Vi benytter også nettbasert undervisning. Du vil få god hjelp til å forberede deg til teorieksamen i løpet av undervisningstiden.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 100 timer (2 semester) 19.950 kr  
Kristiansand Kristiansand 100 timer (2 semester) 19.950 kr  
Oslo, Ullevål Oslo, Ullevål 100 timer (2 semester) 19.950 kr  
Stavanger Stavanger 100 timer (2 semester) 19.950 kr  
Tromsø Tromsø 100 timer (2 semester) 19.950 kr  
Ålesund Ålesund 100 timer (2 semester) 19.950 kr  

Fagbrev renholdsoperatør - nettbasert

Vi tilbyr fagbrev som renholdsoperatør som nettbasert undervisning. Vårt kurs er et eksamensforberedende fagbrevkurs for praksiskandidater. Selv om du enda ikke har tilstrekkelig praktisk erfaring for å få endelig eksamen som renholdsoperatør, har kurset også stor faglig verdi for deg som renholder.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 90 timer Fra 7.900 kr  

Fagkurs renhold

Vi tilbyr fagkurs i renhold. Kurset skal bidra til at alle deltagerne er i stand til å levere avtalt kvalitet til kunden innen eget ansvarsområde. Kurset gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av de mest sentrale ferdigheter en renholder må beherske.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.650 kr  
Oslo, Ullevål Oslo, Ullevål 1 dag 3.650 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 3.650 kr  
Tromsø Tromsø 1 dag 3.650 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 3.650 kr  

Fagkurs renhold (engelsk)

Vi tilbyr fagkurs i renhold på engelsk. Kurset skal bidra til at alle deltagerne er i stand til å levere avtalt kvalitet til kunden innen eget ansvarsområde. Kurset gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av de mest sentrale ferdigheter en renholder må beherske.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Ullevål Oslo, Ullevål 1 dag 3.650 kr  

Få arbeid i renholdsbransjen - grunnkurs i profesjonelt renhold

Vi tilbyr grunnkurs i profesjonelt renhold. Hva skal til for at man kan få arbeid innen renholdsbransjen, og deretter være en dyktig profesjonell renholder?

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Ullevål Oslo, Ullevål 5 dager 9.950 kr  

Hygiene, helse og smitterenhold

Vi tilbyr kurs i hygiene, helse og smitterenhold. Generelle smitteverntiltak, basale smittevernrutiner, er grunnlaget for effektiv forebygging og kontroll av infeksjoner i helseinstitusjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.650 kr  
Oslo, Ullevål Oslo, Ullevål 1 dag 3.650 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 3.650 kr  
Tromsø Tromsø 1 dag 3.650 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 3.650 kr  
Ålesund Ålesund 1 dag 3.650 kr  

Hygiene, helse og smitterenhold - nettkurs

Vi tilbyr kurs om hygiene, helse og smitterenhold som nettkurs. Smitteverntiltak er grunnlaget for effektiv forebygging og kontroll av infeksjoner i helseinstitusjoner og samfunnet forøvrig.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 3.550 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>