cleaning.no er et senter for kompetanse innen renholdsvirksomhet i Norge. Vi bidrar med rådgivning og bedriftsutvikling, og tilbyr en rekke kurs for renholdere og ledere. Kursene kan være både nettkurs, interne samt åpne kurs.

Vi gir deg en kvalitetsmessig opplæring slik at du kan være en kompetent og dyktig medarbeider innen profesjonelt renhold.

«Vår erfaring – din suksess»


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Fagbrev renholdsoperatør

Vårt kurs er et eksamensforberedende fagbrevkurs for renholdsoperatørutdannelse. De fleste som følger vår undervisning er samtidig i arbeid som renholder eller leder, og vi har stor forståelse for at dette kan by på krevende uker for kursdeltageren.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 30.09.2019 2 semester - 100 timer30.09.2019 21.800 kr  
Kristiansand Kristiansand 2 semester - 100 timer 21.800 kr  
Oslo, Smedstua Oslo, Smedstua 03.10.2019 2 semester - 100 timer03.10.2019 21.800 kr  
Stavanger Stavanger 02.10.2019 2 semester - 100 timer02.10.2019 21.800 kr  
Ålesund Ålesund 2 semester - 100 timer 21.800 kr  

Fagkurs renhold

Vi tilbyr fagkurs for renhold. Kurset skal bidra til at alle deltagerne er i stand til å levere avtalt kvalitet til kunden innen eget ansvarsområde. Kurset gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av de mest sentrale ferdigheter en renholder må beherske.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.900 kr  
Oslo, Smedstua Oslo, Smedstua 1 dag 2.900 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 2.900 kr  
Tromsø Tromsø 1 dag 2.900 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 2.900 kr  

Fagkurs renhold (engelsk)

Vi tilbyr fagkurs for renhold på engelsk. Kurset skal bidra til at alle deltagerne er i stand til å levere avtalt kvalitet til kunden innen eget ansvarsområde. Kurset gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av de mest sentrale ferdigheter en renholder må beherske.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Smedstua Oslo, Smedstua 1 dag 2.900 kr  

Få arbeid i renholdsbransjen - grunnkurs i profesjonelt renhold

Vi tilbyr grunnkurs i profesjonelt renhold. Hva skal til for at man kan få arbeid innen renholdsbransjen, og deretter være en dyktig profesjonell renholder?

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Smedstua Oslo, Smedstua 5 dager 8.500 kr  

Hvordan lykkes med renholdsbedriften - Gratis mini-seminar

Cleaning.no har gleden av å invitere deg til vårt mini-seminar, med det store og viktige temaet: Hvordan lykkes med bedriften? Vi legger til grunn for seminaret en lang og variert erfaring fra renholdsbransjen. Vi kan faget, kjenner bransjen, og vi deler nå vår erfaring med deg under mottoet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Smedstua Oslo, Smedstua 2 timer Gratis kr  

Hygiene og helse - smittevern

Vi tilbyr kurs i hygiene og helse - smittevern. Generelle smitteverntiltak, basale smittevernrutiner, er grunnlaget for effektiv forebygging og kontroll av infeksjoner i helseinstitusjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.900 kr  
Oslo, Smedstua Oslo, Smedstua 1 dag 2.900 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 2.900 kr  
Tromsø Tromsø 1 dag 2.900 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 2.900 kr  

Kvalitet - NS INSTA 800 - renhold (nivå 3)

Kurset tar utgangspunkt i forståelsen av kvalitetsbegrepet, og gir deretter en gjennomgang av standarden NS INSTA 800. Dette er et kvalitetssystem som brukes til å fastsette ønsket renholdskvalitet, og dokumentere at avtalt kvalitet er oppnådd.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.900 kr  
Bodø Bodø 1 dag 2.900 kr  
Kristiansand Kristiansand 1 dag 2.900 kr  
Oslo, Smedstua Oslo, Smedstua 16.10.2019 1 dag16.10.2019 2.900 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 2.900 kr  
Tromsø Tromsø 1 dag 2.900 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 2.900 kr  

Kvalitet - NS INSTA 800, for renholdere nivå 2 - nettkurs

NS INSTA 800 er en standard som benyttes for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. Nettkurset tilsvarer standardens definisjon av kunnskapsnivå 2, beskrevet i normativt tillegg B.2.2. Du får kunnskap om viktige begreper og definisjoner i standarden, og den praktiske betydningen av dem.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2.600 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>