Fagbrev renholdsoperatør - nettbasertKursarrangør: cleaning.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Studer når du selv vil
Varighet: 90 timer
Pris: 9.900

Vi tilbyr fagbrev som renholdsoperatør som nettbasert undervisning. Vårt kurs er et eksamensforberedende fagbrevkurs for praksiskandidater. Selv om du enda ikke har tilstrekkelig praktisk erfaring for å få endelig eksamen som renholdsoperatør, har kurset også stor faglig verdi for deg som renholder.

Fordeler med nettbasert undervisning:
Mange av de som gjennomfører vår nettbaserte undervisning er samtidig i fullt arbeid som renholder. Vi har stor forståelse for at dette kan by på krevende dager for kursdeltageren, og vi ønsker derfor å gjøre det enklere for deg å planlegge dagene ved at kursene blir så fleksibel som mulig.

Andre fordeler med å ta fagbrevkurs på nettet:
• Du studerer når det passer deg, og er ikke bundet av en bestemt tid for undervisning
• Du kan velge selv rekkefølgen av leksjonene, og kan repetere så mye du ønsker
• Du behøver ikke reise noe sted for å få undervisning. Nettstudier er miljøvennlig!
• Studer der du er, på din mobil, nettbrett eller PC / Mac, og i ditt eget tempo
• Studer på ditt språk ved hjelp av Google Translate
• Du får en rimelig utdannelse, som gjør deg til en mer profesjonell fagrenholder

Fagplan:
Renholdsoperatørfaget består av tre hovedområder, planlegging, renhold og bransjelære. Vårt kurs er delt i 8 delområder, med til sammen 23 leksjoner, og er lagt opp i samsvar med Utdanningsdirektoratets læreplan i renholdsoperatørfaget.

1. Planlegging:
Hovedområdet handler om bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser, utvikling av renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder.

2. Renhold:
Området tar for seg ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater, valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder. Estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflater og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet.

3. Bransjelære:
Hovedområdet omhandler renholdsfagets historie og plass i samfunnet. Det omfatter også regelverk, arbeidsmiljø, arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk.

Vårt kurs inkluderer også fordypnings leksjoner innen temaene:
• NS Insta 800 nivå 3
• Hygiene, helse og smitterenhold
• HMS for renhold
• Renholdsledelse

Priser:
• Medlemspris kr 7.900,-
• Ikke medlem kr 9.900,-

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker fagbrev som renholdsoperatør

Forkunnskaper:
• Det stilles ingen krav men vi anbefales at du har noe praktisk erfaring før du starter kurset, eller eventuelt arbeider med renhold samtidig med at du gjennomfører kurset.