Jungs personlighetsteoriKursarrangør: Intuisjonsskolen
Sted: Majorstuen
          Oslo
Kursadresse: Majorstuveien 8, 0353 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Kl 18-21
Pris: 699

Lær deg prinsippene i disse personlighetstypene og modellen for hvordan dette er bygd opp. Forstå det som ligger bak DISC-testen og bli i stand til å forstå ulike mennesketyper og kommunisere godt med dem.

Myers-Briggs typeindikator (MBTI) er en preferanseindikator laget for å hjelpe en person å identifisere sine personlige preferanser. Katharine Cook Briggs og hennes datter Isabel Briggs Myers utviklet indikatoren i løpet av den andre verdenskrig, og
kriteriene fulgte Jungs teorier fra arbeidet Psykologiske typer.

Jung forutsetter at alle personer har deler av samtlige typer i seg, men at det finnes en dominerende type. Dette er grunnlaget for dagens DISC-test som benyttes for å finne riktig person til stillinger i næringslivet.


Personlighetstyper har til hensikt å utforske:

• tilbøyeligheter
• tendenser
• drivkrefter
• grunnleggende interesser
• framgangsmåter
• tankesett
• handlingsmønstre

for å belyse hvordan disse kan benyttes og brukes enda bedre i grupper, organisasjoner og i individuelle liv.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kompendium og kaffe/te.

Uttalelser

Kjempegøy å ta egen test og interessant å forstå ulike personligheter.
Anna Klausen