G1 Mobilkranfører - Grunnkurs uten stroppekurs 48 timerKursarrangør: Rogaland Kranskole
Sted: Primært ved skolens egne fasiliteter på Ålgård, men kan også avholdes andre steder med det nødvendige utstyr.
          Rogaland, Gjesdal
Kursadresse: Skurvebakkane 2, 4339 Ålgård (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 48 timer
Pris: 15.600

Hensikten med opplæringen er å gi mobilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Modul 2.4: 32 t teori mobilkran (dekker også teorien for G8 Lastebilkran)
Modul 3.4: 16 t praktisk bruk

Teorikurset avsluttes med teoretisk eksamen. Bedriftsintern praksisopplæring med fadderavtale:

Opplæringen gjennomføres etter endt grunnkurs. 160 timer føres i kjørebok.
Opplæringen skal skje med instruktør/fadder godkjent av sertifisert opplæringsbedrift
og den skal gjennomføres på opplæringsområde og ikke ved nyttekjøring. Instruktøren/fadderen skal inneha kranførerbevis og minst 1 års erfaring. Fadderavtalen er delt inn i 2 deler.

• Del 1 sendes Rogaland Kranskole FØR opplæringen i bedriften starter.
(Kan leveres på teorikurset.)
• Del 2 sendes Rogaland Kranskole ETTER endt praktisk opplæring, Praktisk kjøreprøve kan avlegges.


NB! Kjørebok + fadderavtale Del 2 skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
- Inneha godkjent stroppebevis eller annet kranførerbevis.
- Være fylt 18 år og inneha førerkort klasse B

NB! For å kunne kjøre mobilkran (motorredskap) på veg gjelder følgende forskrift i vegtrafikkloven:

- I tillegg til klasse B kreves C1 (for de som har fått C1 påført sertifikatet før 1.januar 2005)
- I tillegg til klasse B kreves C (for de som har fått C1 påført sertifikatet etter 1.januar 2005)

Kursmateriell

Eleven må ved kursstart ha med følgende:
- 1 stk. passbilde til kranførerbeviset
- Arbeidstøy
- Vernesko

Eksamen / sertifisering

Etter bestått teori-eksamen og fullført praksisopplæring, må det avlegges
praktisk kjøreprøve etter avtale med kursets hovedinstruktør.
NB! Kjørebok + fadderavtale Del 2 skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.

For å få utstedt kranførerbevis:
- Levert 1 stk passbilde til beviset
- Levert kopi av stroppebevis eller annet kranførerbevis
- Bestått teori-eksamen
- Levert kjørebok med 160 timer dokumentert praksis
- Bestått praktisk kjøreprøve