G1 Mobilkranfører - teori og praksis uten stroppekursKursarrangør: Rogaland Kranskole
Sted: Primært ved skolens egne fasiliteter på Ålgård, men kan også avholdes andre steder med det nødvendige utstyr.
          Rogaland, Gjesdal
Kursadresse: Skurvebakkane 2, 4339 Ålgård (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 uker + 2 dager
Pris: 53.600

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på mobilkraner. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for disse kraners konstruksjon og virkemåte.

Modul 2.4, 3.4, 4.4

Kurset er inndelt på følgende måte:
1. uke: Torsdag-fredag: 16 t praktisk bruk
2. uke: Mandag: Fri
Tirsdag- fredag: 32 t mobilkran teori (dekker også teorien for G8 og G20F)
3. uke: Mandag-fredag: 40 t praksis
4. uke: Mandag-torsdag: 40 t praksis

Kurset starter hver dag kl. 08:00 og varer til kl. 15:30.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
- Være fylt 18 år og inneha førerkort klasse B

For å kunne kjøre mobilkran (motorredskap) på veg gjelder følgende forskrift i vegtrafikkloven:
I tillegg til klasse B kreves C1 (for de som har fått C1 påført sertifikatet før 1.jan. 2005)
I tillegg til klasse B kreves C (for de som har fått C1 påført sertifikatet etter 1.jan. 2005)

Du kan lese mer om dette i forskriften om førerkort

Kursmateriell

Eleven må ved kursstart ha med følgende:
- Kopi av stroppebevis (eller annet kranførerbevis)
- Vernesko

Eksamen / sertifisering

Kurset avsluttes med teoriprøve fredag i 2. uke og praktisk kjøreprøve ved kursslutt.