Engelsk konversasjonKursarrangør: AOF Norge
Sted: Østfold, Askim
Østfold
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 19:00 - 21:00
Varighet: 20 timer
Pris: 2.690

Vi tilbyr språkkurs i engelsk konversasjon. Kurset skal hjelpe deg å bli tryggere i å prate engelsk dagligtale, samt øke ditt ordforråd. Kurset vil bli praktisk rettet.

Innhold:
Vi blir mer og mer internasjonale i vårt samfunn, og i nesten hvilket som helst yrke vil du ofte være nødt å kommunisere på engelsk. Fagterminologi behersker vi ofte, men å få til "small-talk" med kunder kan ofte være litt vanskeligere. Kurset vil gjøre deg tryggere i denne settingen.

Klasseromsundervisning:
Vi vet at den beste måten å lære et nytt språk på er i et klasserom med dyktige veiledere og med deltakere man kan øve sammen med.

Veiledere:
Alle våre engelskveiledere er trygge og dyktige i språket. De har også lang og bred erfaring med å undervise voksne.

Målgruppe for kurset:
Dette oppfriskningskurset er for deg som kan en del engelsk fra før (skoleengelsk), og som ikke har noen problemer med å forstå hverdagsengelsk eller lese / forstå enkel engelsk.

Vis flere tilsvarende kurs: