Beredskap og kriseledelseKursarrangør: Sikkerhetsledelse AS
Sted: Oslo Handelsstands Forening, 4. etasje (inngang v/Egon)
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Karl Johans gate 37, 0162 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:00
Varighet: 1 dag
Pris: 3.500
Neste kurs: 22.09.2022 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i beredskap og kriseledelse. Målsettingen er å gi deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og kriseledelse, slik at de er forberedt til å håndtere en alvorlig hendelse i egen virksomhet.

Innhold:
Under øvelsen settes kursdeltagerne opp i beredskapsgruppe og får forelagt et relevant krisescenario. En aktiv og givende treningsøkt i organisering og gjennomføring.

Agenda:
• Regelverk, roller og oppgaver
• Beredskap satt i system
• Fra krisen oppstår til krisen opphører
• Suksesskriterier
• Ledelse og stabsarbeid
• Stressmestring
• Mediehåndtering
• Øvelse
• Evaluering av øvelsen

Målgruppe for kurset:
Daglig ledere, informasjonsledere/-medarbeidere, personal-/HR-ledere, sikkerhetssjefer, beredskapskoordinatorer/-ledere, driftsledere og andre sentrale funksjoner i bedriftens beredskapsorganisasjon.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kursbevis og lunsj

Eksamen / sertifisering:
Sentrale beredskapsdokumenter og kursbevis oversendes etter kurset