Tilliten Beate Gundersen

Samtaler - Grupper- Foredrag
Gjennom livet møter de fleste av oss utfordringer av ulik grad. Ofte kan det å ha noen å prate med gjennom enesamtaler eller ved å delta i en gruppe være med på å gi klarhet i egne tanker og følelser.

• Medavhengighet
• Pårørendeproblematikk
• Sorg
• Livsendring
• Ernæring Og Kosthold
• Fysisk Aktivitet


Enesamtaler i ulike livsfaser - privatundervisning

Vi tilbyr enesamtaler som privatundervisning. I ulike livsfaser opplever de fleste av oss utfordringer og krevende perioder. Det betyr nødvendigvis ikke at man er syk. Det å ha en trygg arena for samtale og noen å dele med, kan være noe du savner.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Nordstrand Oslo, Nordstrand 45 minutter 850 kr  

Enesamtaler i ulike livsfaser - privatundervisning via nettet

Vi tilbyr enesamtaler som privatundervisning. I ulike livsfaser opplever de fleste av oss utfordringer og krevende perioder. Det betyr nødvendigvis ikke at man er syk. Det å ha en trygg arena for samtale og noen å dele med, kan være noe du savner.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter 850 kr  

Foredrag om pårørendeproblematikk og medavhengighet

Begrepet medavhengighet er mye brukt i forbindelse med pårørendeproblematikk, ofte som en betegnelse på hvordan barn som vokser opp i familier med rus- og alkoholproblematikk tilpasser seg og utvikler strategier for å ivareta de voksnes behov.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Nordstrand Oslo, Nordstrand Avtales kr  

Pårørendegrupper

Vi tilbyr pårørendegrupper. I en trygg gruppe kan du med en utforskende og aksepterende tilnærming snakke om livets utfordringer med andre som kan stå der sammen med deg. Pårørende i nær relasjon til personer som sliter med rus eller annen sykdom, opplever ofte stå alene med egne problemer.

Sted Dato Varighet Pris
Frogn / Drøbak Frogn / Drøbak 2.500 pr mnd kr  
Oppegård Oppegård 2.500 pr mnd kr  
Oslo, Nordstrand Oslo, Nordstrand 2.500 pr mnd kr  
Ski Ski 2.500 pr mnd kr  

Sorggrupper for voksne

Vi tilbyr sorggrupper for voksne. Det er tungt å miste noen man er glad i. En sorggruppe er et forum hvor man kan møte andre mennesker i lignende situasjon, dele opplevelser og utveksle erfaringer om hvordan håndtere egen livssituasjon.

Sted Dato Varighet Pris
Frogn / Drøbak Frogn / Drøbak 2.500 pr mnd kr  
Oppegård Oppegård 2.500 pr mnd kr  
Oslo Oslo 2.500 pr mnd kr  
Ski Ski 2.500 pr mnd kr  
Vestby Vestby 2.500 pr mnd kr