PårørendegrupperKursarrangør: Tilliten Beate Gundersen
Sted: Nordstrand
          Akershus, Frogn / Drøbak
Kursadresse: Munkerudtunet 10, 1164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Pris: 2.500 pr mnd

Vi tilbyr pårørendegrupper. I en trygg gruppe kan du med en utforskende og aksepterende tilnærming snakke om livets utfordringer med andre som kan stå der sammen med deg. Pårørende i nær relasjon til personer som sliter med rus eller annen sykdom, opplever ofte stå alene med egne problemer.

Innhold:
Følelser av maktesløshet, skam og redsel kan være overveldende. Mange isolerer seg, eller føler seg innestengt. Nytten med å treffe andre i liknende situasjon som kan relatere seg til hverandres erfaringer kan ofte oppleves som et pusterom i en utfordrende og krevende livssituasjon. Mange står i en hjelperrolle og sliter med egne grenser og med å ta vare på seg selv og egne behov. I en slik situasjon blir man ofte utbrent. I en gruppe kan andres erfaringer gi inspirasjon og håp. Det skjer ting i en gruppe, og vi relaterer oss til mange ulike fra vi er barn.

Å gå i en gruppe kan oppleves skremmende for noen. Før du begynner i en gruppe, har vi enesamtaler i forkant hvor vi klargjør rammene, strukturen og hvordan det er å delta i en gruppe. Det kreves ingen forkunnskaper, man kommer som den man er, og man må selv ønske å gå i en gruppe. Du trenger ikke spille noe spill eller ta på deg noen rolle. Det er rom for å være annerledes, søke det nye i deg selv og i de andre i gruppen. Gi deg selv nye opplevelser og erfaringer fra gruppen. En gruppe består vanligvis av fem til åtte deltagere, som har taushetsplikt.

Man går i samme faste gruppe en ettermiddag i uken. Det er også mulig å gå i gruppe på formiddagen. Gruppen varer i ca. to klokketimer, avbrutt av en kort pause. Det skjer ting i en gruppe. Mønstrene og hvilken rolle du tar i møte med de andre og i gruppen har du antakeligvis også utenfor. Det er innsiktsfulle og lærerike prosesser. Hvordan er det å være meg i en gruppe? I en gruppe skjer det ofte en utjevning av maktforholdet mellom terapeut og klient, noe som gir større likeverd enn ved enesamtaler.

Gjennom toleranse og åpenhet er det mye rikdom i en gruppe. Gruppen bidrar til et spindelvev. Alle medlemmer bringer noe inn i gruppen. En sakte åpen gruppe går kontinuerlig, noen slutter og nye kommer inn. Gruppen bærer på en tradisjon, og «husker» de som har sluttet. Det gir håp å høre andre som har gått lenge i gruppen, dele av sine erfaringer og prosesser. Gruppen skal være trygg, ivaretagende og støttende, samtidig som man blir utfordret. De fleste opplever at det tar litt tid å bli trygg. Alle som går i gruppen, har en gang vært nye og kan relatere tilbake til hvordan det var for dem.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker å være med i en pårørendegruppe

Annet:
• Gratis parkering rett utenfor
• Umiddelbar nærhet til offentlig transport