Enesamtaler i ulike livsfaser - privatundervisningKursarrangør: Tilliten Beate Gundersen
Sted: Munkerud gård
          Oslo, Nordstrand
Kursadresse: Munkerudtunet 10, 1164 Oslo (kart)
Type:Privatundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 45 minutter
Pris: 850

Vi tilbyr enesamtaler som privatundervisning. I ulike livsfaser opplever de fleste av oss utfordringer og krevende perioder. Det betyr nødvendigvis ikke at man er syk. Det å ha en trygg arena for samtale og noen å dele med, kan være noe du savner.

Innhold:
Mange ønsker og har behov for mer støtte og hjelp enn de kan få fra sitt naturlige nettverk. Å snakke om egne tanker og følelser kan gi en økt forståelse av deg selv, og en bevissthet rundt egne mønstre som kan være hindringer fra å nå dine ønsker og mål. Dette kan åpne opp for å se nye muligheter. Endringer i livet kan oppleves som kriser. Det kan være om noen du er glad i blir rammet av alvorlig sykdom, ved samlivsbrudd, du mister jobben eller overgangen fra å være yrkesaktiv til å bli pensjonist. De fleste som kommer i en krise, er langt på vei hjulpet ved å møte støtte og aksept for sine tanker og følelser rundt det som har skjedd.

Min erfaring er at gjennom aksept og eierforhold til egne styrker og utfordringer, åpnes det opp for nye muligheter og valg. Min oppgave er å støtte deg i din prosess på en faglig trygg måte. Det er mange ulike former for tap som gir sorg, og vi har ulike strategier på håndtering. Mange trenger noen å samtale med om det de går og bærer på. Et eksempel på tap som utløser sorgreaksjoner kan være den sorgen som ingen sender blomster til. Den kan ofte bli «glemt» eller gjemt. Ved senere tap kan den ubearbeidede sorgen komme forsterket frem.

Aktuelle tema kan være:
• Medavhengighet
• Pårørendeutfordringer
• Selvfølelse og selvtillit
• Stress
• I ferd med å bli utbrent
• Kosthold og aktivitet
• Sorg
• Livsendringer
• Uro og bekymringer
• Noen å snakke med
• Relasjoner
• Stå i krevende valg

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker enesamtaler. Det kan være sorg knyttet til skilsmisse, flytting, tapte drømmer, livsendringer, arbeidsløshet, mobbing, barnløshet, tap av tillit og trygghet mm.

Annet:
• Gratis parkering rett utenfor
• Umiddelbar nærhet til offentlig transport