Stig og Stein

Stig og Stein Idélab (as) ble etablert i 1993 og vi regnes som et av de fremste miljøene innenfor idéutvikling og kreativitet i Norden. Vi er eksperter på design og ledelser av ideutviklingsprosesser, og ønsker å bidra til at virksomheter klarer å lage flere og bedre ideer på kortere tid. Vår egen arbeidsmetodikk – Stig og Stein Metoden gjør våre idémøter og idéprosesser effektive, nyttige og morsomme.


Foredrag - Lær å fly med Stig Haug - bedriftsinternt

Siden premieren på ”Lær å fly” foredraget har mer enn 70.000 mennesker latt seg inspirere og underholde av Stig Hjerkinn Haug sin avmystfisering av hva kreativitet er, og hvordan vi alle sammen kan finne motivasjon og lyst til å bli bedre til både å tenke nye tanker og klare å sette ideer ut i livet

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 45 minutter til 3 timer  

Lær å fly-turné om motivasjon/ idéutvikling - bedriftsinternt

I tillegg til at du kan booke Stig til å holde ”Lær å fly” foredrag for din bedrift eller organisasjon. Kan du også bli partner i Stigs ”Lær å fly” turne konsept!

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 kveld fra 300 pr stk kr  

Lær å lede idémøter

Brainstorming, idédugnad, idémøte, idéprosess, idédrodling eller kreativ workshop. Det finnes mange navn på det å samle en gruppe mennesker for å få frem nye tanker. Målet er alltid det samme: Vi jakter på de gode ideene.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 timer til én dag  

Workshop - Idé Grand Prix - bedriftsinter og større grupper

Skal dere ha en samling, et seminar eller en konferanse med de ansatte? Har det en tendens til å bli litt for mye enveiskommunikasjon, powerpoint, strategi og mål? Da skal dere heller engasjere deltakerne til å bidra med å løse bedriftens største utfordringer.

Sted Dato Varighet Pris
Danmark Danmark 2 timer til én dag  
Hele landet Hele landet 2 timer til én dag  
Sverige Sverige 2 timer til én dag  

Workshop - Idédagen - bedriftsinter og større grupper

For å skape store og små endringer på arbeidsplassen, er det ikke nok med nye strategier og mål. Det er kun gjennomførte og konkrete aktiviteter som skaper forandring. Ideene til slike tiltak er det vi jobber med på Idédagen.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1/2 dag – 1 dag