Workshop - Idédagen - bedriftsinter og større grupperKursarrangør: Stig og Stein
Sted: Hele landet, Vi kommer dit dere
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for tilbud
Varighet: 1/2 dag – 1 dag

For å skape store og små endringer på arbeidsplassen, er det ikke nok med nye strategier og mål. Det er kun gjennomførte og konkrete aktiviteter som skaper forandring. Ideene til slike tiltak er det vi jobber med på Idédagen.

Vi hjelper deltakerne til å jobbe målbevisst med å lete fram nye innspill og tanker, og omdanne dette til konkrete tiltak og aktiviteter. Når du skal produsere skikkelig gode ideer, trenger du mange ideer. Kvantitet sørger for kvalitet. For å oppnå det trenger man en fasilitator – en dyktig fasilitator fra Stig og Stein Idélab, som med en knippe metoder, verktøy og teknikker som får deltakerne til å tenke utenfor den vanlige boksen.

Vi har de sist 14 årene ledet mer enn 1000 idéprosesser og idédugnader og har utviklet vår egen metodikk for dette: Stig og Stein-metoden™. Man er garantert en høy produksjon av ideer og fasilitatoren sørger originalitet i idéskapingen, samt veileder gruppen gjennom en sorteringsprosess og utvelgelse av de beste ideene.

På slutten av dagen blir hundrevis av ideer filtrert ned til en ’10 på topp’-liste som gruppen sammen er enig i at er de aller beste forslagene til å løse problemstillingen. Disse ideene blir så foredlet og videreutviklet slik at de blir lettere å iverksette når man er tilbake på jobben.

Alle ideene og arbeidet i løpet av dagen vil vi dokumentere i en rapport, som vil fungere som en idébank til senere. I tillegg vil vi i Stig og Stein i samarbeid med kunden sortere og prioritere alle ideene på et oppsummeringsmøte i etterkant av Idédagen. Ved å utvikle en handlingsplan basert på ideene, vil det også være enklere å implementere de beste ideene.

Typiske utfordringer for en idedag er:
• Utvikling av nye markedsaktiviteter
• Ideer til nye produkter og tjenester
• Hvordan selge på nye måter
• Hvordan jobbe mer effektivt
• Hvordan utnytte ansattes kompetanse bedre
• Hvordan bli en mer kreativ og innovativ avdeling
• Hvordan bli bedre på å jobbe på tvers

Gruppestørrelse: mellom 5 og 20 personer.
Vi kan levere på norsk, svensk og engelsk.

Vis flere tilsvarende kurs: