Simsea AS ble etasblert i 2010 som en videreføring av Haugesund Simulatorcenter. Våre eiere er blant de største aktørene i den martitme offshoreindustrien og gir oss nesten ubegrenset tilgang til operasjonell kompetanse. Vårt tilbud er utviklet av egne team som består av erfarne sjøfolk og andre relevante eksperter. Kvaliteten på vårt tilbud sikres gjennom en egen referansegruppe bestående av senior operasjonspersonell.

Våre maritime instruktører har nylig erfaring fra offshore operasjoner og en del av dem er fortsatt seilende. Våre leamledere har tilsvarende erfaring innen team-building og kommunikasjon.

Våre simulatorer har modeller av ekte skip og utstyr som er i daglig bruk om bord. Deltakere opplever vær, vind go røft hav. Det eneste som mangler er sjøluften. Alle offshore simulatorene er integrerte og kan bli brukt til komplekse maritime operasjoner. Hver simulator kan også brukes hver for seg.

Simsea er akkreditert av Sjøfartsdirektoratet og NI samt sertifisert i henholdt til ISO 9001/2008 og STCW.


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Kystnavigasjon for kadettfarledsbevis

Gjennom å ta dette kurset og gjennomføre grundig trening i kystnavigasjon skal deltakere kunne gå selvstendige vakter ved seiling på norskekysten gitt at kapteinen har gitt godkjenning. Dette betyr at kravet til los kan utgå for de godkjente farledene.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager 26.506 kr  

Modul 10 - Rigg manøvrering

Vi tilbyr kurs i modul 10 - rigg manøvrering. Målet med kurset er å gi deltakerne en innføring og øvelse i manøvrering av flyttbare plattformer. Inkludert i undervisningen er 6 timer simulator trening.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 31.917 kr  

Modul 7 - Rigg stabilitet og ballastering

Vi tilbyr kurs i rigg stabilitet og ballastering - modul 7. Målet med kurser er å gi deltakerne en grundig innsikt i håndteringen av stabilitet på flyttbare innretninger.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 29.697 kr  

Modul 9 - Rigg maritime operasjoner

Vi tilbyr kurs i modul 9 - rigg maritime operasjoner. Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om operative forhold på flyttbare innretninger, samt de forskrifter som regulerer forholdene.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 30.807 kr  

Offshore Installation Manager - IMO Res A.1059 (28) Table 6.2

Vi tilbyr kurs i Offshore Installation Manager - IMO Res A. 1059 (28) Table 6.2

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 30.200 kr  

Offshore Loading Basic (phase 1 & 2)

Vi tilbyr kurs i offshore loading basic (fase 1 & 2). Målsettingen er at deltakere skal kunne håndtere bøyelastere på en sikker og effektiv måte når de laster ved Tandem-FSO / FPSO, OLS og SBM systemer.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager 59.056 kr  

Offshore Loading Refresher (phase 3)

Vi tilbyr kurs i Offshore Loading Refresher (phase 3). Målet med kurset er å trene på sikker og effektiv håndtering av bøyelastere ved lasting på Tandem-FSO / FPSO, OLS og SBM offshore laste systemer.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 42.224 kr  

Offshore Loading Spread Moored Fields (Brazil)

Vi tilbyr kurs i Offshore Loading Spread Moored Fields (Brazil). The purpose of the training is to get familiar with the DP Software for offshore loading at spread moored fields in Brazil and other areas.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 33.327 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>