Simsea AS ble etasblert i 2010 som en videreføring av Haugesund Simulatorcenter. Våre eiere er blant de største aktørene i den martitme offshoreindustrien og gir oss nesten ubegrenset tilgang til operasjonell kompetanse. Vårt tilbud er utviklet av egne team som består av erfarne sjøfolk og andre relevante eksperter. Kvaliteten på vårt tilbud sikres gjennom en egen referansegruppe bestående av senior operasjonspersonell.

Våre maritime instruktører har nylig erfaring fra offshore operasjoner og en del av dem er fortsatt seilende. Våre leamledere har tilsvarende erfaring innen team-building og kommunikasjon.

Våre simulatorer har modeller av ekte skip og utstyr som er i daglig bruk om bord. Deltakere opplever vær, vind go røft hav. Det eneste som mangler er sjøluften. Alle offshore simulatorene er integrerte og kan bli brukt til komplekse maritime operasjoner. Hver simulator kan også brukes hver for seg.

Simsea er akkreditert av Sjøfartsdirektoratet og NI samt sertifisert i henholdt til ISO 9001/2008 og STCW.


 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Aasta Hansteen Offshore Loading

Vi tilbyr kurs i Aasta Hansteen Offshore Loading.The purpose of the training is to get familiar with the Aasta Hansteen offshore loading system and eventually master safe and efficient handling of shuttle tankers when loading at this field.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 33.327 kr  

BRM Bridge Resource Management

The objective of the course is to give the participants an increased understanding of human factors that affect behaviour, interaction and communication to improve team-working skills as well as develop skills for avoiding misunderstandings and the prevention of incidents and close-calls.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager 21.454 kr  

BRM iht IMO Modellkurs 1.22 og 1.39

Vi tilbyr BRM iht IMO Modellkurs 1.22 og 1.39.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 31.917 kr  

BRM Repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i bridge resource management (BRM).

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager 17.000 kr  

DP Induction

Vi tilbyr kurs i DP Induction. Målet med kurset er at deltakere skal få en forståelse for DP prinsipper og utstyr. Kurset dekker modulene OOT0101 til OOT0119 i Nautical Institutes opplæringsprogram.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager 20.218 kr  

DP Revalidation

This course consists of a number of learning modules. Each module states the learning objective(s) the participant work to meet by studying the module. This course is designed for the participant to meet the following overall learning objective(s).

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager 28.006 kr  

DP Simulator

Vi tilbyr kurs i DP simulator. Målet med kurset er at DP operatøren skal ha innsikt i, erfaring med og sikkerhet i utførelsen av DP operasjoner inkludert evnen til å håndtere systemfeil under forskjellige forhold.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager 23.145 kr  

DPO Sertifikateksamen for skytteltankskip

Vi tilbyr DPO sertifikateksamen for skytteltankskip. Målet med eksamen er å grundig teste kandidatens kompetanse i de viktigste kompetansene for DPOs ombord i et skytteltankskip.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 28.150 kr  
 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>