Simsea AS ble etasblert i 2010 som en videreføring av Haugesund Simulatorcenter. Våre eiere er blant de største aktørene i den martitme offshoreindustrien og gir oss nesten ubegrenset tilgang til operasjonell kompetanse. Vårt tilbud er utviklet av egne team som består av erfarne sjøfolk og andre relevante eksperter. Kvaliteten på vårt tilbud sikres gjennom en egen referansegruppe bestående av senior operasjonspersonell.

Våre maritime instruktører har nylig erfaring fra offshore operasjoner og en del av dem er fortsatt seilende. Våre leamledere har tilsvarende erfaring innen team-building og kommunikasjon.

Våre simulatorer har modeller av ekte skip og utstyr som er i daglig bruk om bord. Deltakere opplever vær, vind go røft hav. Det eneste som mangler er sjøluften. Alle offshore simulatorene er integrerte og kan bli brukt til komplekse maritime operasjoner. Hver simulator kan også brukes hver for seg.

Simsea er akkreditert av Sjøfartsdirektoratet og NI samt sertifisert i henholdt til ISO 9001/2008 og STCW.


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

DPO Sertifikateksamen for skytteltankskip - NTC, Manila (W)

Vi tilbyr DPO sertifikateksamen for skytteltankskip - NTC, Manila (W) . Målet med eksamen er å grundig teste kandidatens kompetanse i de viktigste kompetansene for DPOs ombord i et skytteltankskip.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 38.046 kr  

DPO Specialization Shuttle Tanker - NTC, Manila (W)

Vi tilbyr DPO Specialization Shuttle Tanker - NTC, Manila (W). This course is for officers completing the training for the DNV-GL DPO certificate with shuttle tanker specialization according to field specific strategies and procedures.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 44.176 kr  

DPO Spesialisering skytteltankskip

Vi tilbyr kurs i DPO Spesialisering skytteltankskip. Etter kurset skal deltakerne ha fått en grundig forståelse for sikker og effektiv håndtering av skytteltankskip i umiddelbar nærhet til offshore installasjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 37.533 kr  

ECDIS - STCW

After the course participants should be able to use ECDIS to maintain the safety of navigation. Duration of the course is 3 days (24hrs) and the maximum number of participants is 12.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 16.455 kr  

ERM (Engine Room Resource Management)

The objective of the course is to give the participants an increased understanding of human factors that affect behaviour, interaction and communication, also, to improve team-working skills as well as develop skills for avoiding misunderstandings and the prevention of incidents and close-calls.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager 21.454 kr  

Forkurs for sertifikatprøve for Dekksoffiser

Vi tilbyr forkurs for sertifikatprøve for Dekksoffiser. Kurset dekker de emnene som er på sertifikatprøven og gir deltakerne en oppfriskning og oppdatering av kunnskap. Kurset gir mulighet til god forberedelse og utveksling med andre kursdeltakere.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 11.044 kr  

Forkurs for sertifikatprøve for Maskinoffiser

Vi tilbyr forkurs for sertifikatprøve for maskinoffiser. Kurset dekker de emnene som er på sertifikatprøven og gir deltakerne en oppfriskning og oppdatering av kunnskap. Kurset gir mulighet til god forberedelse og utveksling med andre kursdeltakere.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 11.044 kr  

Hurtigbåt grunnkurs - inkludert BRM og ERM

Vi tilbyr hurtigbåt grunnkurs - inkludert BRM og ERM. Kurset er et scenariobasert kurs, som skal gi deltagerne en økt forståelse og erfaring av å operere hurtigbåt under forskjellige situasjoner. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets emneplan pr 18.11.2014.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 22.088 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>