Simsea AS ble etasblert i 2010 som en videreføring av Haugesund Simulatorcenter. Våre eiere er blant de største aktørene i den martitme offshoreindustrien og gir oss nesten ubegrenset tilgang til operasjonell kompetanse. Vårt tilbud er utviklet av egne team som består av erfarne sjøfolk og andre relevante eksperter. Kvaliteten på vårt tilbud sikres gjennom en egen referansegruppe bestående av senior operasjonspersonell.

Våre maritime instruktører har nylig erfaring fra offshore operasjoner og en del av dem er fortsatt seilende. Våre leamledere har tilsvarende erfaring innen team-building og kommunikasjon.

Våre simulatorer har modeller av ekte skip og utstyr som er i daglig bruk om bord. Deltakere opplever vær, vind go røft hav. Det eneste som mangler er sjøluften. Alle offshore simulatorene er integrerte og kan bli brukt til komplekse maritime operasjoner. Hver simulator kan også brukes hver for seg.

Simsea er akkreditert av Sjøfartsdirektoratet og NI samt sertifisert i henholdt til ISO 9001/2008 og STCW.


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6   | 

Sertifikatprøve for dekksoffiser

Vi tilbyr sertifikatprøve for dekksoffiser. Prøven er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å gi tidligere seilende, eller andre som ikke oppfyller kravet til seilingstid mulighet til dokumentere kompetanse for fornying av sertifikat.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 22.035 kr  

Sertifikatprøve for maskinoffiser

Vi tilbyr sertifikatprøve for maskinoffiser. Prøven er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å gi tidligere seilende, eller andre som ikke oppfyller kravet til seilingstid mulighet til dokumentere kompetanse for fornying av sertifikat.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 22.035 kr  

Ship to Ship Operations

Ship to Ship training consists of a four-day course and an e-learning module. The course consists of theoretical lectures and simulator exercises that give an in-depth understanding of environmental factors, such as wind and current and include debriefings using sophisticated re-play.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 44.916 kr  

Spread Mooring Offshore Loading

Vi tilbyr kurs i Spread Mooring Offshore Loading. Hensikten med opplæringen er å bli kjent med Spread Moored Software for offshore lasting i Brasil, og til slutt mestre sikker og effektiv håndtering av skytteltankere når du laster på dette feltet.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 33.327 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6   |