Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute Excellence in Science and Education er et privat og uavhengig vitenskapsinstitutt. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute har mer enn 35 kurs på alle nivåer og fireårig vitenskapsprogram: Affiliated Honorary Research Fellow. Instituttet er organisert i tre avdelinger: internasjonal uavhengig Vitenskap, Utdanning, Kultur. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute`s internasjonale universitetsnettverk omfatter ti topp universiteter i syv land på fire kontinenter og har ca. 85 000 studenter og 20 000 vitenskapelig personale. Mer enn 1000 kursdeltakere og studenter deltar i undervisningen på organiserte forelesninger hvert år, de fleste i utlandet.

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute organiserer Stormøte i sosialt entreprenørskap (Summit on Emerging Issues in Social Entrepreneurship Worldwide), en vitenskapsbasert og åpen seminarrekke spesialisert på innovasjon, entreprenørskap og sosialt entreprenørskap. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute organiserer vitenskapelig Exchange programs og Internship programs for studenter og vitenskapelig personale, nasjonalt og internasjonalt. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute`s direktør eier og forvalter Stormøtefondet som bevilger økonomisk bidrag til ubemidlede eller spesielt talentfulle søkere i sammenheng med deres vitenskapelige eller pragmatiske streben.

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute utgir vitenskapelige skrifter på eget navn: Sandal Institute. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute gir kursdeltakere, studenter og vitenskapspersoner full tilgang til alle aktiviteter ved instituttet uavhengig av rase, farge, kjønn, religion, alder, uførhet, sivilstatus, seksuell orientering eller nasjonal opprinnelse. Noen studiekurs og programmer har opptakskrav. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute er grunnlagt av, eies og ledes av Jan-Urban Sandal. Jan-Urban Sandal er Doktor, professor, æres-professor og innehar lærestol i innovasjon og sosialt entreprenørskap.


Logistikkoperatørskolen INS

Teorikursets primære hensikt er å gi deltakerne en moderne og relevant opplæring i logistikkfaget. Kurset kan være et skritt på veien til å oppnå fagbrev i logistikkfaget (§ 3.5). Yrkestittelen er logistikkoperatør.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 24 leksjoner a 3 timer. 2 skriftlig... 36.900 kr  

Stormøte i sosialt entreprenørskap

Stormøte i sosialt entreprenørskap er en nonprofit, uavhengig og nøytral seminarrekke som er åpen for alle.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 4 timer Gratis kr  

Studiekurs i innovation management

Kurset gir økt kunnskap om innovasjonsprosessen, både i eksisterende bedrifter og ved nye virksomheter.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 7 leksjoner a 3 timer  

Studiekurs i service vision management

Kurset gir økt kunnskap om service vision management, både i eksisterende bedrifter og ved nye virksomheter.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 8 leksjoner a 3 timer  

Studiekurs i sosialt entreprenørskap

Kurset gir økt kunnskap om den sosiale innovasjonsprosessen, både i eksisterende og nye bedrifter og i offentlig virksomhet. Behovet for hjelp og støtte til de svake og utslåtte i samfunnet har aldri vært større.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 5 leksjoner a 3 timer