Brannteknikk Grenland AS

Vi har over 25 års erfaring fra HMS og sikkerhetsbransjen i prosessindustrien og har erfarne kursholdere med erfaring fra bransjen. Vi leverer et bredt spekter av kurs innen brannvern og sikkerhet og våre kursholdere har lang fartstid og god kompetanse på de ulike områdene.


 |  1 2   |  Neste side >>

Brannvernlederkurs

Vi tilbyr brannvernlederkurs. I Forskrift om brannforebygging (For 2015-12-17-1710), legger kapittel 2 og 3 til grunn, krav til eier og brukers kompetanse om ansvar og plikter for brannsikkerhet i bygg.

Sted Dato Varighet Pris
Skien Skien 3.550 kr  

Brannøvelse - bedriftsinternt

Branntweb AS leverer bedriftsinterne brannøvelser og brannkurs som tilfredsstiller myndighetenes krav til opplæring av personell i særskilte brannobjekt.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

E-læring varmearbeider

Vi tilbyr sertifisering i varme arbeider på norsk og Engelsk (polsk kommer straks) som nettkurs. Målsettingen er at kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 timer 1.440 kr  

Kurs i Brannvernledelse - nettbasert

Brannweb AS tilbyr nettbasert brannvernlederkurs.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer 3.200 kr  

Kurs i kategori Grønn

Når sjekket du sist at brannslukkingsapparatet var i orden? Visste du at vedlikehold og service på dette krever grøntkort? Et viktig element i et godt brannvern er å sørge for at slukkeapparatene er i orden og klare til bruk dersom en brann skulle finne sted.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 dager 18 990 kr  
Skien Skien 20.05.2024 (+5) 4 dager20.05.2024 (+5) 18 990 kr  

Kurs i slokkeøvelse

Vi tilbyr slokkeøvelse. Alle som tar kurs i varmt arbeid via E-læring, får slokkeøvelse hos oss til 500,- pr. person ved minimum 10 stk. fra samme bedrift. 750,- pr. person ved færre enn 10 stk. Ordinærpris er 990,-.

Sted Dato Varighet Pris
Skien Skien 1 timer 1.100 kr  

Kurs i slokkeøvelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i slokkeøvelse for bedrifter. Kurset er rettet mot arbeid i eksplosjonsfarlige og / eller helseskadelig atmosfærer.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

Kurs i varme arbeider

Vi tilbyr kurs i varme arbeider. Kurset tar for seg risikoen ved bruk av maskiner og utstyr som utvikler nok varme til å antenne en brann, og hvordan man skal forholde seg i tilfelle brann oppstår. Undervisningen foregår som klasseromsundervisning og gruppeoppgaver, samt praktisk slokkeøvelse ute.

Sted Dato Varighet Pris
Skien Skien 13.05.2024 (+6) 1 dag13.05.2024 (+6) 2.300 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>