Kurs i Brannvernledelse - nettbasertKursarrangør: Brannteknikk Grenland AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt.
Varighet: 3 timer
Pris: 2500

Brannteknikk AS tilbyr nettbasert brannvernlederkurs.

I Forskrift om brannforebygging (For 2015-12-17-1710) , legger kapittel 2 og 3 til grunn, eiers og brukers ansvar og plikter for brannsikkerhet i bygg.

Vi leverer kurs for brannvernledere, eiers eller brukers representanter, som tilfredsstiller regelverket.

Vi har utviklet et internettbasert internkontrollsystem for bygg, som vi kaller BrannWeb. BrannWeb hjelper eier og bruker til å gjennomføre et dokumenterbart systematisk sikkerhetsarbeid, med avvikshåndtering og ferdige prosedyrer. BrannWeb vil bli presentert på kurset som et eksempel på et internkontrollsystem. Se også http://btg.as/

Ansvaret for dokumentert, systematisk sikkerhetsarbeid, kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr, kontroll og vedlikehold av sikkerhetsinnretningene, hviler på eier.

Brukerne er ansvarlig for å gjennomføre et dokumentert, systematisk sikkerhetsarbeid, for å sikre at bygget blir brukt i samsvar med kravene til brannsikkerheten.

Både eier og bruker kan avtale at andre gjennomfører det systematiske sikkerhetsarbeidet og sørger for dokumentasjonen, men eier og bruker er likevel ansvarlig overfor brannvernmyndighetene.

Emner som vil bli gjennomgått:
• Brannvesenets tilsyn og saksgang
• Lover og forskrifter
• Opplæring på bruken av BrannWeb m/prosedyregjennomgang
• Ansvar og oppgavefordeling
• Risikoanalyse
• Kontroll og ettersyn av branntekniske installasjoner
• Demonstrasjon på bruken av brannslokkeutstyr (videosnutter)
• Dokumentasjons krav
• Brannteori
• Hjemmeoppgave

Målgruppe for kurset

Kurset passer for eiere, brukere og brannvernledere/representanter i mindre og mellomstore brannobjekter som ønsker grunnleggende kunnskaper om brannforebyggende arbeid.

Kurset kan være nyttig for andre personer med tilknytning til bygningsdrift.

Kursmateriell

Alt kursmateriell leveres elektronisk.

Eksamen / sertifisering

Kurset bestås ved godkjent hjemmeoppgave, etter endt kurs.

Vis flere tilsvarende kurs: