Kurs i slokkeøvelseKursarrangør: Brannteknikk Grenland AS
Sted: Telemark, Skien
Telemark
Kursadresse: Klyveveien 9, 3740 Skien (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Kl 14 på kursdagen
Varighet: 1 timer
Pris: 990

Vi tilbyr slokkeøvelse. Alle som tar kurs i varmt arbeid via E-læring, får slokkeøvelse hos oss til 500,- pr. person ved minimum 10 stk. fra samme bedrift. 750,- pr. person ved færre enn 10 stk. Ordinærpris er 990,-.

Kursinnhold:
• Regelverk for målinger utført av gasskontrollører
• Betjening av bærbare gassmåleinstrumenter
• Kontroll og vedlikeholdsrutiner for gassmåleinstrument
• Brann- og eksplosjonsteori
• Sensorenes virkemåte
• Normer for forurensing i atmosfæren
• Risikofylt og ikke risikofylt entring
• Fremgangsmåte ved inertisering av systemer ved bruk av N2, samt lufting for sikker entring
• Relevante prosedyrer og instrukser
• Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
• Praktiske gassmålinger i vårt mobile prosessanlegg
• Skriftlig sluttest

Etter kurset skal deltakerne:
• Kjenne til forskrifter og retningslinjer for arbeid og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige stoffer
• Virkemåte for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser
• Kjenne til metoder for gassfriing og rengjøring

Målgruppe for kurset:
Kurset er rettet mot personell som arbeider i områder hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlige atmosfærer og/eller helseskadelig atmosfære, og spesielt for personell som under vedlikeholdsarbeid gjennomfører overvåkningsmåling med bærbare gassmålingsinstrument.

Vis flere tilsvarende kurs: