Kurs i slokkeøvelse - bedriftsinterntKursarrangør: Brannteknikk Grenland AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i slokkeøvelse for bedrifter. Kurset er rettet mot arbeid i eksplosjonsfarlige og / eller helseskadelig atmosfærer.

Kursinnhold:
• Regelverk for målinger utført av gasskontrollører
• Betjening av bærbare gassmåleinstrumenter
• Kontroll og vedlikeholdsrutiner for gassmåleinstrument
• Brann- og eksplosjonsteori
• Sensorenes virkemåte
• Normer for forurensing i atmosfæren
• Risikofylt og ikke risikofylt entring
• Fremgangsmåte ved inertisering av systemer ved bruk av N2, samt lufting for sikker entring
• Relevante prosedyrer og instrukser
• Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
• Praktiske gassmålinger i vårt mobile prosessanlegg
• Skriftlig sluttest

Etter kurset skal deltakerne:
• Kjenne til forskrifter og retningslinjer for arbeid og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige stoffer
• Virkemåte for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser
• Kjenne til metoder for gassfriing og rengjøring

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset er rettet mot personell som arbeider i områder hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlige atmosfærer og/eller helseskadelig atmosfære, og spesielt for personell som under vedlikeholdsarbeid gjennomfører overvåkningsmåling med bærbare gassmålingsinstrument.

Vis flere tilsvarende kurs: