Asok tar hovedsaklig oppdrag innen utredning, evaluering og utvikling oftest vært innenfor disse tjenestene:

-Strategiutvikling og planlegging
-Omstilling av organisasjoner
-Coaching og ledelsesutvikling


Individuell rådgivning for brukere av offentlige tjenester

Individuell rådgivning fra ASOK er et tilbud til deg som trenger hjelp for å nå fram i det offentlige hjelpeapparatet eller barnehage- og skoletilbudet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo