Asok tar hovedsaklig oppdrag innen utredning, evaluering og utvikling oftest vært innenfor disse tjenestene:

-Strategiutvikling og planlegging
-Omstilling av organisasjoner
-Coaching og ledelsesutvikling


Karriereveiledning

Ønsker du bistand og veiledning i å finne en ny jobb eller treffe det riktige studievalget? Er du usikker på dine evner, ferdigheter og erfaring i et nytt yrke du tenker på?

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo  

Organisasjon og ledelse

Hovedtrekk ved vår kompetanse innen organisasjon og ledelse. ASOKs medarbeidere kan vise til en lang rekke oppdrag knyttet til utredning og utvikling av organisasjoner, først og fremst innen statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo