Asok tar hovedsaklig oppdrag innen utredning, evaluering og utvikling oftest vært innenfor disse tjenestene:

-Strategiutvikling og planlegging
-Omstilling av organisasjoner
-Coaching og ledelsesutvikling


Barnevernsoppdrag

Flere av ASOKs medarbeidere arbeider med forebyggende barnevern. Vi møter barn og familier som har ulike utfordringer med hvordan barna har det, og der familien selv eller det kommunale barnevernet vil ha oss til å hjelpe familiene til en bedre fungering for både barn og voksne.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo  

Rådgivning i vanskelige livssituasjoner

”Rådgivning i vanskelige livssituasjoner” for ansatte i Lørenskog kommune er et tilbud til ansatte som ønsker å ta opp forhold av ikke-arbeidsmessig art. Lørenskog kommune har gjort avtale med ASOK endringstjenester as om slik rådgivning.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo