Individuell rådgivning for brukere av offentlige tjenesterKursarrangør: Asok
Sted: Oslo
Oslo
Kursadresse: Nedre Slottsgate 15, 0157 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Privatundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Individuell rådgivning fra ASOK er et tilbud til deg som trenger hjelp for å nå fram i det offentlige hjelpeapparatet eller barnehage- og skoletilbudet.

Tilbudet retter seg også mot de som trenger en sparring partner for å løse utfordringer i jobben eller samhandlingen med det offentlige som spesialisthelsetjenesten, utdanningsinstitusjoner, NAV, pleie- og omsorgstjenestene, m m.

I individuell rådgivning benytter vi oss av coaching, men også av direkte tips og råd basert på vår omfattende erfaring som ledere og saksbehandlere innen psykisk helsevern, NAV, barnehage, skole, PP-tjenesten, tjenester for personer med funksjonshemminger m m.

Vi bidrar ikke til «krig» mot offentlige tjenester. Vi hjelper i stedet våre kunder til å komme i posisjon til å få sine behov ivaretatt gjennom å få det offentlige «med på laget».


Eksempler
Ut fra tilbakemeldinger fra våre brukere, har nytten av individuell rådgivning blant annet knyttet seg til følgende:
• Se ulike løsninger i en låst sak
• Utforske ulike strategier for at en låst sak kan komme i bevegelse
• Kunne anbefale forskjellige offentlige tilbud for klienter, en slags «1881 for offentlig forvaltning»
• Være mentor/ samtalepartner for å orke å stå i vanskelige valg og i press-situasjoner der man opplever det offentlige som en motpart.

Eksamen / sertifisering

Se hjemmeside for prosjektomtaler og sertifiseringer.