Maskinførerkurs / Maskinførerbevis - Praktisk opplæring i Sør-Trøndelag

Innen byggebransjen blir det stadig mer krav om sertifiseringer og spesialkompetanse ved bruk og behandling av anleggsmaskiner. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner akkurat det kurset du er på jakt etter.
Her finner du Praktisk opplæring lift og kran. Før du kan ta praktisk prøve for anleggsmaskiner må du delta på sikkerhetskurs for anleggsmaskiner.

Masseforflytningsmaskiner - modul 1, 2.1, 3.1

Vi tilbyr maskinkurs på masseforflytningsmaskiner - modul 1, 2.1, 3.1. Dette kurset vil bli satt opp ved nok antall påmeldte. Du vil da få forespørsel på e-post om oppsatte dato passer deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 5 dager 9.800 kr

Masseforflytningsmaskiner modul 4.1 - oppkjøring

Vi tilbyr oppkjøring i masseforflytningsmaskiner modul 4.1. Oppkjøring tilbys etter gjennomført praksis på minimum 32 timer gjennom fadderordning i bedrift. Praksisen må være dokumentert og attestert av godkjent fadder. SOA tilbyr kjøreeksamen på gravemaskin (M2), hjullaster (M4) og dumper (M6).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 7.200 kr

Maskinførerkurs klasse M1 - M6

Vi tilbyr maskinførerkurs klasse M1 - M6. Maskinførerkurset gir grunnleggende teoretisk sikkerhetsopplæring (modul 1.1 og 2.1) for operatører av Anleggsmaskin. Teorien omfatter Doser, Gravemaskin, Veihøvel, Hjullaster, Gravelaster og Dumper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager 5.950 kr

Masseforflytningsmaskin teori, klasse M1 - M6 Formiddag

Vi tilbyr maskinførerkurs i masseforflytningsmaskin teori, klasse M1 - M6. Målet med maskinkurset å gi eleven god teoretisk innføring i sikker bruk av masseforflyttningsmaskiner samt god innsikt i maskinenes oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager 5.600 kr

Masseforflytningsmaskin teori, klasse M1 - M6 Helg

Vi tilbyr maskinførerkurs i masseforflytningsmaskin teori, klasse M1 - M6. Målet med maskinkurset å gi eleven god teoretisk innføring i sikker bruk av masseforflyttningsmaskiner samt god innsikt i maskinenes oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 26.04.2024 (+4) 3 dager26.04.2024 (+4) 5600 kr

Maskinførerkurs anleggsmaskin - klasse M2 - M4 - M6

Vi tilbyr teori maskinførerkurs på anleggsmaskin - klasse M2 - M4 - M6. Dette kurset er for deg som vil bli anleggsmaskinfører og lære å kjøre gravemaskin, hjullaster og dumper. Kurset har felles teori, men du kan ta praksis på de klassene du ønsker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 32 timer 6.200 kr

Maskinkurs klasse M1 - M6

Vi tilbyr maskinkurs klasse M1 - M6. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 5 dager 6.800 kr

M4 Hjullaster

Vi tilbyr kurs i hjullaster klasse M4. Hensikten med opplæringen er å gi anleggsmaskinførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med masseforflytning unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager 8.900 kr

Maskinførerkurs

Vi tilbyr maskinførerkurs. Målsettingen er å føre deltakeren til godkjent opplæring i følgende klasser: M2, M4 og M6. Kurset gjennomføres i henhold til offentlige godkjente læreplaner og dekker Arbeidstilsynets krav til sertifisert sikkerhetsopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager 8.900 kr

Maskinførerkurs / masseforflytning

Vi tilbyr maskinførerkurs / masseforflytning. Målsettingen er at deltagerne etter endt kurs skal få en forståelse for hensikt og viktigheten for HMS ved bruk av masseforflytningsmaskiner. Vårt grunnkurs i opplæring av masseforflytningsmaskiner følger opplæringsplaner utgitt av departementet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hitra Hitra 4 dager 7,000 kr
Oppdal Oppdal 4 dager 7,000 kr
Orkdal Orkdal 4 dager 7,000 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 7,000 kr
Åfjord Åfjord 4 dager 7,000 kr

Maskinførerkurs komplett teori & praksis - klasse M2, M4, M6

Vi tilbyr komplett maskinførerkurs med teori & praksis - klasse M2, M4, M6. Hensikten med vårt maskinfører kurs er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 uker 15.950 kr

 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>