Lastsikringskurs i Rogaland

Pakking, sikring og transport av last - NOG 116

Målsettingen er at etter kurset skal eleven ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter til å kunne utføre sikring av last. Hensikten er å prøve å identifisere alle potensielle farer under alle tenkelige forhold og iverksette tiltak for å redusere eller fjerne disse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 27.03.2023 (+11) 3 dager27.03.2023 (+11)

Transport av farlig gods (ADR-IMDG)

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om farer som er forbundet med farlig gods og gjøre deltakerne i stand til å velge beste løsning på problemstillingene ved emballasje, håndtering, samlasting, omlasting og transport på land eller sjø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

Lastsikringskurs - klasse B96

Vi tilbyr lastsikringskurs på tilhenger - klasse B96. Skal du kjøre bil og henger med tillatt totalvekt over 3.500 kg kan førerkort klasse B96 være en god investering. Denne klassen gir rett til å føre vogntog (bil + henger) over 3.500 kg og inntil 4.250 kg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 2 1/2 time 950 kr

Lastsikringskurs - klasse BE

Vi tilbyr lastsikringskurs på tilhenger - klasse BE. Skal du kjøre bil og henger med tillat totalvekt over 4.250 kg trenger man førerkort i klasse BE. Denne klassen gir rett til å føre vogntog (bil + henger) over 4.250 kg og inntil 7.000 kg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 2 1/2 time 950 kr

ADR grunnkurs

Vi tilbyr ADR grunnkurs. Kurset gir de nødvendige kunnskaper om de farer som er forbundet med transport av farlig gods, samt innføring i lover og regler som gjelder på området. Kurset fører frem til kompetansebevis for ADR grunnkurs. Vi gjennomfører også kurs i ADR tank, Klasse 1 og Klasse 7.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 13.04.2023 (+1) 1 helg13.04.2023 (+1)
Sandnes Sandnes 1 helg
Stavanger Stavanger 1 helg

Sikring av last

Vi tilbyr kurs i sikring av last. Sikring av last og kjøretøyets stand er sjåførens ansvar. Før kjøring begynner skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1.500 kr
Stavanger Stavanger 1.500 kr

Liten lastebil (klasse C1 og C1E) - Trinn 4 lastsikringskurs

Vi tilbyr førerkort for lett lastebil og lett lastebil m/henger – trinn 4 lastsikringskurs. Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse C1/C1E skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre lastebil forsvarlig, og for å kunne ivareta de oppgaver som er lastebilførerens ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 31.03.2023 (+3) 1 dag31.03.2023 (+3) 1.300 kr

Pakking, sikring og transport av last

Vi tilbyr kurs i pakking, sikring og transport av last. Hensikten med kurset er å gi personell som arbeider med sikring av last en grunnopplæring i lastsikring og brukerkontroll av lastbærere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 24 timer 12.800 kr

Pakking og sikring av last modul O-2.6 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i pakking og sikring av last modul O-2.6. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring vedlikeholder kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6

Vi tilbyr kurs i pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 27.03.2023 (+11) 3 dager27.03.2023 (+11) 14.600 kr

Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6 (engelsk)

Vi tilbyr kurs i pakking, sikring og transport av last modul O-2.6 på engelsk. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 14.600 kr

Leie av kjøretøy - Oppkjøringen - Minibuss - Lastebil C, C1

Vi tilbyr Leie av kjøretøy til førerprøve. Oppkjøringen gjennomføres i Stavanger eller Kristiansand = bedre fleksibilitet og kortere ventetid!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 gang 3600 kr

Leie av vogntog til førerprøve - Oppkjøring

Vi tilbyr leie av vogntog til førerprøve. Oppkjøringen gjennomføres i Stavanger eller Kristiansand = bedre fleksibilitet og kortere ventetid!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 gang 3600 kr

Trinn 4 Lastsikringskurs - klasse B96

Kåre Ekrene Trafikkskole tilbyr trinn 4 lastsikringskurs for tilhenger klasse B96. Målet med opplæringen er at eleven etter å ha gjennomført opplæringen skal ha den kompetanse som er nødvendige for at du skal kunne kjøre på en ansvarlig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 1/2 time

Trinn 4 Lastsikringskurs - klasse BE

Kåre Ekrene Trafikkskole tilbyr trinn 4 lastsikringskurs for tilhenger klasse BE. Målet med opplæringen er at eleven etter å ha gjennomført opplæringen skal ha den kompetanse som er nødvendige for at du skal kunne kjøre på en ansvarlig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 1/2 time 900 kr

Trinn 4 Lastsikringskurs - klasse T

Kåre Ekrene Trafikkskole tilbyr Trinn 4 Lastsikringskurs for traktor - klasse T.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 1/2 time

 |  1 2   |  Neste side >>