Kurs og studier i kulde- og varmepumpemontørfaget i Oslo

Kulde- og varmepumpemontøren monterer og driver med vedlikehold av kuldeanlegg. Arbeidsområdet omfatter også igangkjøring og feilsøking av kuldeanlegg. Kuldemontøren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg.

F-gass kurs

F-gass forordningen stiller krav til alle som gjør kuldeteknisk arbeid på blant annet luft-til-luft-varmepumper. Vi sertifiserer personell i alle kategorier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Risløkka Oslo, Risløkka 23.08.2022 (+5) 4 dager23.08.2022 (+5) fra 18.000 kr

F-gass kurs fornyelse

Har du F-gass sertifikat fra 1. juli 2017 eller før, må du fornye det innen 1. juli 2022. Vi tilbyr kurs og eksamen på én dag for deg som ønsker en gjennomgang av pensum i forkant av teori-eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Risløkka Oslo, Risløkka 1 dag fra 5.200 kr

Forkurs F-gass kategori 1

Skal du ta f-gass sertifisering i kategori 1, men er ikke utdannet kuldemontør? Da må du gjennomføre et forberedende kurs før f-gass-kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Risløkka, Teknol... Oslo, Risløkka 23.08.2022 (+7) 1 dag23.08.2022 (+7) 5.000 kr
Oslo, Risløkka, Teknol... 13.09.2022 1 dag 13.09.2022 5.000 kr
Oslo, Risløkka, Teknol... 27.09.2022 1 dag 27.09.2022 5.000 kr
Oslo, Risløkka, Teknol... 11.10.2022 1 dag 11.10.2022 5.000 kr
Oslo, Risløkka, Teknol... 25.10.2022 1 dag 25.10.2022 5.000 kr
Oslo, Risløkka, Teknol... 07.11.2022 1 dag 07.11.2022 5.000 kr
Oslo, Risløkka, Teknol... 08.11.2022 1 dag 08.11.2022 5.000 kr
Oslo, Risløkka, Teknol... 06.12.2022 1 dag 06.12.2022 5.000 kr
Oslo, Risløkka, Teknol... Oslo, Risløkka 1 dag 5.000 kr

Hardloddekurs - Oslo

Fra 1. juli 2022 må du dokumentere loddeferdigheter for å få f-gass-sertifikat også i kategori 2. Lær det du trenger på vårt hardloddekurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Risløkka Oslo, Risløkka 22.08.2022 (+6) 1 dag22.08.2022 (+6) Fra 3500 kr

Lover og regler for varmepumpebransjen

En sterk økning i salget av varmepumper i Norge og bevisste forbrukere stiller høyere krav til en ryddig og profesjonell opptreden ved salg og reklamasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag fra 2.900 kr

Luft-til-luft-varmepumpekurs

Lær hvordan du monterer varmepumper trygt, effektivt og slik at de fungerer optimalt. Du lærer også feilsøking og service.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Risløkka Oslo, Risløkka 05.09.2022 (+4) 3 dager05.09.2022 (+4) fra 10.000 kr

Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier

Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko. Lær det viktigste på vårt endagskurs slik at du kan gjennomføre tiltak som ivaretar din egen sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet, Hele landet 1 dag fra 3.500 kr
Hele landet, Hele landet 08.09.2022 1 dag08.09.2022 fra 3.500 kr
Oslo, Risløkka Oslo, Risløkka 1 dag fra 3.500 kr

Luft til luft - varmepumpekurs

Vi tilbyr luft til luft - varmepumpekurs. Lær hvordan du monterer varmepumper trygt, effektivt og slik at de fungerer optimalt. Du lærer også feilsøking og service. Kurset går over tre dager, er praktisk rettet og merkenøytralt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 3 dager 12.000 kr

Varmepumper og kuldeteknikk (NOVAP)

Om Norsk Varmepumpeforening: Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern

Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier (NETTBASERT)

Skal du prosjektere kuldeanlegg med brannfarlige kuldemedier, må du vite hvordan du gjør risikovurdering og beregner tillatt fyllingsmengde i henhold til relevante standarder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Fra 4000 kr