Ølkelner / Beer Sommelier - nettkurs med samlingerKursarrangør: Beverage Academy
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Pris: 19.900

Vi tilbyr ølkelnerutdannelse som nettkurs med samlinger. Gjennom undervisning via web-TV, interaktive oppgaver og 2 samlinger à 2 dager ved Beverage Academy oppøves studentens forståelse og ferdigheter innen ølfaget.

Utdanningen gir grundig kompetanse i følgende temaer:
• Hvordan øl produseres og hvilke deler av prosessen som skaper hvilke smaker.
• De forskjellige ølstilene, hvordan de lages, hvordan de kjennes igjen og hvor de stammer fra.
• Sensorisk trening ut i fra smaksark spesielt utviklet for øl.
• Ølfeil og hvordan disse kjennes igjen.
• Ølets historie fortalt fra middelalderen frem til i dag. Vi går gjennom tradisjonelle ølland som Belgia, England, Tsjekkia og Tyskland og følger opp med den moderne mikrobryggerirevolusjonen i USA og her hjemme.
• Øl i restaurant og bar. En praktisk orientert del hvor man lærer om innkjøp, håndtering og servering av øl. Det blir også en del om håndering av øl fra fat med feilsøking og nyttige tips.
• Øl og mat i kombinasjon. Oppsett av ølmeny og hvordan man kombinerer øl og mat på en vellykket måte.


Samlinger:
Samlingene inneholder mye sensorisk og praktisk trening, samt en sensorisk og teoretisk eksamen til slutt.

Undervisning på nett:
Den teoretiske undervisningen starter 3 uker før første samling, og foregår som forelesninger via web-tv, med interaktive øvingsoppgaver i bakkant av hver forelesning. Dermed kan deltakeren tilpasse studiene til sin egen timeplan, og repetere forelesningene etter behov.

Studieavgift:
Studieavgiften forfaller ved oppstart av nettdelen av studiet. Dersom du melder deg på i god tid, betaler du et depositum ved påmelding for å reservere studieplassen. Studieavgiften inkluderer nettstudier, deltakelse på 2 samlinger, øl- og matprøvninger, bryggedag, eksamensavgift og ølkelnernål. Studenten må påregne noe kostnader til bøker (maks 1.000 kroner), øl for hjemmesmakinger (maks 1.000 kroner), samt reise, kost og eventuell losji i forbindelse med samlingene i Oslo.


Hovedlærer: Amund Polden Arnesen

Vår øllærer Amund Polden Arnesen har arbeidet med øl hele sin karriere, og er som første nordmann akkreditert Ølsommelier fra The Institute of Brewing and Distilling i London.

Målgruppe for kurset:
Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
Pensum:
• Garrett Oliver: The Brewmaster’s Table (hele boka)
• Michael Jackson m.fl.: Eyewitness Companions Beer (side 1 - 65)
• John J. Palmer: How to Brew (side 37-72 + 119 - 131)

Eksamen/sertifisering:
Karakterskala:
Beverage Academys ølkelnerutdanning benytter karakterskala som ved fagprøver: Bestått Meget Godt, Bestått og Ikke bestått.

Ved å bestå praktisk og teoretisk eksamen blir du godkjent Ølkelner fra Beverage Academy, og oppnår ølkelnernål og medlemskap i Norsk Ølkelnerforening.

Vis flere tilsvarende kurs: