Teambygging i prosjekterKursarrangør: Cogito Ergo Sum AS
Sted: Oslo
Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager

Vi tilbyr teambygging i prosjekter. Hensikten med kurset er å gi grunnleggende kompetanse i teamadferd. Kunsten er å lede seg selv og andre, for sammen å oppnå stadig bedre resultater.

Mål:
Gi deltakerne kunnskaper, ferdigheter og holdninger på basis av personlige egenskaper som forbedrer deres evne til å oppnå gode resultater og utvikling/endring gjennom andre. Etter trening skal den enkelte kunne utføre konkrete og kvalitative prosesser basert på virksomhetens behov.

Målsetning:
Etter endt Program skal deltakerne:
• Ha blitt bevisst egne styrker og utviklingsområder
• Ha en personlig plan for videre utvikling og kompetansebygging
• Være motivert for å realisere tiltaksplanen og nå målene.

Målgruppe for kurset:
Alle som arbeider med team i bedrifter

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
“Per Olav is an energic motivator for individuals in his teams.
His way of manage projects is primarly top down. That means commitment, both to the management level and to the real world.
His Kickoffs and teambuilding-sessions are very inspiring. Here he brings theory about beheaviour into the practical world.”
(Se Per Olav Apalnes´ profil på LinkedIn for ytterligere uttalelser)