Sommelier - nettkurs / selvstudiumKursarrangør: Beverage Academy
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Start når du vil
Varighet: 6 samlinger på ½ eller 1 år
Pris: 55.000

Fagutdanningen ved Beverage Academy (Norsk Vinfagskole) er Norges første og eneste offentlig godkjente fagutdanning innen vin, øl og brennevin. Omfanget er 30 fagskolepoeng dvs. ½ årsenhet. Gjennomføringsform er forelesninger via web-TV og 6 samlinger i Oslo. Utdanningen gjennomføres på ½ eller 1 år

• Offentlig godkjent fagutdanning (30 fagskolepoeng)
• Sommelier- og bransjeutdanning i ett studium
• Studiefinansiering i Lånekassen

At teorien undervises via web-tv-forelesninger gir deg en rekke fordeler:
• Studér når og hvor du vil
• Studér i ditt eget tempo
• Repetér forelesningene så mye du vil
• Jobb ved siden av studiene
• Samlingstiden frigjøres til 100% praktisk og opplevelsesbasert læring

Kvalifikasjoner:
• Utdanningen kvalifiserer for de yrkene der man arbeider med vin, øl og brennevin til daglig.
• Vinkelner er ett av yrkene studiet gir opplæring i, og bestått eksamen gir deg derfor vinkelnertittel, vinkelnernål og medlemskap i Norsk Vinkelnerforening.
• Studiet kvalifiserer til opptak ved WSET Diploma, som igjen er kvalifiserende for opptak til det berømte Master of Wine-studiet.
• Bestått studium kvalifiserer til opptak ved Beverage Academys Diplomenhet i Vinproduksjon, som blant annet omfatter en praksisperiode på vingård i Sør-Afrika.


Undervisning:
Undervisningsformen er nettbaserte forelesninger med interaktive øvingsoppgaver, og samlinger ved Beverage Academy i Oslo. Dette gir en god blanding av teori, egenaktivitet, smaking og praktiske øvelser.

Mat og vin/brennevin
I tillegg til en stort antall vinsmakinger ved skolen gjennomfører vi vin- og mat-smaking samt øl- og mat-smaking i samarbeid med Statholdergaarden, der alle tenkelige smakskombinasjoner innenfor gourmetkunsten blir prøvd ut. Du får også kurs i mat- og vinkombinasjoner på skolen, samt kurs i norsk tradisjonsmat og akevitt med Halvor Heuch.

Innhold i samlingene:
Studiet inkluderer følgende temasamlinger i Oslo:
• Verdens viner
• Sommelier
• Mat og vin
• Brennevin
• Vinsmakingssamling - Vår
• Vinsmakingssamling - Høst
• Studenter med betydelig erfaring innen vinsmaking, eller som gjennomfører egentrening tilsvarende vinsmakingssamlingene, kan søke fritak fra en eller begge vinsmakingssamlingene.

Hver samling er avsluttende innenfor sitt delemne, og du kan derfor starte studiet når som helst i årssyklusen.

Velg fremdrift og dine foretrukne samlingsdager:
Studiet kan gjennomføres med full fremdrift i ½ år, eller med halv fremdrift i 1 år. Dersom du tar studiet på ½ år, er du med på 3 samlinger à 4 dager, dvs lørdag + søndag + mandag + tirsdag.

Dersom du tar studiet på 1 år, er du med på 6 samlinger à 2 dager. Du kan da velge mellom:
• Samlinger på lørdager + søndager eller
• Samlinger på mandager + tirsdager


Teoriundervisning på nett:
I periodene mellom samlingene gjennomgår du studiets nett-forelesninger. Forelesningene er basert på web-tv med interaktive øvingsoppgaver i bakkant av hver forelesning. Dette guider deg gjennom hele studiets pensumlitteratur. Forelesningene blir gjort tilgjengelig for deg via Beverage Academys studentnett. Du kan ta dem når det passer for deg, og repetere forelesningene så mye du vil.

Offentlig godkjenning:
Utdanningen er godkjent av NOKUT (Myndighetenes tilsynsorgan for fagskoler og høgskoler). Dette sikrer at vår fagutdanning oppfyller nasjonale kvalitetsstandarder.

Studiefinansiering:
Utdanningen er godkjent for stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning.


Innhold i studiet - Fagoversikt:

Prosjektoppgave:
I løpet av studiet skal du skrive en prosjektoppgave. Oppgaven gir deg en faglig fordypning i et selvvalgt tema innenfor studiets pensum. Oppgaven løses individuelt, og har et omfang tilsvarende 3 ukers studieinnsats.

Studieavgift:
Studieavgiften forfaller ved studiestart, dvs datoen du velger å starte studiet. Dersom du søker finansiering i lånekassen, forfaller halve studieavgiften ved studiestart, og resten 30 dager senere. Du må være forberedt på at utbetalingene fra lånekassen fordeles utover hele studieåret, og du må derfor skaffe en mellomfinansiering til innbetalingen ved studiestart.

Studieavgiften inkluderer e-læringskurs, deltakelse på samlinger og eksamensavgift. Studenten må påregne kostnader til vin for egentrening (ca 2.400 kroner fordelt utover hele studietiden) og lærebøker (ca 1.000 kroner) samt reise og opphold i Oslo i forbindelse med samlingene.

Målgruppe for kurset:
Forkunnskaper:
• Bestått videregående skole eller 5 års realkompetanse

Eksamen/sertifisering:
Vurderingskriterier og karakterskala:
Bestått Fagutdanning forutsetter bestått teoretisk og praktisk eksamen samt godkjent prosjektoppgave. Oppmelding til eksamen forutsetter deltakelse i minimum 85% av undervisningen. Deltakelse regnes ut fra gjennomførte nettstudier og samlinger. Norsk Vinfagskole benytter karakterskala fra A til E for bestått (der A er høyeste og E er laveste karakter) og F for ikke bestått.